::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1395/11/03 -1.20 0.80 4.90 18.30
آرمان سپهر آیندگان (ETF) 1395/11/03 1243 13,320 152,952M 51.34 -2.17 -2.77 -0.55 10.40 32.80 55.10 0.50
پارس 1395/11/03 2506 5,912,046 45,854M 41.82 -1.72 -3.38 -0.45 11.26 491.21 49.60 0.73
تجربه ايرانيان 1395/11/03 2028 3,219,685 8,779,808M 91.57 2.29 4.83 10.32 24.84 210.48 42.90 0.40
توسعه پست بانک 1395/11/03 723 1,717,373 63,124M 46.88 0.99 1.07 6.77 50.10 69.09 59.30 0.92
ثروت آفرين پارسيان (ETF) 1395/11/03 520 13,741 68,842M 57.45 0.48 1.94 6.15 19.00 31.68 61.20 0.25
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1395/11/02 1303 3,138,873 26,593M 48.75 -0.67 4.15 10.18 44.49 213.92 66.50 0.59
صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1395/11/03 1594 2,110,630 11,459M 64.45 -1.95 -5.92 -4.44 14.05 111.06 58.00 0.69
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 1395/11/03 692 12,368 1,236,781M 26.44 -1.25 0.11 2.49 13.25 23.68 56.20 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر 1395/11/03 540 1,044,618 20,555M 95.08 0.94 3.07 7.32 17.29 28.10 104.10 0.06
قابل معامله سپهر انديشه نوين (ETF) 1395/11/03 1094 14,905 367,512M 15.85 -1.18 -1.64 1.08 11.92 47.15 56.70 0.56
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 1395/11/03 534 12,454 62,324M 41.74 -2.29 -2.43 -0.02 9.05 23.27 61.40 0.34
مشترک آرمان شهر 1395/09/30 1190 1,563,571 118,625M 36.30 -0.30 5.53 10.92 26.50 56.36 69.60 0.53
نیکوکاری ایتام برکت 22 1 1395/11/02 734 1,001,756 49,745M 85.42 0.71 1.77 7.34 21.48 39.97 64.30 0.14
نیکوکاری بانک گردشگری 1395/10/17 1842 1,582,216 7,848M 51.10 -1.29 -2.27 -0.42 17.43 174.32 41.40 0.32
نیکوکاری يكم نیکوکاری آگاه 1395/08/20 1899 1,778,560 17,448M 46.46 -0.52 -2.73 4.22 24.45 194.73 39.90 0.33
نیکی گستران 1395/11/02 975 1,049,193 23,591M 42.75 0.31 1.85 2.40 18.20 -0.16 43.40 0.99
کوثر 12 12 1395/11/03 1436 1,147,592 20,223M 54.58 -0.63 0.67 3.46 16.66 57.15 64.80 0.38

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.