::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/08/22 -4.00 17.50 44.40 67.60
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1398/08/21 3021 3,408,504 233,905M 34.42 -5.54 13.64 35.44 64.56 334.85 48.90 0.50
تجربه ايرانيان 0 0 0 1398/08/21 3053 8,189,427 5,533,956M 50.17 -1.00 6.45 21.02 48.23 689.71 52.20 0.35
توسعه پست بانک 0 0 0 1398/08/21 1748 3,700,321 122,658M 44.41 -3.94 13.72 28.57 56.56 264.33 60.30 0.55
ثروت آفرين پارسيان 0 0 0 1398/08/22 1545 34,937 1,048,446M 43.59 -1.30 8.93 21.97 36.45 234.69 64.40 0.37
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا 0 0 0 1398/08/21 2268 41,093 208,859M 52.42 -0.81 16.14 28.31 44.51 309.70 57.10 0.32
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1398/08/21 3558 5,529,704 1,048,183M 59.78 -1.84 9.97 27.00 48.39 2108.18 51.10 0.54
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی 0 0 0 1398/08/21 166 995,404 99,540M 19.64 0.04 0.36 0.00 0.00 -0.46 7.80 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه 0 0 0 1398/08/21 2328 11,645,381 283,227M 50.52 -1.01 16.68 38.47 68.37 1064.64 64.30 0.55
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1398/08/21 2262 5,027,501 279,599M 42.63 -2.63 5.80 42.67 79.65 398.71 60.60 0.55
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس 0 0 0 1398/08/21 3531 18,052,585 155,595M 40.62 -4.40 11.52 27.81 51.40 1705.29 51.80 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر 0 5 0 1398/08/21 2178 3,385,041 223,382M 50.62 -2.57 13.93 30.20 49.69 232.67 58.90 0.47
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر 0 0 4 1398/08/21 2461 3,347,977 192,639M 41.27 -1.64 17.31 58.35 116.77 324.64 60.30 0.30
قابل معامله سپهر انديشه نوين 0 0 0 1398/08/22 2119 33,696 487,157M 38.58 -1.45 12.77 31.76 46.59 232.86 60.30 0.45
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1398/08/21 1993 1,316,154 164,373M 51.03 -0.80 12.87 30.85 45.75 77.45 51.70 0.37
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 1 1398/08/21 1759 1,778,448 330,187M 61.36 -2.77 10.87 27.23 42.63 194.46 64.20 0.38
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 6 1398/08/21 1428 1,773,067 418,825M 57.09 -3.54 16.82 37.64 61.53 160.80 63.70 0.30
نیکی گستران 0 0 0 1398/08/21 2000 2,300,505 69,162M 44.98 -4.33 7.89 19.87 33.10 118.91 52.80 0.48
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1398/08/21 4112 24,291,639 280,909M 49.25 -3.57 11.11 29.37 64.13 2328.59 42.80 0.65
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 3 1398/08/21 2924 3,216,030 34,035M 38.64 -5.06 12.15 22.31 39.87 431.87 33.80 0.45

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.