::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/08/23 0.80 38.40 91.40 106.90
آوای ثروت کیان 0 0 0 1397/08/22 649 3,665,825 1,097,042M 1.48 3.38 46.36 125.03 178.22 251.62 66.90 1.24
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1397/08/22 3472 10,516,443 251,890M 0.08 3.42 58.96 93.88 98.44 949.57 38.30 0.93
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/08/22 762 2,516,686 121,350M 4.23 4.37 45.57 102.83 111.09 146.15 66.40 0.89
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1397/08/22 1280 2,274,520 50,922M 2.94 0.09 45.88 96.45 83.86 124.63 58.30 0.94
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1397/08/22 3056 6,468,131 175,066M 26.82 2.32 38.67 84.72 98.56 546.84 43.70 0.84
بانک دی 0 0 0 1397/08/22 2714 5,596,247 326,155M 28.82 1.28 35.99 66.09 82.52 459.63 45.20 0.74
بذر امید آفرین 0 0 0 1397/08/22 1816 1,840,388 187,815M 6.33 7.63 19.01 42.31 49.97 80.39 50.80 0.55
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1397/08/22 731 2,185,352 81,918M 12.33 0.68 26.65 59.74 125.99 118.55 70.30 0.76
پردیس 0 0 0 1397/03/21 1253 881,437 10,577M 40.83 3.19 -4.43 -11.06 -12.33 25.45 50.80 0.79
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1397/06/10 734 1,743,757 1,744M 65.18 6.36 30.31 29.65 58.61 70.19 66.20 1.58
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1397/08/25 1790 25,701 347,065M 3.60 -4.40 37.18 81.81 93.27 156.81 62.00 0.65
توسعه صادرات 0 0 0 1397/08/22 2744 7,589,814 95,169M 39.19 4.81 40.35 67.78 52.05 658.49 45.80 0.63
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1397/08/22 2233 7,233,556 1,184,394M 20.65 4.10 38.63 107.75 111.76 623.36 59.70 0.97
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1397/08/22 1578 2,305,923 197,027M 0.62 5.94 53.67 94.04 111.45 200.55 48.50 0.69
زرین پارسیان 0 0 0 1397/08/22 1495 2,643,914 561,464M 26.42 3.26 33.78 97.78 92.95 236.91 61.30 0.71
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1397/08/22 936 1,634,537 176,774M 43.38 8.84 27.23 60.19 98.78 61.49 48.80 0.53
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1397/08/22 2755 3,392,561 383,102M 0.55 9.37 30.95 61.61 67.49 239.30 44.20 0.78
سهم آشنا 0 0 0 1397/08/22 1705 2,145,251 239,339M 8.54 8.52 46.34 103.87 125.58 144.46 42.60 0.81
سینا 0 0 0 1397/08/22 2847 11,446,544 89,317M 0.05 -0.65 23.00 55.72 75.40 1044.75 44.00 0.89
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1397/08/22 2806 5,338,775 182,938M 1.21 3.60 31.93 78.49 93.71 431.16 40.00 1.00
صندوق س. در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد (ETF) 0 0 0 1397/08/25 150 11,172 343,968M 1.00 -5.27 2.40 0.00 0.00 11.65 46.00 0.11
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر د 0 20 0 1397/08/25 145 12,196 60,998M 0.13 -4.90 20.10 0.00 0.00 21.97 53.80 0.16
صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله) (ETF) 0 0 0 1397/08/25 174 18,837 235,132M 2.43 -5.38 33.03 0.00 0.00 87.04 64.90 0.94
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام (ETF) 0 0 0 1397/08/25 1799 18,387 141,402M 7.40 -1.71 35.63 61.11 65.59 84.42 59.50 0.53
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1397/08/25 2383 6,135,878 172,627M 0.72 -3.15 39.15 97.79 113.38 509.07 58.10 1.11
صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا 0 0 0 1397/08/25 383 1,073 9,893,953M 0.07 0.00 -0.09 -0.09 -0.19 -0.28 76.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1397/08/25 1321 23,645 305,216M 8.13 -2.82 36.56 85.26 92.46 124.14 73.70 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی 0 0 0 1397/08/25 641 202,788 20,279M 77.45 -0.33 -0.76 -1.23 -1.55 -79.83 84.20 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1397/08/25 1321 1,299,183 57,202M 11.13 0.48 33.93 43.58 45.84 52.30 74.00 0.59
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1397/08/25 1369 25,396 247,346M 0.29 -1.45 34.67 82.31 105.34 150.43 69.80 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 1 1397/08/25 3016 11,592,119 576,476M 0.93 2.62 35.15 56.83 79.83 1057.71 56.20 0.42
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 1 1397/08/25 3056 7,126,118 244,305M 1.69 -2.54 35.33 88.90 107.12 611.59 53.30 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1397/08/25 2277 8,893,867 141,181M 7.52 -1.79 41.17 73.48 81.65 789.39 61.40 0.69
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1397/08/25 2092 3,516,840 208,081M 2.65 -1.65 40.26 82.90 91.70 321.99 63.30 0.68
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1397/08/25 1900 2,792,785 152,204M 4.67 -2.77 24.57 38.87 49.36 177.03 66.40 0.41
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1397/08/25 3195 9,072,141 137,924M 0.82 -2.81 27.23 37.66 42.68 803.23 51.30 0.66
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1397/08/25 3617 7,554,539 43,733M 0.15 -7.46 20.88 36.80 6.44 654.79 46.90 0.72
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن 0 0 0 1397/08/25 3177 17,475,288 224,365M 0.25 -2.29 56.97 77.53 83.23 1645.83 52.50 0.81
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1397/08/25 3844 35,375,014 909,315M 2.97 -2.02 37.52 85.93 100.25 3437.50 51.00 0.84
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1397/08/25 2768 8,737,669 1,242,331M 0.75 -2.64 41.39 85.20 104.94 772.89 59.00 0.87
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1397/08/25 1998 3,595,060 40,524M 10.84 3.85 50.36 97.75 128.90 255.97 61.20 0.92
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1397/08/25 691 1,708,607 35,283M 4.46 1.31 34.26 63.15 51.19 63.78 70.90 0.81
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1397/08/25 3169 6,058,857 268,474M 0.50 -0.55 36.57 96.04 119.07 502.04 51.10 0.98
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1397/08/25 734 2,206,369 72,989M 2.90 -6.27 19.16 69.41 103.33 112.94 74.00 1.04
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1397/08/25 1104 3,852,565 95,382M 2.72 -2.56 45.20 114.92 125.77 270.47 79.90 1.09
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1397/08/25 2958 8,248,909 168,781M 13.13 3.02 48.57 83.29 84.48 722.98 50.00 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1397/08/25 2085 2,881,950 158,069M 5.35 -0.58 54.33 118.77 148.10 231.02 58.10 0.80
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1397/08/25 1341 2,073,129 11,549M 0.91 -1.03 53.70 105.67 99.82 125.21 69.10 0.83
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1397/08/25 1459 2,558,157 97,256M 1.65 -3.53 41.84 79.94 92.57 155.62 68.00 0.94
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 0 0 0 1397/08/22 914 26,279 266,193M 20.81 2.80 40.66 101.19 111.55 158.00 63.90 0.84
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1397/08/22 1537 24,733 323,463M 25.69 1.03 32.99 70.58 82.59 142.09 60.40 0.86
