::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/07/24 2.30 7.30 8.80 10.30
آرمان سپهر آیندگان (ETF) 0 0 0 1396/07/24 1511 14,769 95,742M 18.55 0.44 9.25 9.46 8.92 47.25 59.50 0.74
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1396/07/23 2264 1,099,538 63,671M 41.71 1.23 1.84 6.27 16.97 112.01 46.40 0.08
پارس 0 0 0 1396/06/21 2774 6,114,807 45,763M 48.21 0.10 2.03 10.08 3.04 511.49 51.30 0.97
تجربه ايرانيان 0 0 0 1396/07/24 2296 3,698,885 5,378,200M 76.26 2.32 5.36 10.48 21.34 256.69 49.10 0.13
توسعه پست بانک 0 0 0 1396/07/24 991 1,845,144 66,477M 46.03 0.96 4.19 9.10 9.18 81.67 63.50 0.76
ثروت آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1396/07/24 788 14,869 74,493M 63.74 2.20 5.54 7.89 11.36 42.74 67.50 0.49
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 0 0 0 1396/07/24 1571 3,699,725 66,022M 55.39 2.33 7.47 10.34 23.68 270.01 68.80 0.60
صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 0 0 0 1396/07/24 1862 2,293,562 36,465M 42.21 -0.31 3.62 7.24 3.02 129.36 61.00 0.56
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1396/07/24 960 10,044 1,004,449M 93.22 1.46 4.40 6.71 4.68 28.10 65.20 0.55
قابل معامله سپهر انديشه نوين (ETF) 0 0 0 1396/07/24 1362 15,640 226,111M 48.72 0.12 2.40 1.57 4.96 54.46 59.50 0.83
مشترک آرمان شهر 0 0 0 1396/07/24 1458 1,725,928 132,360M 42.97 0.75 8.00 12.48 13.75 72.59 72.10 1.03
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 0 1396/07/24 1002 1,011,420 50,307M 65.59 1.83 7.39 12.19 18.32 56.98 70.90 0.16
نیکوکاری بانک گردشگری 0 0 0 1396/06/27 2110 1,558,471 7,730M 91.98 1.75 3.33 10.87 1.75 183.86 38.90 0.01
نیکی گستران 0 0 0 1396/07/24 1243 1,168,237 19,071M 80.86 1.51 4.21 11.26 14.77 11.16 50.50 0.71
کوثر 0 0 4 1396/06/31 1704 1,264,632 85,363M 85.94 2.43 15.64 22.17 25.67 83.40 64.00 0.20
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 0 1396/05/20 2167 1,656,022 16,221M 48.89 0.89 2.45 9.31 0.97 201.70 39.60 0.31

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.