::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/07/01 15.40 27.10 71.60 88.70
آوای سهام کیان 0 0 0 1398/06/31 960 6,931,116 2,056,525M 1.84 14.79 27.13 81.56 108.98 564.81 62.00 1.19
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1398/07/01 3783 22,968,303 559,646M 1.64 14.83 45.92 104.94 120.49 2192.29 39.60 0.90
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/07/01 1073 4,496,069 249,060M 2.39 19.15 31.44 76.25 102.82 339.74 61.90 0.91
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1398/07/01 1591 3,708,902 171,199M 9.06 13.07 20.92 49.01 75.43 266.28 55.90 0.79
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1398/07/01 3367 10,790,173 328,960M 21.69 13.74 20.54 56.81 81.98 979.06 44.30 0.91
بانک دی 0 0 0 1398/07/01 3025 8,369,416 439,118M 9.16 12.15 19.48 48.32 64.01 736.95 45.90 0.78
بذر امید آفرین 0 0 0 1398/06/31 2127 2,659,367 556,563M 10.00 11.48 15.86 40.08 48.21 160.66 50.40 0.82
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1398/07/01 1042 3,219,014 136,483M 8.35 13.30 22.26 52.48 53.44 221.92 64.50 0.87
توسعه صادرات 0 0 0 1398/07/01 3055 13,172,902 119,360M 0.42 12.60 22.57 64.67 94.02 1216.43 46.30 0.80
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1398/06/31 2544 11,978,224 1,709,041M 4.23 11.49 27.36 61.52 96.88 1097.82 58.60 0.84
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1398/07/01 1889 4,279,831 450,726M 8.32 19.50 30.70 71.23 103.57 418.01 49.40 0.79
زرین پارسیان 0 0 0 1398/07/01 1806 4,739,472 1,077,050M 10.84 12.63 32.08 74.13 99.81 436.87 59.60 0.69
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1398/06/31 1247 2,116,505 571,401M 16.74 19.21 14.40 28.56 42.42 109.11 48.10 0.78
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1398/07/01 3066 5,760,554 655,862M 13.19 13.58 27.38 69.04 72.31 476.12 44.90 1.02
سهم آشنا 0 0 12 1398/06/31 2016 4,405,730 2,494,067M 9.00 19.02 40.74 101.94 162.43 396.80 44.50 0.83
سینا 0 0 0 1398/06/31 3158 18,323,294 113,000M 20.67 11.43 20.88 61.67 61.39 1732.48 44.60 0.94
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1398/07/01 3117 7,671,920 262,656M 4.06 13.18 18.62 49.75 57.00 663.28 40.90 1.02
صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله) 0 0 0 1398/07/01 485 29,366 219,737M 30.81 8.12 12.42 44.72 72.38 191.59 41.90 0.80
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام 0 0 0 1398/07/01 2110 32,514 237,033M 9.61 12.38 25.41 67.40 91.26 226.12 55.10 0.75
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1398/07/01 2694 13,887,100 524,905M 8.13 20.93 41.17 111.75 142.48 1278.48 55.20 1.07
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان 0 0 0 1398/07/01 1632 39,438 453,867M 3.42 13.47 24.04 65.30 81.33 273.86 65.30 0.77
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده 0 0 0 1398/07/01 2101 46,151 512,453M 7.43 17.39 27.15 69.11 94.74 361.14 57.10 0.70
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1398/07/01 1632 2,661,002 314,703M 3.05 14.16 35.68 101.15 100.93 196.09 66.60 0.77
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه 0 0 0 1398/07/01 1680 40,058 390,159M 1.69 13.79 23.69 55.46 76.60 295.01 61.90 0.77
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 0 1398/07/01 3327 22,899,780 910,427M 29.88 12.05 28.10 70.28 113.46 2187.02 54.00 0.57
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 0 1398/06/31 3367 16,287,742 513,536M 2.48 20.71 38.40 109.29 147.54 1526.43 51.70 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1398/07/01 2588 16,565,773 144,536M 9.20 12.98 24.81 71.89 107.87 1556.58 57.80 0.96
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1398/07/01 2403 5,764,768 544,811M 29.38 12.80 21.24 56.89 84.20 563.79 59.00 0.72
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1398/06/31 3506 15,658,999 159,988M 6.23 11.82 23.63 64.92 78.46 1459.02 49.60 0.98
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1398/07/01 3928 13,038,254 149,901M 6.48 9.21 26.80 61.21 37.75 1202.68 45.50 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1398/07/01 4155 60,605,356 2,562,516M 19.90 13.26 21.60 56.56 86.05 5960.54 49.40 0.89
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1398/07/01 3079 15,354,321 4,465,298M 17.06 15.04 26.21 66.51 92.64 1433.90 56.00 0.92
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1398/07/01 2309 5,787,106 80,539M 8.89 17.23 19.04 48.47 83.13 473.02 56.40 0.95
