::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1399/01/09 5.30 44.00 64.00 187.30
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1399/01/09 3158 4,858,568 417,045M 39.88 9.16 35.95 46.11 142.73 503.96 0.03 0.49
تجربه ايرانيان 0 0 0 1399/01/09 3190 11,421,742 3,294,476M 56.77 3.01 23.79 38.45 81.94 1001.40 0.06 0.41
توسعه پست بانک 0 0 0 1399/01/09 1885 5,524,225 185,183M 39.56 1.07 25.20 41.69 107.83 443.90 0.02 0.63
ثروت آفرين پارسيان 0 0 0 1399/01/09 1682 53,339 1,539,353M 39.99 8.57 33.51 44.68 98.44 404.48 0.08 0.50
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا 0 0 0 1399/01/08 2405 53,635 192,153M 43.26 1.36 18.27 37.40 77.36 434.75 -0.05 0.39
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1399/01/08 3695 77,336 1,542,679M 54.14 -0.39 25.12 37.06 93.95 672.06 0.06 0.57
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی 0 0 0 1398/12/19 303 993,942 99,394M 20.11 -0.17 -0.09 0.08 0.00 -0.61 0.01 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه 0 0 0 1399/01/08 2465 16,383,449 642,706M 45.66 0.29 23.97 39.21 121.10 1538.49 0.10 0.52
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس 0 0 0 1399/01/08 3668 25,313,491 209,722M 47.44 0.55 26.03 38.45 107.52 2431.39 -0.04 0.70
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر 0 5 0 1399/01/08 2315 4,515,981 291,619M 44.44 -0.85 22.66 34.55 86.59 343.81 0.03 0.56
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر 0 0 4 1399/01/08 2598 4,888,692 936,698M 47.12 4.04 28.18 50.27 181.83 484.72 0.14 0.32
قابل معامله سپهر انديشه نوين 0 0 0 1399/01/09 2256 43,961 635,558M 40.24 0.41 18.53 26.46 83.38 328.70 0.03 0.49
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1399/01/09 2130 1,868,356 250,369M 51.51 2.85 29.58 36.02 94.68 130.35 0.03 0.40
مشترک نواندیشان  0 0 0 1399/01/09 3619 6,139,925 61,847M 8.92 7.48 47.91 64.90 132.06 512.98 0.18 0.63
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 1 1399/01/09 1896 2,612,201 484,984M 30.16 0.59 34.41 47.53 102.47 289.44 -0.01 0.43
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 6 1399/01/09 1565 2,536,028 599,048M 42.11 4.75 34.07 51.33 127.15 249.44 0.05 0.40
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1399/01/09 4249 38,157,723 502,461M 47.52 6.98 36.35 54.13 128.27 3714.86 0.05 0.66
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 3 1399/01/09 3061 4,683,444 49,546M 35.95 5.94 32.73 40.54 100.07 588.11 0.05 0.44

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.