::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/10/30 7.10 -11.80 52.80 67.60
آوای ثروت کیان 0 0 0 1397/10/30 715 3,253,323 807,511M 0.29 9.68 -16.24 61.79 82.31 212.05 63.60 1.23
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1397/10/30 3538 10,185,899 212,570M 0.00 8.23 -5.40 75.95 72.13 916.58 38.20 0.94
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/10/30 828 2,358,630 103,921M 16.56 7.89 -7.78 66.63 76.54 130.69 63.90 0.90
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1397/08/22 1346 2,274,520 50,922M 2.94 0.09 45.88 96.45 83.86 124.63 55.50 0.93
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1397/10/30 3122 6,109,568 165,074M 8.96 6.26 -8.62 57.02 72.38 510.98 43.60 0.86
بازارگردانی افتخار حافظ 0 0 0 1397/09/30 1602 911,943 49,688M 67.73 0.20 -9.50 -7.34 -10.60 13.27 47.80 0.13
بانک دی 0 0 0 1397/10/30 2780 5,265,818 306,897M 29.17 4.76 -8.68 45.22 56.67 426.59 45.00 0.73
بذر امید آفرین 0 0 0 1397/10/30 1882 1,748,060 178,411M 13.11 5.20 -3.76 21.88 33.70 71.34 50.40 0.58
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1397/10/30 797 1,957,812 72,500M 21.56 5.58 -14.34 25.49 42.82 95.79 67.50 0.75
پردیس 0 0 0 1397/03/21 1319 881,437 10,577M 40.83 3.19 -4.43 -11.06 -12.33 25.45 48.30 1.11
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1397/10/09 800 1,720,452 1,720M 77.10 -0.51 -1.98 8.25 30.99 67.92 60.80 6.94
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1397/10/30 1856 23,655 263,604M 15.29 5.50 -14.93 51.82 58.52 136.36 61.20 0.67
توسعه صادرات 0 0 0 1397/10/30 2810 7,613,969 94,033M 20.39 9.36 0.91 58.35 54.43 660.90 45.80 0.62
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1397/10/30 2299 6,931,871 874,733M 6.75 9.87 -5.79 64.31 82.33 593.19 59.30 0.96
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1397/10/30 1644 2,362,596 197,527M 14.64 14.83 3.69 73.07 86.21 206.04 48.40 0.69
زرین پارسیان 0 0 0 1397/10/30 1561 2,458,632 481,821M 17.19 4.84 -9.45 58.65 66.28 219.23 60.30 0.70
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1397/10/30 1002 1,693,505 169,569M 65.22 9.56 9.72 48.80 83.78 67.32 48.20 0.54
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1397/10/30 2821 3,278,533 368,704M 0.83 9.74 -1.35 41.91 45.30 227.89 44.10 0.80
سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید (ETF) 0 0 0 1397/10/30 94 856,715 119,652M 22.80 -2.01 -14.29 0.00 0.00 -14.32 12.90 1.34
سهم آشنا 0 0 0 1397/10/30 1771 2,075,828 233,458M 0.68 9.82 -5.18 77.59 91.13 137.62 42.50 0.82
سینا 0 0 0 1397/10/30 2913 10,325,254 78,265M 14.14 7.31 -15.50 25.95 37.24 932.61 43.80 0.90
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1397/10/30 2872 4,728,923 161,545M 0.20 4.98 -15.09 43.59 50.44 370.48 40.00 1.01
صندوق بازارگردانی اکسیر سودا (ETF) 0 0 0 1397/10/30 37 1,007,307 50,122M 98.30 0.56 0.00 0.00 0.00 0.73 5.60 0.01
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر د (ETF) 0 20 0 1397/10/30 211 12,514 62,592M 37.72 0.18 -0.63 25.37 0.00 25.15 51.00 0.14
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین (ETF) 0 0 0 1397/10/30 367 1,341,171 274,758M 37.65 -1.63 -4.87 25.36 0.00 34.36 39.90 0.34
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید (ETF) 0 0 0 1397/10/30 30 10,102 50,548M 73.45 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02 10.30 0.09
صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله) 0 0 0 1397/10/30 240 17,380 216,945M 9.36 9.74 -13.28 57.30 0.00 72.58 59.40 0.93
