::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1395/12/03 -1.80 -2.00 0.10 0.30
آرمان سپهر آیندگان (ETF) 1395/12/03 1274 13,134 150,810M 60.34 -1.40 -4.15 -3.63 1.32 30.95 55.90 0.67
پارس 1395/12/03 2537 5,614,543 43,187M 45.95 -5.03 -7.66 -5.89 -4.81 461.46 49.80 0.86
تجربه ايرانيان 1395/12/03 2059 3,256,054 8,490,720M 91.36 1.10 4.28 9.69 18.50 213.98 43.20 0.31
توسعه پست بانک 1395/12/03 754 1,697,993 63,125M 47.40 -1.13 -0.09 0.41 13.55 67.18 59.50 0.69
ثروت آفرين پارسيان (ETF) 1395/12/03 551 13,422 67,239M 58.61 -2.32 -0.91 1.16 10.68 28.93 61.10 0.43
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1395/12/03 1334 3,169,395 23,349M 47.40 0.85 1.03 8.61 25.01 216.97 67.30 0.46
صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1395/12/03 1625 2,077,342 11,278M 75.35 -1.58 -5.15 -6.86 -2.59 107.73 58.30 0.55
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 1395/12/03 723 12,035 1,203,524M 42.02 -2.69 -2.86 -1.41 -5.45 20.35 57.10 0.97
قابل معامله سپهر انديشه نوين (ETF) 1395/12/03 1125 14,749 345,969M 15.29 -1.05 -3.09 -2.30 2.74 45.48 56.80 0.77
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 1395/12/03 565 12,274 61,425M 44.41 -1.45 -3.76 -1.97 2.22 9.62 61.50 0.47
مشترک آرمان شهر 1395/09/30 1221 1,563,571 118,625M 36.30 -0.30 5.53 10.92 26.50 56.36 67.90 0.71
نیکوکاری ایتام برکت 22 1 1395/12/03 765 1,008,760 50,093M 88.39 0.82 2.46 4.88 14.49 40.77 64.30 0.09
نیکوکاری بانک گردشگری 1395/10/17 1873 1,582,216 7,848M 51.10 -1.29 -2.27 -0.42 17.43 174.32 40.70 0.31
نیکوکاری يكم نیکوکاری آگاه 1395/08/20 1930 1,778,560 17,448M 46.46 -0.52 -2.73 4.22 24.45 194.73 39.20 0.34
نیکی گستران 1395/12/03 1006 1,029,271 21,165M 38.49 -1.74 -1.41 1.30 -5.13 -2.06 43.50 1.13
کوثر 12 12 1395/12/03 1467 1,145,987 20,016M 54.88 -0.14 -1.56 2.32 8.41 56.99 65.50 0.34

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.