::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/05/25 2.60 0.80 5.30 5.00
آرمان سپهر آیندگان (ETF) 0 0 0 1396/05/27 1452 14,044 91,039M 5.00 3.22 3.55 6.95 3.02 40.02 58.50 0.68
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1396/05/27 2205 1,082,017 62,656M 59.47 -0.52 3.16 8.50 17.91 110.32 45.40 0.05
پارس 0 0 0 1396/05/27 2715 6,124,757 45,868M 10.76 1.11 1.12 9.12 2.72 512.49 51.40 0.96
تجربه ايرانيان 0 0 0 1396/05/27 2237 3,551,468 6,621,964M 80.71 0.91 3.98 9.82 19.91 242.47 47.90 0.10
توسعه پست بانک 0 0 0 1396/05/27 932 1,766,636 64,316M 46.63 -0.43 -6.91 4.03 4.73 73.94 62.30 0.68
ثروت آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1396/05/27 729 14,329 71,783M 60.83 1.20 3.24 6.88 8.02 37.87 65.80 0.51
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 0 0 0 1396/05/27 1512 3,528,411 61,860M 61.80 2.01 3.17 11.99 19.96 252.87 68.20 0.56
صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 0 0 0 1396/05/27 1803 2,259,149 19,686M 24.31 1.36 4.27 8.37 1.24 125.92 60.30 0.51
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1396/05/27 901 10,058 1,005,807M 3.98 1.46 2.54 4.12 2.60 25.19 62.60 0.69
قابل معامله سپهر انديشه نوين (ETF) 0 0 0 1396/05/27 1303 15,444 231,004M 50.16 0.44 -1.16 4.80 2.43 52.87 58.90 0.85
مشترک آرمان شهر 0 0 0 1396/05/27 1399 1,669,816 127,157M 41.24 3.65 6.84 9.16 11.45 66.98 72.00 1.01
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 0 1396/05/27 943 1,006,803 49,996M 79.97 2.55 5.74 11.36 17.20 52.17 69.90 0.13
نیکوکاری بانک گردشگری 0 0 0 1396/05/21 2051 1,528,385 7,581M 84.45 0.18 1.12 14.08 -0.59 180.91 38.20 0.14
نیکی گستران 0 0 0 1396/05/27 1184 1,138,390 18,673M 86.10 1.45 2.57 10.55 12.60 8.32 48.50 0.86
کوثر 0 0 4 1396/05/27 1645 1,374,387 19,875M 33.35 9.05 12.27 19.92 20.16 79.83 64.10 0.20
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 0 1396/05/20 2108 1,656,022 16,221M 48.89 0.89 2.45 9.31 0.97 201.70 40.70 0.32

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.