::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
آرمان سپهر آیندگان (ETF) 0 0 0 1397/08/25 1906 28,368 149,856M 32.41 1.65 34.42 68.66 84.02 182.83 0.29
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1397/08/22 2659 2,093,857 194,304M 25.08 3.59 26.79 67.86 80.44 207.97 0.47
تجربه ايرانيان 0 0 0 1397/08/22 2691 5,539,395 4,394,391M 45.81 2.49 17.46 29.36 46.91 434.17 0.32
توسعه پست بانک 0 0 0 1397/08/22 1386 2,401,694 117,479M 55.66 5.84 20.01 29.17 28.49 136.47 0.30
ثروت آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1397/08/22 1183 25,604 727,389M 57.56 2.47 21.89 55.25 67.84 145.90 0.52
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش 0 0 0 1397/08/25 2257 4,637,513 53,549M 24.41 -2.28 89.91 80.17 94.23 363.75 0.26
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه 0 0 0 1397/08/25 1966 6,895,745 138,825M 2.81 0.12 29.19 63.33 81.65 589.64 0.58
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس 0 0 0 1397/08/25 3169 11,840,475 120,062M 9.29 0.49 40.58 66.48 80.67 1084.07 0.60
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر 0 5 0 1397/08/25 1816 2,252,891 148,770M 2.71 0.23 32.20 36.62 44.77 121.40 0.35
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر 0 0 4 1397/08/25 2099 1,612,495 100,571M 8.27 -1.72 21.08 39.12 39.47 136.33 0.27
قابل معامله سپهر انديشه نوين (ETF) 0 0 0 1397/08/22 1757 22,987 332,333M 48.11 1.88 18.37 33.33 43.70 127.39 0.44
مشترک آرمان شهر 0 0 0 1397/08/22 1853 3,138,619 440,232M 58.33 1.40 30.53 69.99 82.16 213.86 0.60
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1397/08/22 1631 1,012,438 149,351M 41.25 1.65 10.15 17.02 29.45 33.40 0.17
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 0 1397/08/22 1397 1,519,604 282,092M 52.14 2.53 29.60 64.85 73.64 131.33 0.41
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 0 1397/08/22 1066 1,289,975 317,802M 56.03 3.43 24.75 38.82 51.02 85.13 0.31
نیکی گستران 0 0 0 1397/08/22 1638 1,738,634 104,129M 36.71 2.49 18.73 36.97 46.91 65.44 0.52
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1397/08/22 3750 14,939,919 157,960M 44.79 3.16 27.67 59.89 75.35 1393.64 0.68
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 0 1396/11/28 2562 1,782,650 17,236M 41.19 -3.67 4.66 15.76 24.64 227.75 0.21

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.