::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/06/27 17.10 44.50 63.20 86.40
آوای ثروت کیان 0 0 0 1397/06/26 590 3,228,824 804,355M 1.04 29.48 60.89 85.52 163.94 209.70 68.30 1.26
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1397/06/26 3413 9,553,483 165,925M 3.02 41.18 63.58 70.08 85.01 853.46 37.70 0.88
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/06/26 703 2,106,059 31,787M 10.50 22.02 51.26 67.03 81.19 105.99 66.30 0.92
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1397/06/26 1221 1,971,891 82,299M 6.29 26.17 51.19 60.87 64.47 94.74 58.20 1.06
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1397/06/26 2997 5,603,232 151,158M 7.61 19.92 44.45 58.92 76.61 460.34 43.20 0.82
بانک دی 0 0 0 1397/06/26 2655 4,879,010 284,354M 8.66 17.52 34.31 46.33 72.03 387.91 44.40 0.70
بذر امید آفرین 0 0 0 1397/06/26 1757 1,776,636 181,345M 27.01 13.70 26.22 37.42 49.05 74.14 49.70 0.44
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1397/06/26 672 1,974,523 63,984M 15.30 13.66 31.14 42.59 106.05 97.46 69.80 0.74
پردیس 0 0 0 1397/03/21 1194 881,437 10,577M 40.83 3.19 -4.43 -11.06 -12.33 25.45 53.30 0.85
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1397/06/10 675 1,743,757 1,744M 65.18 6.36 30.31 29.65 58.61 70.19 67.90 0.81
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1397/06/26 1731 22,637 362,728M 6.60 20.83 43.04 56.04 82.91 126.19 61.80 0.62
توسعه صادرات 0 0 0 1397/06/26 2685 6,623,433 74,083M 13.27 21.61 39.82 36.68 39.00 561.91 45.10 0.61
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1397/06/26 2174 5,993,270 902,550M 21.17 14.31 45.53 71.32 71.03 499.33 59.30 1.11
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1397/06/26 1519 2,110,938 163,982M 0.62 37.73 47.52 71.61 93.49 181.69 47.70 0.62
زرین پارسیان 0 0 0 1397/06/26 1436 2,287,558 581,943M 10.60 15.71 49.32 67.87 79.27 202.90 61.30 0.72
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1397/06/26 877 1,457,066 214,952M 15.21 14.17 35.50 45.78 89.05 43.96 46.90 0.37
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1397/06/26 2696 3,127,941 353,676M 16.07 20.76 33.21 47.80 58.93 212.83 43.60 0.67
سهم آشنا 0 0 0 1397/06/26 1646 1,756,636 201,149M 19.57 19.74 49.92 75.66 91.40 106.16 41.30 0.77
سینا 0 0 0 1397/06/26 2788 10,973,147 123,393M 12.35 16.94 33.95 48.11 80.83 997.40 43.40 0.82
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1397/06/26 2747 4,725,384 161,098M 4.43 16.43 41.43 54.76 80.05 370.13 39.50 0.96
صندوق س. در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد (ETF) 0 0 0 1397/06/26 91 12,788 491,143M 0.06 17.21 0.00 0.00 0.00 27.80 27.50 0.46
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر د 0 20 0 1397/06/26 86 10,902 54,529M 1.09 7.36 0.00 0.00 0.00 9.03 31.40 0.07
صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله) (ETF) 0 0 0 1397/06/26 115 16,261 188,345M 20.68 14.84 40.85 0.00 0.00 61.46 65.20 0.97
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام (ETF) 0 0 0 1397/06/26 1740 16,177 124,405M 25.12 19.33 33.13 33.72 47.25 62.26 59.10 0.49
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1397/06/26 1008 1,089,439 56,726M 1.00 3.82 2.69 0.76 2.57 5.04 76.80 0.14
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1397/06/26 2324 5,468,844 159,236M 1.64 24.03 54.12 73.57 104.61 442.86 58.20 1.08
صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا 0 0 0 1397/06/05 324 1,073 9,897,072M 0.07 -0.09 -0.09 -0.19 0.00 -0.28 64.50 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1397/06/26 1262 20,722 267,484M 1.48 19.68 44.18 56.35 78.47 96.44 73.90 0.71
