::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/03/31 -2.90 1.60 -1.80 8.20
آرمان سپهر آیندگان (ETF) 1396/03/30 1394 13,363 120,038M 39.48 -1.62 0.98 -1.84 4.30 33.23 57.50 0.65
پارس 1396/03/30 2657 5,945,409 45,572M 39.79 -1.43 6.59 -1.16 5.25 494.55 50.70 0.90
تجربه ايرانيان 1396/03/30 2179 3,452,871 6,645,599M 81.53 1.10 5.21 9.72 23.31 232.96 46.70 0.11
توس ایرانیان 1396/03/30 2147 1,066,596 61,763M 76.33 1.70 5.40 10.34 20.17 108.83 44.40 0.02
توسعه پست بانک 1396/03/30 874 1,789,671 65,327M 51.61 -5.71 8.83 5.27 16.85 76.21 62.10 0.69
ثروت آفرين پارسيان (ETF) 1396/04/01 671 13,817 69,221M 57.86 -0.91 1.22 1.00 9.17 32.95 65.30 0.43
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1396/03/30 1454 3,398,746 27,265M 52.29 -0.70 4.94 7.56 25.17 239.91 67.90 0.56
صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1396/03/30 1745 2,123,450 18,404M 51.68 -2.33 0.66 -1.34 -0.86 112.35 59.80 0.43
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 1396/03/30 843 12,357 1,235,742M 91.51 0.79 3.11 -1.34 8.08 23.57 60.90 0.74
قابل معامله سپهر انديشه نوين (ETF) 1396/04/01 1245 15,076 225,498M 1.58 -3.45 3.10 -0.03 5.36 49.22 58.50 0.84
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 1396/04/01 685 12,288 61,495M 42.66 -4.37 -0.07 -3.01 -0.29 21.70 63.40 0.67
نیکوکاری ایتام برکت 22 1 1396/03/30 885 1,004,800 49,896M 81.15 1.28 4.97 8.61 16.74 47.80 68.70 0.07
نیکوکاری بانک گردشگری 1395/10/17 1993 1,582,216 7,848M 51.10 -1.29 -2.27 -0.42 17.43 174.32 38.70 0.20
نیکی گستران 1396/03/30 1126 1,094,907 19,678M 58.92 -1.35 5.77 4.68 11.35 4.19 46.10 0.88
کوثر 12 12 1396/02/26 1587 1,213,336 20,875M 54.86 0.82 6.15 4.18 9.44 63.72 64.80 0.18
یکم نیکوکاری آگاه 1396/03/30 2050 1,653,119 16,192M 54.63 -0.72 1.12 2.98 5.51 197.97 39.90 0.32

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.