::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

ردیف نام صندوق آدرس سایت(تماس با صندوق) مدیر ضامن نقد شوندگی متولی نوع صندوق
1 سرمايه گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار www.almaspaidarfund.com سبدگردان الماس شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان درآمد ثابت
2  مشترك آتيه نوين www.atiehnovin.ir تأمين سرمايه نوين بانك اقتصاد نوين شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر درآمد ثابت
3 آپادانا www.apadanafund.ir كارگزاري آپادانا كارگزاري آپادانا موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا در سهام
4 آتيه ملت www.atmellatfund.com تامين سرمايه بانك ملت بانك ملت (سهامي عام) شركت مشاوره سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
5 آرمان سپهر آيندگان www.asaetf.com/ شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر مختلط
6 آرمان كارآفرين akfund.com كارگزاري بانك كارآفرين بانك كارآفرين موسسه حسابرسي فاطر درآمد ثابت
7 آسمان يكم www.asemanfund1.com شركت سبدگردان آسمان نا مشخص موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
8 آواي ثروت كيان www.asmfund.ir توسعه معاملات كيان ندارد موسسه حسابرسي هوشيار مميز در سهام
9 اختصاصي بازارگردان تجارت ايرانيان اعتماد www.tejarat-mmf.com/ كارگزاري بانك تجارت ندارد مشاور سرمايه گذاري معيار در سهام
10 اختصاصي بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر bigfund.ir كارگزاري بانك انصار ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري ابن سينا مدبر در سهام
11 اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان smomidfund.ir تامين سرمايه اميد -- ---- موسسه حسابرسي فريوران در سهام
12 اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان www.olpfund.com/index.do تامين سرمايه لوتوس پارسيان ندارد مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
13 اختصاصي بازارگرداني بانك سينا bxf4s.rhbroker.com/index.do كارگزاري بورس بهگزين ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
14 اختصاصي بازارگرداني پست بانك ايران tsf3s.rhbroker.com/ شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
15 اختصاصي بازارگرداني حكمت ايرانيان يكم www.hifund.ir/index.do كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) ضامن شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر (سهامي خاص) در سهام
16 اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ايرانيان www.gfund.ir/ گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران ندارد شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر (سهامي خاص) در سهام
17 اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات ganjinehsepehrfund.com شركت كارگزاري بانك صادرات ايران ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين در سهام
18 اختصاصي بازارگرداني مپنا ايرانيان mapnafund.ir/ كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) ضامن مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
19 اختصاصي بازارگرداني نماد صنعت و معدن namadfund.com/ كارگزاري بانك صنعت و معدن نامشخص نامشخص-- شركت سبدگردان آسمان در سهام
20 ارزش آفرين گلرنگ www.golrangfund.com شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري ابن سينا مدبر درآمد ثابت
21 ارزش آفرينان دي afdayfund.ir كارگزاري بانك دي بانك دي موسسه حسابرسي و خدمات مالي آزمون پرداز ايران مشهود درآمد ثابت
22 ارزش كاوان آينده www.boursebimehfund.com كارگزاري بورس بيمه ايران ندارد شركت سبدگردان كاريزما در سهام
23 ارگ www.argfund.com شركت كارگزاري ارگ هومن شركت كارگزاري ارگ هومن موسسه حسابرسي هوشيار مميز در سهام
24 ارمغان ايرانيان www.armaghanfund.ir شركت تامين سرمايه نوين بانك اقتصاد نوين موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
25 ارمغان يكم ملل www.armaghanemelal.com شركت مشاور سرمايه گذاري معيار ندارد مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه مختلط
26 اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران www.etemadbmifund.com كارگزاري بانك ملي ايران ندارد موسسه حسابرسي فريوران درآمد ثابت
27 اعتماد ملل msfs.rhbroker.com/ شركت مشاور سرمايه گذاري معيار ندارد سبدگردان هدف درآمد ثابت
28 افق روشن بانك خاورميانه orfund.mebbco.com كارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص) ندارد شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
