::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/04/26 5.20 12.80 9.10 35.20
آپادانا 0 0 0 1396/11/14 2787 1,861,270 4,934M 56.95 -0.27 -1.56 -0.46 4.20 85.07 27.80 0.46
آوای ثروت کیان 0 0 0 1397/04/26 527 1,991,938 343,376M 1.89 4.68 16.69 11.44 75.16 91.06 68.10 1.56
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1397/04/26 3350 5,822,239 95,933M 0.52 0.70 7.30 -1.33 11.01 481.07 37.30 0.80
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/04/26 640 1,406,540 14,402M 1.49 4.00 13.99 5.46 18.93 37.57 66.40 1.10
امین کارآفرین 0 0 0 1396/06/14 3167 4,268,806 4,269M 95.27 0.00 1.84 6.11 -3.28 325.68 33.80 0.03
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1397/04/26 1158 1,232,778 51,150M 1.62 -1.50 1.89 -5.72 7.74 21.75 57.50 1.26
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1397/04/26 2934 3,866,252 105,143M 1.03 3.17 11.32 9.61 25.16 286.64 42.70 0.83
بانک دی 0 0 0 1397/04/26 2592 3,615,076 210,318M 37.77 1.52 8.35 7.50 37.32 261.51 44.00 0.75
بذر امید آفرین 0 0 0 1397/04/26 1694 1,447,794 147,794M 25.31 7.03 13.92 10.51 30.10 41.91 49.60 0.61
بین المللی مهرآفرین پارس 0 0 0 1395/08/12 2633 1,399,706 8,653M 15.39 1.03 -5.36 -9.07 24.48 39.69 23.40 0.00
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1397/04/26 609 1,558,190 49,153M 52.13 6.75 12.03 13.99 54.69 55.83 70.90 1.06
پردیس 0 0 0 1397/03/21 1131 881,437 10,577M 40.83 3.19 -4.43 -11.06 -12.33 25.45 55.70 0.85
تدبیرگران آینده 0 0 0 1396/10/19 2663 3,724,271 4,730M 90.33 8.61 18.32 19.38 25.84 271.03 33.80 0.61
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1397/04/26 612 1,472,287 14,723M 31.21 1.43 9.93 8.23 36.92 43.70 70.10 1.12
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1397/04/26 1668 15,432 80,462M 6.81 -0.27 8.58 3.58 29.46 54.20 59.90 0.72
توسعه صادرات 0 0 0 1397/04/26 2622 4,816,536 55,660M 24.51 1.32 7.90 -3.51 6.02 381.34 45.00 0.60
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1397/04/26 2111 4,185,934 459,762M 27.05 5.97 19.90 9.64 30.69 318.59 59.40 1.47
جسورانه رويش لوتوس 0 0 0 1397/03/31 519 3,664,188 183,209M 52.85 1.49 1.46 2.77 11.45 19.99 11.60 0.19
دیدگاهان 0 0 1 1396/02/03 1725 746,893 26,323M 30.64 3.97 3.43 2.59 -2.07 -25.31 43.10 0.00
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1397/04/26 1456 1,361,504 100,554M 13.84 5.41 21.01 15.74 48.70 109.17 46.70 1.16
زرین پارسیان 0 0 0 1397/04/26 1373 1,525,167 297,005M 8.15 4.61 13.24 8.79 35.41 130.15 61.10 0.76
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1397/04/26 814 1,120,726 165,334M 17.51 8.40 9.57 21.36 50.00 10.73 45.80 0.60
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1397/04/26 2633 2,292,350 260,196M 24.39 1.79 9.64 1.39 22.99 129.26 43.00 0.82
سهم آشنا 0 0 0 1397/04/26 1583 1,139,266 98,562M 13.98 -0.02 9.32 7.69 26.71 45.31 40.30 0.90
سینا 0 0 0 1397/04/26 2725 8,114,031 92,889M 37.71 2.95 10.24 7.96 36.03 711.47 43.00 0.99
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1397/04/26 2684 3,286,548 124,577M 0.36 2.23 8.63 4.52 32.20 226.98 38.80 1.10
صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله) (ETF) 0 0 0 1397/04/25 52 11,031 127,762M 2.60 5.17 0.00 0.00 0.00 9.53 19.20 1.38
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام (ETF) 0 0 0 1397/04/26 1677 12,672 102,516M 5.98 3.35 8.29 -0.19 23.47 27.10 57.50 0.84
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1397/04/26 2261 3,450,650 101,301M 2.51 1.29 10.88 2.72 36.47 242.52 56.80 1.22
صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا 0 0 0 1397/04/16 261 1,074 9,897,539M 0.10 0.00 0.00 -0.09 0.00 -0.19 57.50 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1397/04/26 1199 14,325 184,918M 14.52 3.59 11.04 3.41 31.16 35.80 72.00 0.88
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1397/04/26 3074 9,504,397 273,080M 12.73 -0.49 8.44 4.39 29.02 848.85 52.60 0.84
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی 0 0 0 1397/04/16 519 205,483 20,548M 90.18 0.12 -0.05 -0.26 -79.56 -79.56 78.00 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1397/04/26 1199 1,020,451 32,467M 10.11 -2.74 -0.92 -5.98 7.77 11.19 72.90 0.65
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1397/04/26 1247 15,597 151,911M 5.91 3.78 6.72 1.18 39.42 53.80 68.30 1.10
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 1 1397/04/26 2894 7,921,484 246,319M 33.03 1.47 4.22 4.34 31.90 691.13 54.80 0.50
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 1 1397/04/26 2934 4,212,695 140,447M 2.99 0.88 11.79 5.75 38.02 320.66 51.90 0.81
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1397/04/26 2155 5,646,033 97,253M 8.55 2.29 7.68 0.49 28.68 464.60 59.90 0.93
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1397/04/26 1970 2,117,652 116,841M 2.67 0.68 8.83 4.70 29.04 178.65 62.00 0.65
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1397/04/26 1778 2,110,867 114,935M 25.22 1.29 6.08 6.10 26.99 109.39 65.10 0.45
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1397/04/26 3073 7,169,693 81,426M 20.89 5.55 14.11 8.26 28.50 613.82 49.90 0.70
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت نوین نگر آس 0 0 0 1397/04/26 945 1,061,021 55,183M 86.49 0.96 1.23 -5.82 1.12 2.30 74.60 0.37
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1397/04/26 3495 5,932,066 28,266M 5.56 -1.63 4.18 -11.47 -19.49 492.69 45.90 0.78
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن 0 0 0 1397/04/26 3055 10,620,100 147,354M 10.37 -2.30 14.20 2.57 32.63 960.98 51.30 0.95
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1397/04/26 3722 21,108,753 241,400M 22.81 1.86 10.80 7.56 34.00 2010.88 49.80 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1397/04/26 2646 5,153,820 420,376M 15.58 0.01 8.86 5.96 34.86 414.87 57.70 0.84
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1397/04/26 1876 2,014,540 35,768M 1.44 -0.72 11.90 11.93 43.89 99.47 59.50 1.04
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1397/04/26 569 1,061,366 21,917M 11.59 -4.03 3.43 -6.26 -7.78 1.74 67.10 0.87
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1397/04/26 3047 3,568,287 198,732M 7.65 4.10 15.18 10.81 46.46 254.56 49.80 1.21