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام (ETF) 0 0 0 1397/10/30 1865 17,091 131,431M 1.40 9.04 -9.85 34.09 34.47 71.42 58.90 0.58
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش (ETF) 0 0 0 1397/10/30 2323 2,779,209 59,884M 30.22 -4.31 -40.90 5.73 4.44 177.92 62.60 0.28
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1397/10/30 2449 5,912,377 164,210M 5.51 12.13 -10.86 70.37 77.03 486.88 57.80 1.10
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1397/10/30 1387 21,549 247,988M 5.51 4.71 -13.24 50.39 55.84 104.28 72.20 0.75
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی 0 0 0 1397/10/30 707 199,959 19,996M 61.36 -0.82 -1.67 -2.34 -2.95 -80.11 80.00 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1397/10/30 1387 1,290,108 59,838M 6.14 7.26 -2.56 41.52 31.76 51.44 72.70 0.57
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1397/10/30 1435 22,954 223,570M 10.54 4.41 -12.45 46.86 49.79 126.35 68.20 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 1 1397/10/30 3082 12,106,339 511,747M 16.56 9.16 5.21 51.21 60.18 1109.07 56.10 0.42
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 1 1397/10/30 3122 6,974,946 230,229M 5.90 11.73 -7.21 64.71 75.48 596.49 53.20 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1397/10/30 2343 8,264,233 100,286M 0.43 11.58 -10.38 44.96 47.25 726.42 60.90 0.75
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1397/10/30 2158 3,276,331 190,623M 22.06 5.97 -9.85 55.96 63.19 300.02 62.80 0.68
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1397/10/30 3261 8,680,030 112,745M 7.15 6.14 -9.64 22.09 31.04 764.19 51.30 0.68
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1397/10/30 3683 7,645,608 43,939M 34.34 5.46 -4.62 30.06 14.75 663.89 46.90 0.69
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن 0 0 0 1397/10/30 3243 16,259,555 208,496M 13.21 10.24 -11.37 57.61 57.17 1524.37 52.20 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1397/10/30 3910 33,356,835 813,006M 26.72 5.75 -10.25 56.45 69.88 3235.68 50.90 0.84
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1397/10/30 2834 8,120,030 987,745M 19.49 6.59 -13.10 55.12 66.81 711.19 58.70 0.89
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1397/10/30 2064 3,518,162 43,143M 11.90 11.00 -0.66 72.92 95.18 248.36 60.50 0.91
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1397/10/30 757 1,678,612 34,663M 0.51 13.75 -4.77 59.49 48.70 60.91 68.70 0.83
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1397/10/30 3235 5,605,676 248,247M 25.64 3.17 -9.66 56.78 74.72 457.01 50.90 0.95
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1397/10/30 800 2,248,301 73,011M 0.63 16.63 -4.46 59.03 85.51 116.99 72.00 1.06
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1397/10/30 1170 3,480,819 105,813M 10.49 8.91 -14.68 62.11 79.21 234.72 77.70 1.10
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1397/10/25 3024 8,415,704 166,572M 9.86 7.22 5.10 72.40 83.24 739.62 49.90 0.82
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1397/10/30 2151 2,824,422 147,706M 23.26 8.11 -4.06 92.39 101.70 225.31 57.70 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 1 1397/10/30 1407 1,748,460 9,741M 0.63 10.92 -12.60 73.89 78.66 108.63 67.90 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1397/10/30 1525 2,391,618 96,380M 3.31 14.39 -13.47 55.23 63.30 138.98 65.90 0.94
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 0 0 0 1397/10/30 980 25,318 256,452M 15.24 9.18 -6.05 67.06 80.29 148.82 63.00 0.83