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1397/08/22 1867 24,855 591,665M 2.91 3.90 46.65 100.75 116.19 145.87 53.20 0.94
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 0 0 0 1397/08/22 1091 31,502 176,409M 1.61 -0.21 40.74 92.79 112.77 199.38 62.40 0.87
مشترك افق 0 0 0 1397/08/22 1755 1,695,838 141,084M 6.83 7.55 52.04 90.27 90.79 69.59 44.70 0.84
مشترك خوارزمي 0 0 0 1397/08/22 2651 7,857,099 314,103M 3.41 -0.95 36.73 102.26 132.43 685.72 42.90 1.25
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 3884 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 29.00 0.00
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1397/08/22 3843 47,453,333 712,512M 2.39 1.80 49.51 125.92 161.30 4611.76 39.10 1.11
مشترک آگاه 0 0 0 1397/08/22 3754 45,413,367 405,223M 0.48 1.73 41.49 101.55 126.14 4435.35 42.90 1.02
مشترک افتخار حافظ 0 0 0 1397/05/29 1536 988,488 31,267M 90.90 5.76 5.56 -6.38 5.95 20.80 49.70 0.17
مشترک البرز 0 0 0 1397/08/22 2029 1,568,237 19,220M 20.76 6.04 27.59 75.37 58.99 183.94 49.60 0.51
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/08/22 1721 2,128,821 185,865M 0.08 -3.00 50.94 93.27 92.29 157.23 52.90 0.63
مشترک بورسیران 0 0 0 1397/08/22 3409 25,190,573 1,683,637M 0.43 -2.74 36.14 68.37 58.58 2426.59 42.60 0.76
مشترک پویا 0 0 0 1397/08/22 3890 26,262,753 235,787M 15.88 2.61 39.27 90.85 93.84 2524.02 39.70 1.04
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1397/08/22 2909 10,169,096 152,058M 0.95 1.40 31.61 102.34 114.87 911.51 43.00 1.05
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1397/08/22 1867 2,563,479 218,583M 0.45 2.41 50.60 104.84 129.21 156.25 40.00 1.03
مشترک دماسنج 0 0 0 1397/08/22 1862 2,284,691 182,807M 0.45 -0.04 64.75 153.45 152.47 144.54 45.10 1.10
مشترک رشد سامان 0 0 0 1397/08/22 1739 1,833,547 170,863M 47.18 2.85 30.35 55.79 59.91 146.20 55.70 0.46
مشترک رضوي 0 0 0 1396/11/28 3338 3,640,701 25,270M 31.41 -0.31 11.79 12.75 9.27 264.08 36.10 0.09
مشترک عقیق 0 0 0 1397/08/22 2821 11,205,628 153,607M 0.41 0.42 39.13 87.81 102.47 1014.89 45.80 1.01
مشترک نواندیشان  0 0 0 1397/05/16 3120 2,382,645 24,150M 0.37 20.28 48.85 38.09 38.94 137.87 39.10 1.05
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1397/08/22 3167 12,345,103 208,521M 6.79 5.24 46.29 115.71 114.07 1133.93 41.80 1.02
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1397/08/22 3890 16,597,503 116,581M 19.84 4.95 41.01 83.99 91.76 1560.65 37.80 0.79
مشترک کاریزما 0 0 0 1397/08/22 2237 7,238,360 288,181M 0.28 5.10 45.24 118.87 131.16 623.90 47.30 1.15
مشترک یکم سامان 0 0 0 1397/08/22 2706 3,980,013 111,763M 19.96 3.13 42.23 48.97 34.76 294.83 43.90 0.76
میعاد ایرانیان 0 0 0 1397/08/22 1543 1,839,708 128,390M 12.28 -0.52 34.46 69.93 78.37 86.55 56.90 0.64
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 0 1397/08/22 929 1,162,033 100,214M 96.47 1.96 8.63 12.15 18.42 44.78 79.00 0.05
همیان سپهر 0 0 0 1397/08/22 1573 1,661,081 204,948M 4.16 4.23 27.93 50.63 60.43 70.11 52.50 0.65
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1397/08/22 1962 1,189,156 18,318M 18.43 3.32 34.85 85.61 48.95 15.76 44.80 1.05
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1397/08/22 2771 3,549,199 220,157M 0.49 5.34 42.31 100.13 112.57 311.15 44.00 0.89
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1397/08/22 3282 17,086,204 356,538M 9.98 2.10 44.46 114.93 133.29 1608.63 42.70 1.13

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.