::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/06/27 17.10 44.50 63.20 86.40
آرمان سپهر آیندگان (ETF) 0 0 0 1397/06/26 1847 25,228 133,272M 24.96 19.54 34.06 48.22 71.21 151.53 62.80 0.28
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1397/06/26 2600 1,897,694 154,315M 22.99 14.85 32.09 53.30 74.18 189.04 48.30 0.52
تجربه ايرانيان 0 0 0 1397/06/26 2632 5,171,532 4,869,349M 52.82 9.12 15.59 25.15 42.90 398.69 51.90 0.25
توسعه پست بانک 0 0 0 1397/06/26 1327 2,219,088 109,039M 48.29 10.30 16.87 16.78 21.31 118.49 62.30 0.20
ثروت آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1397/06/26 1124 22,881 650,033M 43.08 8.39 24.53 38.48 56.43 119.97 67.40 0.57
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش 0 0 0 1397/06/26 2198 4,696,209 30,521M 17.49 92.32 82.08 81.85 103.83 369.62 63.20 0.27
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه 0 0 0 1397/06/26 1907 6,175,018 119,968M 2.48 15.69 34.46 47.44 70.74 517.56 71.10 0.55
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس 0 0 0 1397/06/26 3110 10,105,004 130,648M 11.85 19.98 34.03 42.23 63.80 910.52 53.10 0.58
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر 0 5 0 1397/06/26 1757 2,042,343 135,301M 0.32 19.85 17.94 25.62 37.94 100.71 65.00 0.24
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر 0 0 4 1397/06/19 2040 1,554,774 114,288M 7.06 9.87 24.42 28.06 27.73 119.10 66.20 0.25
قابل معامله سپهر انديشه نوين (ETF) 0 0 0 1397/06/26 1698 21,443 310,012M 43.45 9.77 15.62 26.83 37.31 111.62 61.00 0.41
مشترک آرمان شهر 0 0 0 1397/06/26 1794 2,657,516 289,874M 40.39 9.85 29.50 46.76 55.12 165.75 69.30 0.60
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 0 1397/06/26 1338 1,361,294 252,704M 36.54 12.05 32.74 47.51 55.51 110.32 68.50 0.41
نیکی گستران 0 0 0 1397/06/26 1579 1,639,279 108,409M 28.44 11.51 20.17 28.39 42.37 55.99 53.00 0.41
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1397/06/23 3691 13,178,495 140,615M 34.30 12.62 32.90 40.25 61.93 1217.54 41.80 0.65
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 0 1396/11/28 2503 1,782,650 17,236M 41.19 -3.67 4.66 15.76 24.64 227.75 37.80 0.21

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.