::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/09/26 8.40 13.30 21.20 18.50
آرمان سپهر آیندگان (ETF) 0 0 0 1396/09/26 1573 16,572 107,430M 29.38 7.50 11.86 24.01 20.86 65.22 60.10 0.82
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1396/09/26 2326 1,274,529 111,846M 16.46 10.08 16.52 19.50 31.30 128.90 47.20 0.26
پارس 0 0 0 1396/09/26 2836 7,025,585 104,962M 36.57 7.19 13.54 18.17 16.37 602.57 52.70 1.03
تجربه ايرانيان 0 0 0 1396/09/26 2358 3,902,348 7,179,782M 80.41 3.29 7.65 13.02 24.19 276.31 49.90 0.17
توسعه پست بانک 0 0 0 1396/09/26 1053 1,900,227 68,000M 47.55 1.58 4.00 6.18 12.82 87.09 63.70 0.57
ثروت آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1396/09/26 850 15,965 79,984M 49.38 4.34 8.80 15.45 16.74 53.59 67.80 0.57
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 0 0 0 1396/09/26 1633 3,964,454 73,315M 47.33 4.41 9.45 16.65 24.15 296.48 69.40 0.50
صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 0 0 0 1396/09/26 1924 2,537,462 35,667M 38.56 6.27 10.05 19.50 16.92 153.75 61.40 0.79
قابل معامله سپهر انديشه نوين (ETF) 0 0 0 1396/09/26 1424 16,548 239,243M 47.35 3.19 5.85 9.75 9.87 63.79 60.10 0.71
مشترک آرمان شهر 0 0 0 1396/09/26 1520 1,877,329 147,017M 40.42 8.72 9.32 24.24 17.90 87.73 71.80 1.05
مشترک گنجینه ی مهر 0 5 0 1396/09/26 1483 1,603,371 106,655M 47.06 3.00 6.84 10.48 16.60 57.57 62.20 0.66
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 0 1396/09/26 1064 1,018,428 80,768M 54.49 4.16 6.91 14.38 23.15 62.08 71.10 0.17
نیکوکاری بانک گردشگری 0 0 0 1396/06/27 2172 1,558,471 7,730M 91.98 1.75 3.33 10.87 1.75 183.86 37.80 0.51
نیکی گستران 0 0 0 1396/09/26 1305 1,215,061 72,392M 75.47 3.23 5.25 10.97 15.70 15.62 50.80 0.58
کوثر 0 0 4 1396/09/13 1766 1,291,500 94,676M 56.39 0.81 3.87 18.67 24.18 86.09 65.00 0.22
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 0 1396/09/26 2229 1,800,493 17,594M 43.39 3.89 11.02 17.24 18.88 226.06 39.70 0.17

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.