::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/01/07 -0.40 -2.90 0.30 -4.60
آرمان سپهر آیندگان (ETF) 1396/01/07 1307 13,205 118,620M 48.10 0.49 -2.39 -2.89 -1.06 31.66 55.70 0.63
پارس 1396/01/07 2570 5,643,256 43,256M 39.57 1.07 -5.66 -6.29 -8.73 464.33 49.80 0.90
تجربه ايرانيان 1396/01/07 2092 3,305,728 8,091,278M 90.03 1.43 4.18 9.09 18.38 218.77 44.60 0.30
توسعه پست بانک 1396/01/07 787 1,637,016 60,776M 57.92 -3.96 -4.25 -4.44 3.13 61.18 59.50 0.72
ثروت آفرين پارسيان (ETF) 1396/01/07 584 13,613 68,200M 55.83 0.82 -0.53 2.60 8.01 30.65 62.50 0.43
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1396/01/07 1367 3,262,759 23,355M 45.24 2.03 3.05 9.97 26.18 226.31 67.20 0.50
صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1396/01/07 1658 2,120,929 11,515M 55.59 1.80 -0.94 -5.04 -0.72 112.09 58.60 0.52
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 1396/01/07 756 11,987 1,198,661M 54.70 -0.45 -4.12 -1.42 -9.50 19.87 57.30 0.94
قابل معامله سپهر انديشه نوين (ETF) 1396/01/07 1158 14,776 339,204M 13.76 0.11 -1.12 -1.72 -0.81 45.98 57.30 0.84
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 1396/01/07 598 12,234 61,225M 44.22 -0.43 -3.15 -1.46 -0.90 20.89 61.50 0.53
نیکوکاری ایتام برکت 22 1 1396/01/07 798 1,018,976 50,600M 88.35 1.95 4.02 5.84 15.92 43.11 65.70 0.04
نیکوکاری بانک گردشگری 1395/10/17 1906 1,582,216 7,848M 51.10 -1.29 -2.27 -0.42 17.43 174.32 40.50 0.26
نیکوکاری يكم نیکوکاری آگاه 1395/08/20 1963 1,778,560 17,448M 46.46 -0.52 -2.73 4.22 24.45 194.73 38.60 0.32
نیکی گستران 1396/01/07 1039 1,038,830 21,173M 44.05 1.27 -0.11 2.67 -6.61 -1.15 44.40 1.16
کوثر 12 12 1396/01/07 1500 1,168,984 20,417M 51.84 1.82 1.45 3.32 7.73 59.29 65.30 0.21

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.