29 امين آشنا ايرانيان iamf.ir/ كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) بانك حكمت ايرانيان (سهامي عام) مؤسسه حسابرسي بهمند درآمد ثابت
30 امين آويد www.aminavidfund.com/ كارگزاري امين آويد شركت تامين سرمايه امين شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه در سهام
31 امين انصار www.aminansar.com تأمين سرمايه امين ندارد مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
32 امين سامان www.aminsaman.com شركت تأمين سرمايه امين بانك سامان سبدگردان پاداش سرمايه درآمد ثابت
33 امين كارآفرين amin.karafarinbrokerage.com كارگزاري بانك كارآفرين كارگزاري بانك كارآفرين موسسه حسابرسي فريوران در سهام
34 امين يكم فردا aminfarda.com تأمين سرمايه امين -- مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
35 اندوخته پايدار سپهر sepehreagah.ir شركت تامين سرمايه سپهر بانك صادرات ايران مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
36 اندوخته توسعه صادرات آرماني edbifund.com/index.do شركت تامين سرمايه تمدن بانك توسعه صادرات ايران شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
37 اندوخته ملت andookhtehmellatfund.com تامين سرمايه بانك ملت بانك ملت (سهامي عام) شركت مشاوره سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
38 انديشه خبرگان سهام www.khobreganfund.com مدير-كارگزاري خبرگان سهام ضامن متولي- شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
39 انديشه زرين پاسارگاد azpfund.com/index.do كارگزاري بانك پاسارگاد بانك پاسارگاد شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
40 ايساتيس www.isatisfund.com شركت كارگزاري ايساتيس پويا ندارد موسسه حسابرسي فاطر در سهام
41 با درآمد ثابت فيروزه آسيا www.firouzehfixetf.com شركت كارگزاري فيروزه آسيا ندارد ? ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
42 با درآمد ثابت كاريزما charismafixedincome.com سبدگردان كاريزما ضامن موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود درآمد ثابت
43 با درآمد ثابت كمند kamand.ir سبدگردان كاريزما ندارد شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر درآمد ثابت
44 با درآمد ثابت كوثريكم kosar1fund.com/ كارگزاري آبان موسسه اعتباري كوثر مركزي شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
45 باران كارگزاري بانك كشاورزي fund.agribourse.com كارگزاري بانك كشاورزي كارگزاري بانك كشاورزي موسسه حسابرسي فريوران راهبرد در سهام
46 بازارگردان آينده نگر توسعه سينا tsfund.ir/ كارگزاري آينده نگر خوارزمي نامشخص نامشخص-- سبدگردان كاريزما در سهام
47 بازارگرداني آرمان اعتلاء كشاورزي bkf3s.irbroker2.com/index.do شركت تأمين سرمايه تمدن ضامن موسسه حسابرسي رازدار در سهام
48 بازارگرداني توسعه صندوق بازنشستگي آرمان www.armancspffund.com/ شركت تامين سرمايه تمدن ندارد موسسه حسابرسي رازدار در سهام
49 بازارگرداني توسعه معادن و فلزات آرمان www.armanmmdicfund.com/ شركت تامين سرمايه تمدن ندارد موسسه حسابرسي رازدار در سهام
50 بازارگرداني صنعت مس www.aminsaman.com شركت تامين سرمايه تمدن نامشخص موسسه حسابرسي هوشيار مميز در سهام
51 بازارگرداني ملت mbfs.rhbroker.com/index.do شركت تامين سرمايه بانك ملت ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
52 بازارگرداني نوين پيشرو www.novinpishro.com شركت تامين سرمايه نوين ضامن شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه در سهام
53 بانك اقتصاد نوين www.enbankfund.com كارگزاري بانك اقتصاد نوين(سهامي خاص)- مدير ندارد موسسه حسابرسي ژرف بين بهبود ارقام در سهام
54 بانك ايران زمين www.izfund.ir كارگزاري حافظ ندارد مشاوره سرمايه گذاري نيكي گستر درآمد ثابت
55 بانك توسعه تعاون www.ttbfund.com شركت كارگزاري بانك رفاه بانك توسعه تعاون مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
56 بانك دي www.dayfund.ir كارگزاري بانك دي بانك دي مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي در سهام
57 بانك گردشگري www.gbfund.ir كارگزاري آگاه بانك گردشگري مشاور سرمايه‌گذاري تأمين سرمايه نوين درآمد ثابت
58 بانك مسكن fund.maskanbourse.com تامين سرمايه بانك مسكن تامين سرمايه بانك مسكن شركت مشاوره سرمايه گذاري ابن سينا مدبر ( سهامي خا در سهام
59 بذر اميد آفرين www.bazreomidfund.ir شركت تامين سرمايه اميد ندارد موسسه حسابرسي فريوران در سهام
60 بين المللي مهرآفرين پارس www.shmf.ir كارگزاري مهر آفرين كارگزاري مهر آفرين شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
