::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/07/01 15.40 27.10 71.60 88.70
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1398/07/01 2970 3,427,295 234,023M 29.61 10.27 23.50 61.20 74.39 336.66 49.20 0.52
تجربه ايرانيان 0 0 0 1398/07/01 3002 8,155,713 6,962,549M 69.70 4.44 8.40 29.93 53.35 686.46 52.70 0.37
توسعه پست بانک 0 0 0 1398/07/01 1697 3,708,986 124,781M 42.69 8.94 18.10 39.57 64.99 265.18 61.20 0.50
ثروت آفرين پارسيان 0 0 0 1398/07/01 1494 35,403 1,062,425M 47.20 6.71 16.14 31.73 50.01 236.77 65.00 0.38
صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی 0 0 0 1398/06/30 115 995,005 99,501M 19.15 0.30 -0.27 0.00 0.00 -0.50 3.50 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا 0 0 0 1398/07/01 2217 38,190 201,745M 44.38 6.26 7.07 26.30 47.57 280.76 57.80 0.35
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1398/07/01 3507 5,548,955 1,002,785M 45.18 8.75 15.48 39.16 58.34 2115.86 51.40 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه 0 0 0 1398/07/01 2277 11,631,631 276,181M 43.71 12.47 21.76 56.97 82.93 1063.27 65.10 0.60
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1398/07/01 2211 5,156,578 282,885M 45.16 1.41 22.84 71.90 89.45 411.51 61.40 0.48
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس 0 0 0 1398/07/01 3480 17,885,430 151,311M 41.82 7.30 10.42 46.62 74.08 1688.57 52.20 0.71
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر 0 5 0 1398/07/01 2127 3,300,219 217,818M 49.24 9.33 16.66 36.35 53.27 224.33 59.50 0.48
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر 0 0 4 1398/07/01 2410 3,278,580 201,308M 42.75 11.65 15.52 88.29 123.40 317.69 61.10 0.28
قابل معامله سپهر انديشه نوين 0 0 0 1398/07/01 2068 34,055 492,342M 37.83 10.82 21.40 42.09 54.44 231.32 60.70 0.47
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1398/07/01 1942 1,324,426 146,764M 52.27 8.95 18.14 41.38 49.38 78.25 52.30 0.35
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 1 1398/07/01 1708 1,849,504 343,379M 45.17 7.72 14.20 36.80 57.92 192.95 65.30 0.38
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 6 1398/06/31 1377 1,678,588 396,508M 45.95 9.91 16.30 47.14 73.47 151.71 65.00 0.43
نیکی گستران 0 0 0 1398/07/01 1949 2,320,182 69,761M 42.18 7.78 13.25 29.32 37.26 120.78 53.40 0.55
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1398/07/01 4061 24,186,382 276,281M 43.36 8.00 16.22 44.72 79.09 2318.06 42.90 0.67
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 3 1398/06/31 2873 3,446,047 32,910M 32.55 11.56 14.67 38.83 53.54 431.65 33.90 0.64

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.