::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/04/26 5.20 12.80 9.10 35.20
آرمان سپهر آیندگان (ETF) 0 0 0 1397/04/26 1784 18,380 102,610M 29.76 1.41 10.32 6.85 36.15 83.25 61.20 0.79
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1397/04/26 2537 1,469,558 110,283M 28.38 6.53 17.99 12.84 36.12 147.72 47.90 0.51
تجربه ايرانيان 0 0 0 1397/04/26 2569 4,490,189 4,530,781M 64.04 1.25 7.10 11.61 28.02 332.99 51.70 0.21
توسعه پست بانک 0 0 0 1397/04/26 1264 1,905,533 93,975M 66.83 1.16 2.26 -0.02 7.67 87.62 62.90 0.12
ثروت آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1397/04/26 1061 18,130 444,351M 48.53 2.14 11.27 10.04 29.48 73.95 67.00 0.78
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش 0 0 0 1397/04/26 2135 2,565,262 5,839M 68.23 -0.51 -0.43 -3.48 15.91 156.53 61.70 0.29
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه 0 0 0 1397/04/26 1844 4,577,297 127,098M 53.99 1.69 10.33 9.23 32.94 357.77 69.70 0.61
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس 0 0 0 1397/04/25 3047 7,468,064 100,408M 31.49 1.43 5.72 2.43 23.27 646.82 51.90 0.89
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر 0 5 0 1397/04/26 1694 1,733,630 114,849M 40.77 0.10 8.17 7.22 16.28 70.37 63.50 0.38
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر 0 0 4 1397/04/26 1977 1,304,094 95,861M 47.50 1.58 5.64 1.12 22.45 94.03 64.90 0.30
قابل معامله سپهر انديشه نوين (ETF) 0 0 0 1397/04/26 1635 18,989 274,531M 50.49 3.63 10.22 10.70 25.78 86.79 60.50 0.59
مشترک آرمان شهر 0 0 0 1397/04/26 1731 2,114,491 198,143M 57.28 5.51 15.81 12.05 32.75 111.45 69.70 0.84
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 0 1397/04/26 1275 1,068,936 198,410M 48.88 4.31 12.12 10.56 27.11 76.46 69.00 0.41
نیکوکاری بانک گردشگری 0 0 0 1396/06/27 2383 1,558,471 7,730M 91.98 1.75 3.33 10.87 1.75 183.86 34.40 0.19
نیکی گستران 0 0 0 1397/04/26 1516 1,337,554 88,694M 37.04 -0.30 5.70 6.07 19.34 27.28 52.80 0.46
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 0 1396/11/28 2440 1,782,650 17,236M 41.19 -3.67 4.66 15.76 24.64 227.75 38.80 0.17

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.