61 پاداش سرمايه بهگزين padashfixedincome.com/index.do سبدگردان پاداش سرمايه ندارد موسسه حسابرسي فريوران درآمد ثابت
62 پاداش سرمايه پارس www.padashparsfund.com سبدگردان پاداش سرمايه ندارد موسسه حسابرسي فريوران در سهام
63 پارس https://pars.aban.net/ شركت كارگزاري آبان ندارد- ندارد موسسه حسابرس وخدمات مالي فاطر مختلط
64 پارند پايدار سپهر www.parandfund.com/ تأمين سرمايه سپهر مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
65 پرديس www.pardisfund.com شركت كارگزاري آراد ايرانيان ندارد شركت مشاورسرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
66 پشتوانه طلاي لوتوس www.lotusgoldfund.capital/ تامين سرمايه لوتوس پارسيان ندارد موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
67 پيروزان www.pirouzanfund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه بهراد مشار درآمد ثابت
68 تجربه ايرانيان www.tajrobeiranian.ir كارگزاري بانك آينده بانك آينده موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود مختلط
69 تدبيرگران آينده tadbirfund.com شركت كارگزاري آثل سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان موسسه حسابرسي آزمون پرداز در سهام
70 تصميم نگاران پيشتاز www.tasmimfund.ir شركت سبدگردان تصميم نگار ارزش آفرينان (سهامي خاص) ندارد شركت سبدگردان پاداش سرمايه (سهامي خاص) در سهام
71 توسعه اندوخته آينده www.atlasetf.com/ شركت سبد گردان انتخاب مفيد موسسه حسابرسي رازدار در سهام
72 توسعه پست بانك fundtpb.com شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر مختلط
73 توسعه تعاون صبا stfs.rhbroker.com/index.do شركت كارگزاري صبا تامين بانك توسعه تعاون مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
74 توسعه سرمايه نيكي ngf3s.rhbroker.com/index.do مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر ندارد مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
75 توسعه صادرات fund.edbibroker.com/index.do كارگزاري بانك توسعه صادرات ندارد شركت سبدگردان كاريزما در سهام
76 توسعه فراز اعتماد toseefarazfund.com شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات ندارد شركت سبدگردان كاريزما درآمد ثابت
77 ثروت آفرين پارسيان pbfetfs.rhbroker.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي بهراد مشار مختلط
78 حكمت آشنا ايرانيان www.afund.ir كارگزاري سهم آشنا بانك حكمت ايرانيان (سهامي عام) موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
79 درآمد ثابت سرآمد www.saramadfixedfund.com/ شركت سبدگردان سرآمد بازار ندارد موسسه حسابرسي انديشمند تدبير درآمد ثابت
80 دوم اكسير فارابي exir2.farabifund.com/ شركت كارگزاري فارابي ندارد شركت مشاوره سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين درآمد ثابت
81 ديدگاهان www.didgahanfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين شركت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
82 ذوب آهن www.esmf.ir شركت سبدگردان نو ويرا ندارد مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
83 ره آورد آباد مسكن maskanfund.ir/ شركت كارگزاري بانك مسكن بانك مسكن موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
84 زرين پارسيان www.parsianzarinfund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه بهراد مشار در سهام
85 سبحـان www.sobhanfund.com/ شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري تأمين سرمايه نوين در سهام
86 سپهر آتي خوارزمي sakharazmifund.com/index.do تأمين سرمايه سپهر ندارد حسابرسي بهراد مشار در سهام
87 سپهر اول كارگزاري بانك صادرات www.sepehr1fund.com كارگزاري بانك صادرات ايران بانك صادرات ايران موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
88 سرمايه گذاري اوج ملت www.mizfund.com تامين سرمايه بانك ملت بانك ملت (سهامي عام) مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر درآمد ثابت
89 سرمايه گذاري تجارت شاخصي كاردان iran-kfunds3.ir شركت تأمين سرمايه كاردان شركت مشاوره سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
90 سرمايه گذاري سهام بزرگ كاردان www.iran-kfunds2.ir شركت تأمين سرمايه كاردان شركت تأمين سرمايه كاردان شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه در سهام
91 سهم آشنا www.samf.ir كارگزاري سهم آشنا ندارد مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
92 سينا www.sinamutualfund.com كارگزاري بورس بهگزين ندارد شركت سبدگردان پاداش سرمايه در سهام
