::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/10/30 7.10 -11.80 52.80 67.60
آرمان سپهر آیندگان (ETF) 0 0 0 1397/10/30 1972 27,860 147,173M 44.40 5.02 -1.39 51.08 62.39 177.77 62.30 0.30
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1397/10/30 2725 2,067,492 159,596M 13.55 9.91 -3.00 38.55 59.21 205.43 48.80 0.47
تجربه ايرانيان 0 0 0 1397/10/30 2757 5,295,282 2,021,839M 37.09 3.09 -5.57 17.44 31.52 410.63 52.20 0.36
توسعه پست بانک 0 0 0 1397/10/30 1452 2,572,888 137,632M 58.59 11.73 9.64 34.86 35.56 153.32 62.30 0.32
ثروت آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1397/10/30 1249 24,935 708,377M 60.21 2.86 -3.24 36.55 51.81 139.52 66.50 0.51
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1397/10/30 3262 3,628,151 493,599M 43.83 5.39 -5.75 50.88 59.32 1348.83 53.70 0.86
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه 0 0 0 1397/10/30 2032 6,710,094 121,379M 47.89 5.60 -5.17 44.10 59.93 571.07 70.10 0.58
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1397/10/30 1966 2,841,444 154,683M 42.16 5.10 -1.73 35.65 42.82 181.86 65.70 0.41
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس 0 0 0 1397/10/30 3235 11,387,171 91,040M 28.47 8.39 -3.58 52.55 56.55 1038.73 53.10 0.62
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر 0 5 0 1397/10/30 1882 2,314,495 152,766M 51.12 4.67 1.72 35.35 42.84 127.46 64.30 0.35
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر 0 0 4 1397/10/09 2165 1,633,300 84,995M 47.15 5.57 -5.36 28.61 34.87 138.41 65.30 0.27
قابل معامله سپهر انديشه نوين (ETF) 0 0 0 1397/10/30 1823 22,250 321,678M 51.22 4.20 -5.53 17.28 31.36 120.06 61.10 0.45
مختلط گوهر نفیس تمدن 0 0 0 1397/10/30 1919 3,397,521 497,798M 55.38 8.32 6.91 58.73 80.24 239.75 68.70 0.56
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1397/10/30 1697 1,000,456 141,258M 46.35 2.88 -0.79 14.34 21.16 32.61 51.70 0.17
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 0 1397/10/30 1463 1,452,662 269,665M 48.52 5.50 -2.47 49.83 64.57 131.69 67.20 0.41
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 0 1397/10/30 1132 1,293,565 318,687M 57.41 4.65 -0.79 31.10 41.42 85.48 67.20 0.31
نیکی گستران 0 0 0 1397/10/30 1704 1,689,645 87,963M 51.17 4.56 -5.15 26.65 34.30 60.78 53.60 0.54
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1397/10/30 3816 15,297,949 162,877M 43.43 9.99 4.33 47.46 60.55 1429.43 42.30 0.67
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 0 1397/10/03 2628 2,312,448 22,149M 36.31 -5.60 -6.35 26.27 41.51 302.91 36.20 1.58

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.