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1397/10/30 1603 23,326 302,730M 12.32 4.93 -10.18 49.82 59.52 128.16 59.90 0.83
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1397/10/30 1933 21,977 320,971M 5.26 3.91 -14.89 59.82 62.26 117.04 53.00 0.96
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 0 0 0 1397/10/30 1157 28,028 156,956M 1.84 4.85 -15.89 50.76 63.21 166.62 61.40 0.88
مشترك افق 0 0 0 1397/10/30 1821 1,666,227 132,827M 7.55 12.97 -2.05 81.30 76.80 66.63 44.50 0.87
مشترك خوارزمي 0 0 0 1397/10/30 2717 7,097,173 272,418M 22.50 5.35 -18.34 54.21 77.14 609.73 42.60 1.23
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 3950 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 28.50 0.00
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1397/10/30 3909 42,172,588 514,506M 0.67 5.17 -15.17 59.54 86.15 4087.42 39.10 1.10
مشترک آگاه 0 0 0 1397/10/30 3820 40,720,212 309,677M 1.87 5.64 -15.02 53.86 69.67 3966.65 42.80 1.03
مشترک البرز 0 0 0 1397/10/30 2095 1,169,625 14,513M 5.55 8.55 -8.33 42.11 49.29 144.07 49.20 0.48
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/10/30 1787 1,987,324 172,478M 0.02 12.22 -11.35 48.39 63.28 143.08 52.10 0.66
مشترک بورسیران 0 0 0 1397/10/30 3475 23,387,306 1,543,726M 0.00 9.44 -12.10 33.67 41.83 2246.26 42.40 0.80
مشترک پویا 0 0 0 1397/10/30 3956 24,334,641 215,167M 8.54 6.90 -10.82 53.47 60.80 2331.37 39.80 1.05
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1397/10/30 2975 9,189,691 128,242M 11.90 4.59 -16.13 45.52 74.14 814.09 42.70 1.05
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1397/10/30 1933 2,385,816 188,234M 0.29 5.50 -9.92 64.96 86.48 138.49 39.90 1.04
مشترک دماسنج 0 0 0 1397/10/18 1928 2,139,883 164,403M 0.07 1.88 -8.91 76.78 115.17 130.01 44.20 1.05
مشترک رشد سامان 0 0 0 1397/10/30 1805 1,729,227 161,123M 26.56 6.04 0.08 38.49 46.81 142.73 55.10 0.45
مشترک رضوي 0 0 0 1396/11/28 3404 3,640,701 25,270M 31.41 -0.31 11.79 12.75 9.27 264.08 35.40 0.04
مشترک عقیق 0 0 0 1397/10/30 2887 9,901,203 130,122M 2.30 4.81 -16.61 45.49 55.54 885.11 45.60 1.03
مشترک نواندیشان  0 0 0 1397/10/18 3186 2,504,634 81,944M 72.78 -2.67 -13.51 28.29 47.43 150.05 38.60 0.98
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1397/10/30 3233 11,529,623 205,435M 10.77 9.38 -8.89 69.11 88.05 1052.42 41.90 1.04
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1397/10/30 3956 15,517,051 108,294M 6.36 10.11 -7.36 54.51 59.35 1452.54 37.90 0.83
مشترک کاریزما 0 0 0 1397/10/30 2303 6,343,590 164,369M 0.63 5.09 -13.91 62.70 83.79 534.42 46.90 1.16
مشترک یکم سامان 0 0 0 1397/10/30 2772 3,850,695 107,997M 18.56 7.29 -6.84 39.74 25.07 282.01 44.00 0.76
میعاد ایرانیان 0 0 0 1397/10/30 1609 1,513,218 61,010M 31.65 5.93 -17.56 41.81 58.15 69.58 56.10 0.69
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 0 1397/10/30 995 1,024,965 88,393M 94.81 2.50 4.92 14.10 18.48 49.00 76.40 0.04
همیان سپهر 0 0 0 1397/10/30 1639 1,513,948 151,395M 19.21 6.97 -10.63 32.23 40.56 55.84 52.00 0.70
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1397/10/30 2028 1,136,634 16,583M 11.10 10.20 -6.88 53.93 48.05 10.65 44.80 1.05
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1397/10/30 2837 3,372,174 186,144M 12.51 10.10 -7.56 65.46 77.62 293.45 43.80 0.88
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1397/10/30 3348 16,549,344 297,938M 15.00 9.68 -5.93 74.62 93.32 1554.95 42.70 1.11

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.