93 شاخص 30 شركت بزرگ فيروزه iranetf.ir/ شركت كارگزاري فيروزه آسيا شركت مشاور سرمايه گذاري معيار در سهام
94 شاخصي كارآفرين karafarinindexfund.com كارگزاري بانك كارآفرين بانك كارآفرين موسسه حسابرسي فريوران در سهام
95 صبا fund.sababroker.com كارگزاري صبا تامين ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين در سهام
96 صندوق پروژه اي apmprojectfund.com/ شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي نامشخص نامشخص-- تامين سرمايه تمدن در سهام
97 صندوق سرمايه گذاري آسمان خاورميانه www.akmfund.com شركت سبدگردان آسمان شركت سبدگردان آسمان موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر مختلط
98 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انصار armanansarfund.com شركت كارگزاري بانك انصار ندارد شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
99 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني بهمن گستر bahmangostarfund.com كارگزاري بهمن - ندارد-- سبد گردان نوين نگر آسيا در سهام
100 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه ملي fund.tmgic.ir شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي نامشخص نامشخص-- شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
101 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي daygroupfund.ir كارگزاري بانك دي ندارد - موسسه حسابرسي و خدمات مالي آزمون پرداز ايران مشهو در سهام
102 صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار www.omidansarfund.com شركت كارگزاري بانك انصار بانك انصار شركت سبدگردان نوين نگر آسيا درآمد ثابت
103 صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امين ملت www.aminmellat.com/ شركت تامين سرمايه امين ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
104 صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كاردان www.iran-kfunds1.ir شركت تأمين سرمايه كاردان بانك تجارت شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
105 صندوق سرمايه گذاري توسعه ممتاز www.momtazfund.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين در سهام
106 صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي www.emofid.com/ شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد حسابرسي رهبين درآمد ثابت
107 صندوق سرمايه گذاري جسورانه يكم آرمان آتي armanativcfund1.com/ شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي (سهامي خاص ) اين نوع صندوق ندارد. شركت سبدگردان كاريزما(سهامي خاص ) در سهام
108 صندوق سرمايه گذاري سرمايه دنيا www.sarmayehdonyafund.com كارگزاري توسعه سرمايه دنيا كارگزاري توسعه سرمايه دنيا شركت سبدگردان آسمان در سهام
109 صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت www.firoozehfund.com كارگزاري فيروزه آسيا سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران ژرف بين بهبود ارقام در سهام
110 صندوق سرمايه گذاري قابل معامله آسمان آرماني سهام www.asemanetf.com/ شركت سبدگردان آسمان مؤسسه حسابرسي وخدمات مالي فاطر در سهام
111 صندوق سرمايه گذاري گنجينه ارمغان الماس armaghanalmasfund.com سبدگردان الماس شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان در سهام
112 صندوق سرمايه گذاري مشترك آرمان انديش www.armanandishfund.com/ مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي شركت سبدگرداني الماس مختلط
113 صندوق سرمايه گذاري مشترك اميد توسعه www.omid-fund.com/ شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي رازدار در سهام
114 صندوق سرمايه گذاري مشترك پيشتاز https://fundsite.emofid.com/ شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي فراز مشاور در سهام
115 صندوق سرمايه گذاري مشترك پيشرو www.pishrofund.com/ شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي متين خردمند در سهام
116 صندوق سرمايه گذاري مشترك نويد انصار www.parsgostarfund.com شركت كارگزاري بانك انصار بانك انصار شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
117 صندوق سرمايه گذاري مشترك نوين نگر آسيا novinnegarfund.com سبدگردان نوين نگر آسيا سبدگردان نوين نگر آسيا مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين در سهام
118 صندوق سرمايه‌گذاري پاداش سهامداري توسعه يكم sepasetf.com/ شركت تامين سرمايه آرمان (سهامي خاص) موسسه حسابداري رازدار درآمد ثابت
119 صندوق سرمايه‌گذاري نيكوكاري نيك انديشان هنر honarfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي شركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ درآمد ثابت
