::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/02/06 2.70 2.40 -0.90 1.50
آرمان سپهر آیندگان (ETF) 1396/02/05 1338 13,460 120,910M 48.29 2.00 3.01 -3.14 1.11 34.20 56.70 0.60
پارس 1396/02/05 2601 6,020,580 46,148M 38.06 6.95 6.96 -2.19 2.70 502.07 50.40 0.87
تجربه ايرانيان 1396/02/05 2123 3,374,618 7,996,697M 88.84 2.59 5.17 9.72 22.00 225.42 45.60 0.16
توسعه پست بانک 1396/02/05 818 1,726,460 64,009M 53.40 4.50 2.09 0.87 7.74 69.98 61.10 0.61
ثروت آفرين پارسيان (ETF) 1396/02/07 615 13,820 69,235M 55.69 1.15 3.14 1.92 9.77 32.97 63.90 0.40
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1396/02/05 1398 3,342,846 25,810M 46.88 2.02 5.78 8.68 25.70 234.32 67.60 0.47
صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1396/02/05 1689 2,150,820 11,677M 56.04 1.51 2.77 -4.74 1.45 115.08 59.30 0.37
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 1396/02/05 787 12,038 1,203,837M 85.88 0.59 -0.85 -3.09 -4.41 20.38 59.00 0.90
قابل معامله سپهر انديشه نوين (ETF) 1396/02/07 1189 15,652 234,109M 1.95 4.84 6.07 1.32 6.61 54.92 58.00 0.81
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 1396/02/07 629 12,875 64,431M 40.54 4.75 3.34 -1.60 6.10 27.51 63.10 0.53
نیکوکاری ایتام برکت 22 1 1396/02/05 829 1,020,409 50,671M 88.30 1.93 6.04 6.05 17.88 45.04 67.30 0.04
نیکوکاری بانک گردشگری 1395/10/17 1937 1,582,216 7,848M 51.10 -1.29 -2.27 -0.42 17.43 174.32 39.90 0.16
نیکوکاری يكم نیکوکاری آگاه 1395/08/20 1994 1,778,560 17,448M 46.46 -0.52 -2.73 4.22 24.45 194.73 38.00 0.22
نیکی گستران 1396/02/05 1070 1,061,604 21,638M 45.79 1.98 1.59 2.47 1.26 1.02 45.70 1.07
کوثر 12 12 1396/02/05 1531 1,216,876 20,998M 53.38 4.07 5.87 5.80 8.85 64.08 66.00 0.18

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.