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1398/07/01 1002 3,275,822 438,682M 0.55 18.76 30.67 89.75 110.38 214.01 57.70 0.99
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1398/07/01 3480 9,955,735 428,863M 2.43 13.10 24.20 64.10 90.80 889.25 49.20 0.87
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1398/06/31 1045 3,974,955 88,967M 21.38 7.95 24.03 61.45 80.46 283.63 60.70 1.08
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1398/06/31 1415 5,975,941 183,163M 1.15 11.46 17.31 53.26 87.07 474.66 68.60 1.07
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1398/07/01 3269 17,291,947 323,965M 9.24 16.32 38.58 89.03 149.21 1625.19 48.80 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1398/07/01 2396 5,264,842 215,695M 10.09 14.67 24.69 68.01 105.61 467.62 54.40 0.77
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1398/07/01 1770 4,240,683 183,825M 2.52 12.47 17.61 64.71 79.31 323.74 59.20 1.05
قابل معامله آتیه درخشان مس 0 0 0 1398/07/01 1225 45,624 471,271M 1.65 12.59 33.31 63.97 105.12 338.58 62.90 0.72
قابل معامله امين تدبيرگران فردا 0 0 0 1398/07/01 1848 37,766 380,626M 0.26 12.62 20.44 50.75 60.37 270.06 59.30 0.74
قابل معامله سپهر کاریزما 0 0 0 1398/07/01 2178 42,707 1,576,085M 4.07 12.10 27.37 67.22 93.28 312.67 53.40 0.93
قابل معامله سرو سودمند مدبران 0 0 0 1398/07/01 93 12,657 255,821M 0.18 15.03 26.38 22.93 32.30 0.69
قابل معامله هستی بخش آگاه 0 0 0 1398/07/01 1402 56,162 432,443M 10.84 16.22 28.57 70.46 98.76 423.03 61.20 0.84
مختلط گوهر نفیس تمدن 0 0 0 1398/06/31 2164 4,994,337 842,675M 38.61 8.02 19.93 38.66 86.97 399.43 67.30 0.50
مشترك افق 0 0 0 1398/07/01 2066 3,042,921 172,315M 17.99 12.96 27.68 66.55 108.20 204.31 45.40 0.96
مشترك خوارزمي 0 0 0 1398/07/01 2962 12,364,485 458,351M 0.26 10.99 23.28 59.15 78.23 1136.47 43.70 1.14
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1398/07/01 4154 79,711,893 890,541M 0.60 14.69 22.54 64.02 93.98 7814.79 40.00 1.10
مشترک آگاه 0 0 0 1398/06/31 4065 82,500,684 989,678M 11.05 14.41 28.06 72.92 109.10 8139.18 43.60 1.06
مشترک البرز 0 0 0 1398/07/01 2340 1,890,242 18,742M 4.77 17.50 23.34 59.37 52.38 248.47 49.70 0.53
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/06/31 2032 4,584,063 458,833M 0.07 18.70 33.86 110.93 140.27 410.26 53.10 0.82
مشترک بورسیران 0 0 0 1398/06/31 3720 59,969,404 3,645,600M 3.01 20.52 37.16 120.74 146.22 5912.02 43.50 1.00
مشترک پویا 0 0 0 1398/07/01 4201 43,724,695 460,815M 1.96 15.94 22.87 58.01 87.37 4268.71 40.60 1.02
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1398/07/01 3220 14,415,927 161,055M 1.47 13.39 20.62 49.15 57.73 1333.94 43.50 1.00
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1398/07/01 2178 5,165,029 636,621M 5.09 15.28 27.89 80.32 121.47 416.31 42.10 1.05
مشترک دماسنج 0 0 0 1398/06/31 2173 5,216,391 381,428M 0.22 19.46 31.78 115.55 179.93 446.33 46.30 0.88
مشترک رشد سامان 0 0 0 1398/07/01 2050 3,049,681 304,251M 1.65 14.44 29.70 76.61 86.82 290.53 55.50 0.58
مشترک عقیق 0 0 0 1398/07/01 3132 19,416,618 251,542M 2.79 17.08 30.79 68.51 92.66 1831.84 46.40 1.07
مشترک نواندیشان  0 0 0 1398/07/01 3431 3,656,901 36,682M 5.61 17.25 27.47 38.31 39.06 265.09 40.20 0.33
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1398/07/01 3478 19,372,379 324,875M 18.53 10.20 20.70 56.41 89.62 1836.33 42.50 0.89
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1398/07/01 4201 2,990,751 231,637M 8.16 17.16 4.49 37.78 69.92 2329.23 38.80 0.94
مشترک کاریزما 0 0 0 1398/07/01 2548 12,237,471 310,917M 7.09 13.30 30.09 66.30 92.28 1123.86 47.60 1.12
مشترک یکم سامان 0 0 0 1398/07/01 3017 6,995,265 207,389M 1.79 13.69 28.62 67.61 85.31 593.96 45.00 0.92
میعاد ایرانیان 0 0 0 1398/07/01 1854 2,411,897 161,619M 5.66 15.96 25.27 54.41 59.72 153.30 55.80 0.76
همیان سپهر 0 0 0 1398/07/01 1884 2,656,957 300,786M 24.07 12.26 28.95 67.53 70.99 166.74 52.30 0.87
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1398/07/01 2273 1,650,145 1,650M 82.02 -0.36 -0.33 31.66 47.13 60.63 45.00 1.00
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1398/07/01 3082 6,810,425 430,398M 5.01 17.79 29.38 84.26 112.57 637.28 44.90 0.88
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1398/07/01 3593 34,174,490 1,149,117M 1.26 14.41 23.60 92.48 117.18 3317.48 43.60 0.92

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.