::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/02/28 4.10 36.20 21.00 123.70
آرمان سپهر آیندگان (ETF) 0 0 0 1398/02/28 2089 32,211 170,158M 29.58 1.02 19.82 17.60 91.65 221.15 60.00
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1398/02/20 2842 2,451,031 163,876M 27.34 8.76 24.56 19.40 99.54 242.44 47.60
تجربه ايرانيان 0 0 0 1398/02/20 2874 6,772,808 1,641,824M 69.05 -2.38 26.65 22.99 59.18 553.11 51.30
توسعه پست بانک 0 0 0 1398/02/24 1569 2,878,387 105,251M 60.91 2.68 14.33 20.44 54.89 183.40 59.10
ثروت آفرين پارسيان 0 0 0 1398/02/20 1366 28,765 817,188M 38.29 4.02 15.42 13.09 77.12 176.77 63.00
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1398/02/28 3379 4,384,051 689,901M 6.21 5.13 22.49 20.35 101.21 1650.68 52.60
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه 0 0 0 1398/02/28 2149 8,451,529 135,858M 6.50 8.30 27.60 24.84 101.06 745.23 67.60
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1398/02/28 2083 3,594,304 195,631M 0.82 11.37 31.35 30.05 80.00 256.54 63.50
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس 0 0 0 1398/02/27 3352 14,123,762 116,295M 9.05 6.32 28.96 24.57 99.57 1312.40 53.50
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر 0 5 0 1398/02/28 1999 2,612,887 172,255M 0.12 3.28 15.31 17.30 58.83 156.78 62.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر 0 0 4 1398/02/28 2282 2,190,965 117,355M 2.71 17.11 30.14 41.41 91.45 200.71 63.10
قابل معامله سپهر انديشه نوين (ETF) 0 0 0 1398/02/24 1940 25,604 370,165M 35.61 2.53 17.65 11.94 48.49 151.77 58.90
مختلط گوهر نفیس تمدن 0 0 0 1398/02/20 2036 3,847,075 665,586M 48.66 2.08 14.01 23.29 111.09 284.71 65.90
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1398/02/20 1814 1,073,167 147,700M 32.52 5.19 15.35 13.67 30.97 45.97 49.80
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 1 1398/02/20 1580 1,556,705 289,018M 42.41 5.74 16.11 15.62 87.95 152.96 63.70
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 6 1398/02/20 1249 1,397,904 330,206M 40.63 5.60 21.29 20.63 64.82 109.21 62.80
نیکی گستران 0 0 0 1398/02/20 1821 1,904,843 62,008M 47.77 2.59 14.68 11.04 50.89 81.26 51.50
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1398/02/20 3933 18,560,507 199,136M 44.65 7.24 21.08 26.50 100.18 1755.61 41.70
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 0 1397/10/03 2745 2,312,448 22,149M 36.31 -5.60 -6.35 26.27 41.51 302.91 34.60

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.