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1397/06/26 3137 13,446,247 515,045M 2.68 17.18 35.65 52.02 76.18 1242.37 53.60 0.75
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی 0 0 0 1397/06/13 582 216,101 21,610M 83.55 3.70 5.29 5.00 5.11 -78.50 79.60 0.04
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1397/06/26 1262 1,367,461 43,493M 1.84 26.16 27.40 28.92 42.13 44.27 74.80 0.40
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1397/06/26 1310 21,755 211,889M 0.64 15.36 38.11 46.50 82.16 114.53 70.00 0.78
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 1 1397/06/26 2957 10,356,541 448,366M 9.06 20.75 33.04 35.01 62.99 934.32 56.00 0.34
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 1 1397/06/26 2997 6,421,010 217,460M 1.88 21.94 47.93 66.29 102.23 541.18 53.20 0.71
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1397/06/26 2218 7,653,966 90,041M 27.36 21.49 36.90 41.80 59.85 665.40 61.30 0.65
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1397/06/26 2033 3,074,320 182,310M 3.06 21.97 41.70 56.51 79.57 275.92 63.40 0.62
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1397/06/26 1841 2,648,827 144,451M 6.04 18.15 24.67 33.60 46.76 162.75 66.50 0.41
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1397/06/26 3136 9,118,237 133,300M 1.37 19.50 31.86 42.08 48.89 807.82 51.30 0.49
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1397/06/26 3558 8,698,481 43,614M 10.28 39.19 42.77 40.83 10.85 769.08 46.90 0.68
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن 0 0 0 1397/06/26 3118 14,168,318 196,543M 0.49 27.27 30.48 45.37 65.81 1315.45 52.30 0.62
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1397/06/26 3785 31,172,831 514,757M 11.25 21.19 45.37 62.16 91.09 3017.28 50.80 0.80
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1397/06/26 2709 7,612,589 923,476M 11.62 23.18 44.51 59.46 92.85 660.50 59.00 0.81
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1397/06/26 1939 3,038,497 43,460M 19.99 27.08 45.40 66.22 104.90 200.86 61.00 0.94
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1397/06/26 632 1,495,838 30,889M 19.98 17.54 35.19 42.22 31.62 43.39 71.50 0.79
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1397/06/26 3110 5,065,583 237,758M 1.00 14.18 41.06 61.02 91.78 403.34 50.70 1.04
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1397/06/26 675 2,202,593 77,128M 63.60 18.96 51.36 84.19 102.25 112.58 75.60 1.04
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1397/06/26 1045 3,155,531 56,519M 0.84 18.93 48.19 72.98 100.47 203.44 81.00 1.14
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1397/06/26 2899 6,647,118 133,281M 16.95 19.72 34.44 50.49 52.53 563.17 49.30 0.99
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1397/06/26 2026 2,389,346 81,094M 13.79 27.95 57.11 77.52 117.48 182.11 58.00 0.84
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1397/06/02 1282 1,455,133 8,107M 0.25 32.51 42.59 41.36 51.58 66.56 68.10 0.69
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1397/06/06 1400 1,922,291 14,973M 3.25 17.08 33.01 35.04 42.92 92.08 67.50 0.82
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 0 0 0 1397/06/26 855 21,205 206,315M 2.90 12.10 42.08 63.17 66.76 108.91 63.60 0.91
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1397/06/26 1478 22,335 309,973M 0.48 19.08 41.30 54.00 69.32 118.97 60.00 0.79
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1397/06/26 1808 20,898 401,335M 1.30 21.27 48.95 64.73 92.11 106.02 52.50 0.89
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 0 0 0 1397/06/26 1032 26,573 140,836M 2.87 17.73 40.99 58.36 87.85 153.08 62.40 0.85