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1397/04/26 612 1,428,415 52,976M 21.43 1.80 18.71 18.00 22.35 37.86 72.90 1.18
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1397/04/26 982 2,120,125 31,819M 27.91 3.76 18.39 8.36 46.86 103.87 79.40 1.40
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1397/04/26 2836 4,864,391 91,679M 30.19 0.81 8.95 5.41 11.14 385.31 48.70 1.05
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1397/04/26 1963 1,464,465 43,534M 12.58 -0.59 10.16 4.29 37.93 90.28 56.40 0.94
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1397/04/26 1219 1,095,205 6,101M 19.54 1.34 8.14 2.45 18.20 32.41 67.60 0.79
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1397/04/26 1337 1,547,961 10,799M 11.42 1.06 9.54 5.32 18.03 54.68 66.40 0.11
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 0 0 0 1397/04/26 792 14,976 145,706M 18.20 3.92 15.80 6.23 33.21 45.96 63.30 1.30
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1397/04/26 1415 15,478 185,402M 2.82 0.65 8.87 5.62 21.95 51.05 59.40 0.94
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1397/04/26 1745 13,795 143,534M 25.85 3.09 11.38 2.03 30.86 35.88 51.60 1.11
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 0 0 0 1397/04/26 969 18,428 93,982M 2.60 1.03 9.02 7.09 38.88 73.93 61.60 1.21
گنجینه بهمن 0 0 0 1396/11/29 3012 4,355,570 16,542M 71.29 0.16 5.88 12.40 18.09 334.52 44.50 0.06
مشترك افق 0 0 0 1397/04/26 1633 910,033 104,541M 13.61 -1.11 1.67 -3.94 12.89 -8.99 42.40 0.64
مشترك خوارزمي 0 0 0 1397/04/26 2529 4,581,389 158,337M 1.14 5.32 19.44 13.84 55.23 358.15 42.00 1.43
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 3762 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 30.00 0.00
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1397/04/26 3721 25,738,691 176,902M 3.02 3.62 22.97 13.17 58.49 2455.66 38.20 1.51
مشترك نيكان پارس 0 0 0 1396/01/15 1989 3,357,001 37,504M 1.21 -1.28 12.39 41.14 47.36 235.73 31.20 0.00
مشترک آگاه 0 0 0 1397/04/26 3632 26,116,026 171,060M 0.98 2.51 16.12 8.71 45.74 2508.16 42.10 1.12
مشترک افتخار حافظ 0 0 0 1396/12/11 1414 1,048,753 13,978M 23.96 -2.21 6.52 12.28 11.74 26.72 49.00 0.78
مشترک البرز 0 0 0 1397/04/26 1907 1,043,173 15,218M 26.23 1.28 16.76 3.83 12.77 131.43 48.60 0.62
مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره 0 0 0 1397/02/31 1528 1,006,573 56,529M 46.87 1.63 0.65 6.97 6.73 42.62 44.90 0.45
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/04/26 1599 1,387,354 117,115M 0.14 2.83 22.35 11.46 29.15 75.58 52.00 0.83
مشترک بورسیران 0 0 0 1397/04/26 3287 17,515,722 1,239,885M 0.03 3.12 17.07 6.17 9.06 1651.59 41.70 0.84
مشترک پویا 0 0 0 1397/04/26 3768 15,719,655 104,740M 2.35 4.79 11.48 3.87 16.37 1470.61 38.90 1.20
مشترک تدبیرگر سرمایه 0 0 0 1396/08/26 2690 1,239,202 3,273M 2.47 -2.29 -8.00 -27.39 -44.48 23.39 29.70 2.21
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1397/04/26 2787 6,193,614 68,712M 19.75 8.21 23.08 17.12 42.02 516.08 42.20 1.14