120 صنعت و معدن www.smfund.ir شركت كارگزاري بانك صنعت و معدن شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
121 قابل معامله آتيه درخشان مس www.armanmesetf.com تامين سرمايه تمدن حسابرسي سامان پندار در سهام
122 قابل معامله آرمان آتي كوثر www.aaketf.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي شركت سبدگردان كاريزما درآمد ثابت
123 قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان eap-fund.com/index.do تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
124 قابل معامله امين تدبيرگران فردا www.almas.tadbirfunds.com/index.do كارگزاري تدبيرگران فردا كارگزاري تدبيرگران فردا موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
125 قابل معامله با درآمد ثابت كيان kianfunds1.com شركت كارگزاري توسعه معاملات كيان مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
126 قابل معامله سپهر انديشه نوين www.sepehrnovin.ir تأمين سرمايه نوين موسسه حسابرسي شاخص انديشان مختلط
127 قابل معامله سپهر خبرگان نفت ksfetfs.rhbroker.com/index.do شركت كارگزاري خبرگان سهام (سهامي خاص) شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي(سهامي خاص) درآمد ثابت
128 قابل معامله سپهر كاريزما krzetfs.rhbroker.com/index.do شركت سبدگردان كاريزما شركت سبدگردان كاريزما شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر در سهام
129 قابل معامله گنجينه آينده روشن tafetfs.rhbroker.com/index.do كارگزاري بانك آينده(سهامي خاص) موسسه حسابرسي هوشيار مميز درآمد ثابت
130 قابل معامله هستي بخش آگاه www.hbagahfund.com شركت كارگزاري آگاه شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
131 كارآفرينان برتر آينده www.karafarinanfund.ir كارگزاري بورس بيمه كارگزاري بورس بيمه شركت سبدگردان كاريزما در سهام
132 كارگزاري بانك تجارت www.fund-tejarat.com كارگزاري بانك تجارت شركت سرمايه گذاري ايرانيان شركت مشاور سرمايه گذاري معيار در سهام
133 كارگزاري پارسيان fund.parsianbroker.com كارگزاري پارسيان ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
134 كوثر www.kowsarfund.com كارگزاري بانك صنعت و معدن (سهامي خاص) شركت سرمايه گذاري سبحان (سهامي عام) شركت سبدگردان آسمان(سهامي خاص) مختلط
135 گسترش فرداي ايرانيان www.gostareshfund.ir شركت كارگزاري بانك آينده بانك آينده موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
136 گنجينه اميد ايرانيان ganjinehomidfund.ir/ تامين سرمايه اميد تامين سرمايه اميد موسسه حسابرسي فريوران درآمد ثابت
137 گنجينه بهمن www.bahmanfund.com كارگزاري بهمن j jj موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
138 گنجينه رفاه www.refahfund.com كارگزاري بانك رفاه كارگران ندارد شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
139 گنجينه زرين شهر www.ganjinearmanshahr.com شركت تامين سرمايه تمدن بانك شهر مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر درآمد ثابت
140 گنجينه يكم آويد ganjinehavid1.com/ شركت كارگزاري امين آويد شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
141 لوتوس پارسيان parsianlotusfund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان بانك پارسيان موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
142 مشترك آرمان www.armanfund.com/ شركت تامين سرمايه تمدن شركت تامين سرمايه تمدن موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار در سهام
143 مشترك آرمان شهر www.armanshahrfund.com تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص) تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص) موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار مختلط
144 مشترك آگاه www.agah-fund.ir كارگزاري آگاه ندارد شركت ارزش پرداز آريان در سهام
145 مشترك افتخار حافظ www.ehafezfund.com شركت كارگزاري حافظ ندارد مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
146 مشترك افق www.ofoghfund.com شركت كارگزاري سرمايه و دانش ضامن مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
147 مشترك افق كارگزاري بانك خاورميانه ofoghfund.mebbco.com كارگزاري بانك خاورميانه بانك خاورميانه (سهامي عام) شركت سبدگردان نوين نگر آسيا درآمد ثابت
148 مشترك البرز www.alborzfunds.com كارگزاري نهايت نگر تامين سرمايه سپهر شركت سبد گردان آسمان در سهام
149 مشترك انديشمندان پارس نگر خبره www.andishmandanfund.com ارزش پرداز آريان ندارد شركت مشاورسرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
