::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1399/04/21 46.40 179.40 344.20 594.90
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1399/04/21 3263 9,569,710 1,256,465M 17.30 25.31 72.88 165.97 246.49 958.63 0.00 0.48
تجربه ايرانيان 0 0 0 1399/04/21 3295 25,541,976 14,664,006M 47.48 21.36 101.58 167.36 234.73 2363.03 0.10 0.51
توسعه پست بانک 0 0 0 1399/04/21 1990 11,409,988 310,021M 40.42 21.74 75.81 156.88 264.48 1023.41 0.05 0.57
ثروت آفرين پارسيان 0 0 0 1399/04/21 1787 104,131 4,056,911M 39.33 24.64 74.58 160.08 239.08 888.08 0.12 0.48
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا 0 0 0 1399/04/21 2510 126,923 2,929,725M 16.56 33.25 116.18 173.37 259.42 1165.43 0.00 0.49
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1399/04/21 3800 157,129 2,833,688M 37.65 21.16 82.15 144.98 219.76 1468.66 0.04 0.57
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی 0 0 0 1399/04/20 408 995,872 99,587M 18.90 -0.21 -0.01 0.12 0.01 -0.41 0.01 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه 0 0 0 1399/04/21 2570 32,012,046 1,142,350M 37.56 22.39 77.41 132.25 225.49 3101.49 0.06 0.52
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس 0 0 0 1399/04/21 3773 59,576,220 502,942M 28.80 37.79 112.13 190.94 269.72 5857.71 -0.07 0.69
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر 0 5 0 1399/04/21 2420 8,859,238 571,899M 40.54 18.26 72.08 133.06 206.47 770.65 -0.06 0.64
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر 0 0 4 1399/04/21 2703 7,606,669 3,813,520M 44.71 15.73 43.01 88.16 175.12 756.54 0.05 0.31
قابل معامله سپهر انديشه نوين 0 0 0 1399/04/21 2361 109,301 1,787,881M 33.10 39.40 120.98 181.94 282.95 949.36 0.10 0.59
مختلط گوهر نفیس تمدن 0 0 0 1399/04/21 2457 15,226,468 4,436,658M 38.21 27.47 91.42 157.18 252.31 1422.65 0.00 0.62
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1399/04/21 2235 3,640,291 649,195M 36.75 26.75 70.76 142.85 224.27 300.07 0.06 0.38
مشترک نواندیشان  0 0 0 1399/04/21 3724 14,903,813 212,111M 10.43 34.26 115.89 251.95 414.65 1387.93 0.27 0.71
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 1 1399/04/21 2001 6,039,339 1,122,266M 28.55 32.05 114.21 205.15 284.62 640.95 -0.02 0.51
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 6 1399/04/21 1670 5,983,243 1,413,332M 34.66 34.05 108.60 193.95 292.19 581.01 0.06 0.46
نیکی گستران 0 0 0 1399/04/21 2242 7,177,687 314,024M 34.83 30.24 105.43 171.67 244.36 583.00 0.21 0.60
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1399/04/21 4354 73,612,260 1,073,856M 40.01 23.35 71.09 158.87 245.39 7259.47 0.04 0.57
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 3 1399/04/21 3166 13,275,978 140,420M 26.71 34.41 136.63 253.40 353.51 1441.35 0.02 0.58

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.