::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/12/28 14.40 14.50 11.30 85.50
آرمان سپهر آیندگان (ETF) 0 0 0 1397/12/27 2032 29,844 157,655M 43.35 10.88 13.09 18.09 78.28 197.55 61.20
ارمغان یکم ملل 0 0 3 1397/12/25 2785 2,042,436 169,551M 21.62 4.24 4.89 7.63 64.63 203.01 48.10
تجربه ايرانيان 0 0 0 1397/12/25 2817 5,927,961 1,214,592M 51.28 10.51 13.76 14.63 43.93 471.64 51.90
توسعه پست بانک 0 0 0 1397/12/26 1512 2,582,732 101,853M 40.83 2.57 11.84 17.13 37.67 154.29 60.80
ثروت آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1397/12/26 1309 26,143 742,712M 40.74 4.94 7.20 14.13 60.24 151.17 64.90
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1397/12/27 3322 3,930,467 555,226M 40.58 9.51 13.00 16.54 78.70 1469.55 53.30
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه 0 0 0 1397/12/27 2092 7,290,862 121,138M 41.30 9.54 13.76 18.23 76.18 629.15 69.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1397/12/27 2026 2,875,846 156,555M 36.74 4.37 5.79 8.46 45.53 185.27 64.40
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس 0 0 0 1397/12/27 3295 12,035,795 99,103M 27.60 9.90 13.85 20.25 71.04 1103.60 52.60
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر 0 5 0 1397/12/27 1942 2,363,710 156,080M 43.63 3.71 6.40 13.73 47.49 132.30 63.20
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر 0 0 4 1397/12/27 2225 1,785,424 92,897M 42.40 2.23 14.45 19.07 53.49 153.63 63.90
قابل معامله سپهر انديشه نوين (ETF) 0 0 0 1397/12/26 1883 23,412 338,472M 47.22 7.51 9.01 8.77 39.36 130.55 60.30
مختلط گوهر نفیس تمدن 0 0 0 1397/12/25 1979 3,491,873 506,178M 51.70 4.02 13.75 31.40 94.42 249.19 67.40
مشترک سپهر آتی 0 0 1 1397/12/25 1757 1,017,615 140,795M 45.06 3.67 3.86 5.13 20.35 34.26 50.60
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 1 1397/12/25 1523 1,440,794 267,472M 51.19 3.96 6.86 17.95 74.24 134.46 65.70
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 6 1397/12/26 1192 1,204,047 296,633M 47.69 5.93 8.12 19.47 49.09 90.57 65.20
نیکی گستران 0 0 0 1397/12/25 1764 1,739,165 86,414M 48.99 5.57 6.38 6.09 39.28 65.49 52.60
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1397/12/25 3876 16,187,549 172,106M 44.53 6.75 14.91 22.74 72.50 1518.37 42.10
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 0 1397/10/03 2688 2,312,448 22,149M 36.31 -5.60 -6.35 26.27 41.51 302.91 35.40

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.