150 مشترك انديشه فردا www.andishefardafund.com/ شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان بانك پاسارگاد سبدگردان نوين نگر آسيا درآمد ثابت
151 مشترك بانك خاورميانه www.mebfund.ir شركت كارگزاري بورسيران بانك خاورميانه شركت سبدگردان نوين نگرآسيا در سهام
152 مشترك بورسيران www.bifund.ir كارگزاري بورسيران كارگزاري بورسيران ? شركت سرمايه گذاري صنايع ايران موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
153 مشترك پويا www.iranfunds.com كارگزاري نهايت نگر ندارد موسسه حسابرسي رهبين در سهام
154 مشترك تدبيرگر سرمايه tgfs.rhbroker.com كارگزاري تدبيرگر سرمايه كارگزاري تدبيرگر سرمايه سبد گردان نوين نگر آسيا در سهام
155 مشترك تدبيرگران فردا www.tadbirfunds.com كارگزاري تدبيرگران فردا كارگزاري تدبيرگران فردا سبدگردان كاريزما در سهام
156 مشترك توسعه ملي www.tmmf.ir كارگزاري بانك ملي ايران كارگزاري بانك ملي ايران مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
157 مشترك خوارزمي www.kharazmifund.com شركت كارگزاري آينده نگر خوارزمي شركت آتي نگر سپهر ايرانيان موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب در سهام
158 مشترك دماسنج www.dsfund.ir/ شركت كارگزاري بورسيران ندارد سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
159 مشترك راهنما www.rahnamafund.com كارگزاري راهنماي سرمايه گذاران كارگزاري راهنماي سرمايه گذاران موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
160 مشترك رشد سامان www.roshdfund.com شركت كارگزاري بانك سامان شركت بيمه سامان مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
161 مشترك رضوي www.razavifund.com كارگزاري رضوي كارگزاري رضوي موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
162 مشترك سپهر آتي www.sepehrati.com/ شركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص) شركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص) مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه در سهام
163 مشترك سپهر تدبيرگران www.sepehr.tadbirfunds.com كارگزاري تدبيرگران فردا تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
164 مشترك سيب www.fam-fund.com شركت كارگزاري فيروزه آسيا سرمايه گذاري توسعه صنعتي موسسه حسابرسي و مشاور مالي ژرف بين بهبود ارقام در سهام
165 مشترك صباي هدف www.hadafmf.ir شركت سبدگردان هدف ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر (سهامي خاص) در سهام
166 مشترك عقيق aghighfund.com كارگزاري آگاه گروه اقتصاد سابين ? بانك سامان شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
167 مشترك فراز انديش نوين www.samanfund.ir تامين سرمايه نوين تامين سرمايه نوين مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
168 مشترك كارگزاري بانك صادرات www.saderatbbf.com كارگزاري بانك صادرات ايران كارگزاري بانك صادرات ايران موسسه حسايرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
169 مشترك كارگزاري بانك ملي ايران www.bmimf.com كارگزاري بانك ملي ايران - مدير سرمايه گذاري توسعه ملي - ضامن موسسه حسابرسي فريوران - متولي در سهام
170 مشترك كارگزاري حافظ mutualfund.hafezbourse.com شركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
171 مشترك كارگزاري كارآفرين karafarinfunds.com كارگزاري بانك كارآفرين بانك كارآفرين موسسه حسابرسي فاطر درآمد ثابت
172 مشترك كاريزما charismafund.com شركت سبدگردان كاريزما ندارد موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
173 مشترك گنجينه ي مهر www.ganjinehfund.meibourse.com كارگزاري مهر اقتصاد ايرانيان گروه مالي مهر اقتصاد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر مختلط
174 مشترك مبين سرمايه fund.mobinsb.com كارگزاري مبين سرمايه كارگزاري مبين سرمايه مشاور سرمايه‌گذاري آواي اگاه در سهام
175 مشترك معين بهگزين www.mbbfund.com كارگزاري بورس بهگزين ندارد سبد گردان كاريزما در سهام
176 مشترك نوانديشان  fund.noandishan.ir كارگزاري نوانديشان بازار سرمايه ندارد مؤسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
177 مشترك نوين پايدار www.novinfund.com كارگزاري تامين سرمايه نوين ندارد شركت سبدگردان كاريزما در سهام
178 مشترك نوين نيك novinicfund.com/ شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين موسسه حسابرسي فاطر در سهام
179 مشترك نيكان پارس npfund.ir/ شركت كارگزاري پارس نمودگر شركت كارگزاري پارس نمودگر شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