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1397/04/26 1745 1,389,960 105,775M 3.00 1.15 11.61 7.49 45.95 38.95 37.70 1.19
مشترک دماسنج 0 0 0 1397/04/15 1740 1,343,063 112,597M 0.99 44.47 40.10 31.79 66.70 42.50 43.80 2.78
مشترک راهنما 0 0 0 1396/03/26 2758 3,073,385 3,073M 51.58 -2.04 -4.06 -11.10 -7.35 204.21 31.20 0.00
مشترک رشد سامان 0 0 0 1397/04/26 1617 1,331,572 120,052M 34.50 3.13 10.86 6.90 21.16 89.94 54.90 0.60
مشترک رضوي 0 0 0 1396/11/28 3216 3,640,701 25,270M 31.41 -0.31 11.79 12.75 9.27 264.08 36.10 0.88
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1397/04/26 1509 1,012,713 144,022M 44.65 1.30 3.94 7.77 23.05 19.45 50.70 0.06
مشترک سیب 0 0 0 1397/02/04 1562 990,188 3,961M 73.65 -10.05 -12.67 -2.31 -3.44 -2.70 47.80 1.29
مشترک صبای هدف 0 15 0 1397/04/26 725 993,548 25,120M 89.69 -0.52 0.85 -6.56 8.48 19.73 67.50 0.35
مشترک عقیق 0 0 0 1397/04/26 2699 6,707,299 103,755M 0.23 0.96 12.51 5.36 31.97 567.34 44.90 1.07
مشترک معین بهگزین 0 0 0 1396/11/28 1584 1,025,929 12,028M 45.43 0.74 2.94 7.97 18.84 3.39 39.30 0.02
مشترک نواندیشان  0 0 0 1397/04/26 2998 1,860,574 14,756M 0.85 1.10 13.57 4.78 10.65 85.75 39.70 1.36
مشترک نوين نيک 0 0 0 1396/10/01 1863 1,247,280 8,013M 49.85 -2.00 -10.19 -2.85 -7.90 23.73 39.40 0.62
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1397/04/26 3045 6,691,897 111,587M 0.52 5.07 16.48 9.45 12.28 568.88 41.10 1.09
مشترک نیکوکاری رفاه کودک 0 20 0 1396/06/19 1588 915,571 1,776M 87.59 0.16 -0.31 -1.92 -6.94 -1.35 38.40 0.03
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1397/04/26 3768 9,904,168 90,039M 24.13 0.38 9.28 2.00 16.35 890.95 36.80 0.90
مشترک کاریزما 0 0 0 1397/04/26 2115 3,885,934 127,447M 16.66 6.67 19.01 12.34 18.48 288.63 46.40 1.41
مشترک یکم سامان 0 0 0 1397/04/26 2584 2,777,734 78,132M 6.11 -4.09 4.53 -9.63 -4.68 175.56 43.30 0.74
میعاد ایرانیان 0 0 0 1397/04/26 1421 1,138,464 103,094M 28.58 1.46 8.86 12.27 26.74 28.92 55.90 0.48
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 0 1397/04/25 944 1,115,419 274,134M 63.53 2.69 8.39 9.79 29.35 52.81 70.10 0.28
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 0 1397/04/26 807 1,054,387 90,704M 84.68 1.20 3.74 5.35 21.32 34.76 79.40 0.07
همیان سپهر 0 0 0 1397/04/26 1451 1,134,983 120,354M 24.58 -0.51 4.10 5.51 18.62 19.07 51.30 0.42
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1397/04/26 1840 740,515 9,426M 35.64 4.77 15.16 -3.56 -21.09 -27.91 43.70 1.38
کارآفرینان برتر آینده 0 0 0 1396/02/03 2642 2,005,814 13,164M 0.56 7.50 3.20 -5.73 0.73 100.20 29.80 0.00
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1397/04/26 3628 10,286,683 110,397M 38.88 1.42 9.20 8.08 29.20 928.42 41.60 0.86
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1397/04/26 2649 2,032,411 172,241M 6.45 5.80 15.01 6.77 33.38 159.47 42.90 1.03
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1397/04/26 3160 9,380,701 125,908M 0.01 4.38 19.54 9.32 43.17 838.08 41.70 1.39
یکم دانا 0 0 0 1396/12/07 2198 3,948,006 5,539M 96.02 -2.66 8.02 16.30 28.87 291.71 57.40 1.17

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.