مشترك افق 0 0 0 1397/06/26 1696 1,407,394 123,177M 6.77 25.65 50.00 54.53 71.40 40.75 43.60 0.78
مشترك خوارزمي 0 0 0 1397/06/26 2592 6,653,575 256,016M 1.84 15.61 45.09 72.99 111.56 565.37 42.30 1.19
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 3825 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 29.50 0.00
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1397/06/26 3784 39,779,703 465,303M 9.03 24.60 53.12 85.17 128.91 3849.82 38.60 1.13
مشترک آگاه 0 0 0 1397/06/26 3695 38,622,029 311,100M 1.95 19.88 46.25 69.65 101.65 3757.11 42.40 0.99
مشترک افتخار حافظ 0 0 0 1397/05/29 1477 988,488 31,267M 90.90 5.76 5.56 -6.38 5.95 20.80 48.80 0.40
مشترک البرز 0 0 0 1397/06/26 1970 1,403,371 20,085M 9.78 13.70 31.40 49.51 47.99 167.45 48.90 0.48
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/06/26 1662 1,934,081 161,836M 0.23 30.43 34.26 64.67 66.40 130.26 52.60 0.58
مشترک بورسیران 0 0 0 1397/06/26 3350 23,642,616 1,653,683M 0.01 26.29 33.53 51.27 46.88 2264.29 42.20 0.67
مشترک پویا 0 0 0 1397/06/26 3831 22,760,173 153,335M 1.25 20.51 45.14 56.29 67.98 2174.06 39.20 1.06
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1397/06/26 2850 8,817,958 225,281M 9.22 14.18 44.44 75.10 93.69 777.12 42.50 1.01
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1397/06/26 1808 2,233,331 169,030M 1.05 30.34 58.91 76.88 114.76 123.25 38.80 1.14
مشترک دماسنج 0 0 0 1397/06/26 1803 1,939,010 156,449M 0.03 34.31 56.09 99.64 113.01 102.32 44.50 1.28
مشترک رشد سامان 0 0 0 1397/06/26 1680 1,739,727 162,120M 26.35 18.99 31.28 43.64 49.52 130.76 55.10 0.47
مشترک رضوي 0 0 0 1396/11/28 3279 3,640,701 25,270M 31.41 -0.31 11.79 12.75 9.27 264.08 35.40 0.89
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1397/06/26 1572 1,012,712 129,564M 42.80 1.30 3.94 7.88 20.37 22.05 51.30 0.02
مشترک صبای هدف 0 15 0 1397/06/26 788 1,072,372 22,401M 68.83 0.79 11.14 5.30 13.03 30.88 66.90 0.22
مشترک عقیق 0 0 0 1397/06/26 2762 9,591,117 151,405M 0.34 18.63 40.25 58.82 79.62 854.26 45.30 0.92
مشترک نواندیشان  0 0 0 1397/05/16 3061 2,382,645 24,150M 0.37 20.28 48.85 38.09 38.94 137.87 39.60 1.06
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1397/06/26 3108 9,906,139 165,274M 6.32 16.39 49.67 67.35 66.24 890.15 41.30 0.82
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1397/06/26 3831 13,838,816 121,726M 30.34 17.38 36.83 51.32 65.14 1284.63 37.30 0.74
مشترک کاریزما 0 0 0 1397/06/26 2178 6,122,778 254,799M 4.90 22.05 58.95 87.57 100.47 512.33 47.10 1.19
مشترک یکم سامان 0 0 0 1397/06/26 2647 3,602,016 102,092M 2.78 27.85 24.79 27.06 24.84 257.34 43.70 0.68
میعاد ایرانیان 0 0 0 1397/06/26 1484 1,601,071 109,797M 6.64 16.91 38.15 50.85 63.90 66.94 56.40 0.54
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 0 1397/06/26 1007 1,127,425 277,158M 52.40 10.19 16.40 25.94 37.94 69.50 69.50 0.32
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 0 1397/06/26 870 1,113,210 96,002M 89.87 3.48 6.50 10.69 20.48 40.23 78.40 0.04
همیان سپهر 0 0 0 1397/06/26 1514 1,510,387 160,161M 18.14 15.70 31.20 39.54 50.46 55.49 51.80 0.52
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1397/06/26 1903 1,105,497 14,590M 24.17 24.66 50.07 64.28 37.37 7.61 44.10 1.08
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1397/06/26 2712 3,018,303 259,867M 0.44 20.45 49.42 69.56 86.83 258.06 43.50 0.85
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1397/06/26 3223 14,688,693 250,325M 2.05 23.89 57.35 86.04 110.97 1368.88 42.10 1.24

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.