180 مشترك نيكوكاري حافظ www كارگزاري حافظ كارگزاري حافظ موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
181 مشترك نيكوكاري رفاه كودك www.koodakfund.com كارگزاري بانك پاسارگاد ندارد شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
182 مشترك يكم ايرانيان www.iranianfund.com تأمين سرمايه نوين بانك اقتصاد نوين موسسه حسابرسي شاخص انديشان درآمد ثابت
183 مشترك يكم سامان www.samanfund1.com كارگزاري بانك سامان بانك سامان مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
184 ميعاد ايرانيان www.miadfund.ir/index.do شركت تامين سرمايه نوين بانك اقتصاد نوين موسسه حسابرسي بهراد مشار در سهام
185 نقش جهان www.jahanfund.com سبدگردان سرآمد بازار ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
186 نگين رفاه www.neginrefahfund.com شركت كارگزاري بانك رفاه ندارد ندارد سبدگردان كاريزما درآمد ثابت
187 نگين سامان bsf5s.rhbroker.com/index.do شركت كارگزاري بانك سامان بانك سامان موسسه حسابرسي شاخص انديشان درآمد ثابت
188 نهال سرمايه ايرانيان www.sarmayefund.ir شركت تأمين سرمايه نوين ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
189 نيكوكاري ايتام بركت tff4s.rhbroker.com/index.do كارگزاري تدبيرگران فردا موسسه بنياد بركت موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر مختلط
190 نيكوكاري بانك گردشگري www.nikoukari.com كارگزاري آگاه بانك گردشگري مؤسسه حسابرسي آزمودگان مختلط
191 نيكوكاري پرسپوليس perspolisfund.ir شركت كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) بانك حكمت ايرانيان (سهامي عام) شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر (سهامي خاص) درآمد ثابت
192 نيكوكاري جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) saf7s.rhbroker.com/index.do كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) شركت تامين سرمايه آرمان (سهامي خاص) شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي (سهامي خاص) درآمد ثابت
193 نيكوكاري دانشگاه الزهرا www.alzahrafund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان ضامن شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
194 نيكوكاري دانشگاه تهران www.utfund.ir سبدگردان كاريزما ندارد مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر درآمد ثابت
195 نيكوكاري درمان زنجيره اميد www.zanjirehomidfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ بانك ايران زمين مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
196 نيكوكاري كشتي ورزش ملي ايران www.koshtifund.ir سبدگردان كاريزما ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
197 نيكوكاري لوتوس رويان www.lrfund.ir تامين سرمايه لوتوس پارسيان ندارد موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
198 نيكوكاري ميراث ماندگار پاسارگاد prf2s.rhbroker.com/index.do مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان بانك پاسارگاد مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
199 نيكوكاري ميراث ماندگار پاسارگاد www.aminsaman.com مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان بانك پاسارگاد موسسه حسابرسي بهراد مشار در سهام
200 نيكوكاري نداي اميد omid.abanbroker.com شركت كارگزاري آبان موسسه حسابرسي فاطر در سهام
201 نيكي گستران nikigostaranfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر ضامن نقد شوندگي مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه مختلط
202 هميان سپهر www.hsfund.ir شركت تأمين سرمايه سپهر شركت تأمين سرمايه سپهر مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
203 يكم آبان aban.abanbroker.com شركت كارگزاري آبان ندارد - موسسه حسابرسي فاطر در سهام
204 يكم اكسير فارابي www.farabifund.com كارگزاري فارابي ندارد موسسه حسابرسي آزموده كاران در سهام
205 يكم دانا www.danafund.com كارگزاري توسعه انديشه دانا كارگزاري توسعه انديشه دانا موسسه حسابرسي و خدمات مديريت مميز در سهام
206 يكم سهام گستران شرق www.firstsgsfund.ir كارگزاري سهام گستران شرق كارگزاري سهام گستران شرق موسسه حسابرسي آگاهان تراز توس در سهام
207 يكم كارگزاري بانك كشاورزي fund1.agribourse.com كارگزاري بانك كشاورزي ندارد مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت راهبرد پيام درآمد ثابت
208 يكم نيكوكاري آگاه 1nikokarifund.com كارگزاري آگاه بانك سامان شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر مختلط