::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/10/25 5.20 20.20 47.00 119.00
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1398/10/27 3086 3,679,249 283,939M 31.28 5.01 16.45 39.74 95.09 390.14 0.30
تجربه ايرانيان 0 0 0 1398/10/27 3118 9,687,718 5,810,800M 38.80 8.58 19.41 27.11 83.44 834.19 0.20
توسعه پست بانک 0 0 0 1398/10/27 1813 4,556,987 150,855M 40.59 10.73 23.29 45.18 75.69 348.67 0.37
ثروت آفرين پارسيان 0 0 0 1398/10/27 1610 40,770 1,343,767M 33.62 6.19 17.86 32.78 63.72 292.28 0.25
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا 0 0 0 1398/10/27 2333 47,173 183,154M 40.03 6.79 13.90 35.33 67.18 370.32 0.20
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1398/10/27 3623 6,513,281 1,188,544M 39.33 8.67 17.71 33.10 80.81 2500.95 0.31
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی 0 0 0 1398/10/27 231 995,404 99,540M 21.42 0.08 0.00 0.07 0.00 -0.46 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه 0 0 0 1398/10/27 2393 14,013,957 398,893M 53.12 9.20 22.00 44.52 109.21 1301.52 0.32
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس 0 0 0 1398/10/27 3596 21,078,771 177,315M 39.37 6.69 15.70 34.54 82.37 2007.91 0.42
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر 0 5 0 1398/10/27 2243 3,849,978 249,532M 44.34 6.21 13.64 32.31 66.40 278.36 0.29
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر 0 0 4 1398/10/27 2526 4,067,497 404,085M 49.63 6.78 21.10 51.07 144.94 396.59 0.18
قابل معامله سپهر انديشه نوين 0 0 0 1398/10/27 2184 39,156 566,085M 38.15 8.83 16.54 36.26 75.94 287.57 0.28
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1398/10/27 2058 1,520,443 204,626M 57.33 7.56 18.09 36.97 67.19 97.02 0.26
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 1 1398/10/27 1824 2,081,787 386,544M 46.14 11.07 20.75 38.41 70.04 232.21 0.22
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 6 1398/10/27 1493 2,130,039 503,147M 39.00 10.87 18.54 42.42 87.76 195.14 0.20
نیکی گستران 0 0 0 1398/10/27 2065 2,693,803 80,987M 38.83 8.13 15.56 28.87 59.57 156.33 0.30
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1398/10/27 4177 28,981,826 342,391M 38.58 7.17 18.90 38.09 86.73 2797.49 0.40
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 3 1398/10/27 2989 3,873,210 40,975M 33.31 12.23 20.87 38.46 84.45 504.78 0.20

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.