::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1395/12/03 -1.80 -2.00 0.10 0.30
سرمايه گذاري مشترک گنجينه الماس پايدار 1395/12/03 352 1,001,804 357,517M 99.62 1.81 5.42 10.85 0.00 20.21 77.20 0.02
آتیه ملت 18 3 1395/12/03 2020 1,018,570 364,455M 69.37 0.65 2.28 6.84 15.42 99.94 60.90 0.12
آتیه نوین 19 1 1395/12/03 2535 1,010,007 92,306,885M 100.01 1.70 5.00 10.03 21.04 147.11 43.50 0.03
آرمان کارآفرین 19 1 1395/12/03 2152 1,001,861 14,934,778M 100.57 1.81 5.37 10.78 22.40 128.51 45.60 0.02
آینده آشنا ایرانیان 20 1 1395/12/03 2419 1,023,464 11,931M 83.62 0.50 -1.74 5.52 10.07 266.34 35.70 1.08
ارزش آفرین گلرنگ 1395/12/03 312 1,039,793 200,530M 89.43 2.59 5.32 10.82 19.32 87.50 0.22
ارزش آفرینان دی 20 1 1395/12/03 1978 1,009,758 66,302,747M 99.94 1.64 4.86 9.80 20.62 115.34 50.20 0.03
ارمغان ایرانیان 18 3 1395/12/03 1961 1,033,280 182,673M 93.47 0.67 3.76 8.58 18.03 114.05 47.80 0.02
اعتماد ملل 1395/12/03 152 1,001,915 1,537,522M 99.75 1.89 5.70 11.13 82.10 0.09
افق کارگزاری بانک خاورمیانه 17 1 1395/12/03 633 1,001,722 5,737,521M 99.88 1.72 5.09 10.18 21.71 38.32 76.60 0.04
امین آشنای ایرانیان 20 1 1395/12/03 1776 1,004,818 1,805,340M 99.59 1.95 5.78 11.84 25.04 104.32 46.10 0.06
امین انصار 16 3 1395/12/03 1325 1,001,210 4,557,349M 98.94 1.55 4.70 9.56 19.64 82.66 73.20 0.00
امین سامان 18 1 1395/12/03 1947 1,001,523 1,471,149M 100.00 1.52 4.49 9.16 19.70 107.51 46.20 0.02
اندوخته پایدار سپهر 17 1 1395/12/03 1397 1,001,587 16,437,709M 100.00 1.56 4.67 9.33 19.49 85.78 53.40 0.01
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 18 1 1395/12/03 372 1,010,163 1,205,986M 100.00 1.77 5.03 9.77 20.07 20.39 84.90 0.06
اندوخته ملت 18 3 1395/12/03 1829 1,001,476 25,625,487M 94.47 1.53 4.53 9.11 19.42 99.11 66.90 0.00
انديشه زرين پاسارگاد 1395/12/03 327 1,001,611 3,364,843M 100.00 1.64 4.92 9.82 17.56 87.70 0.03
اندیشه فردا 18 1 1395/12/03 1289 1,001,479 20,887,430M 100.00 1.48 4.43 8.86 19.87 69.15 53.30 0.02
با درآمد ثابت کوثریکم 19 1 1395/12/03 495 1,001,314 60,708,887M 90.84 1.77 4.98 9.80 20.52 28.61 87.00 0.07
بانک ایران زمین 20 1 1395/12/03 1854 1,001,688 11,848,391M 97.86 1.65 4.91 9.85 20.41 51.84 34.30 0.03
بانک گردشگری 20 1 1395/12/03 2047 1,002,253 13,939,562M 99.06 1.78 5.09 10.68 22.01 162.60 47.40 0.02
پاداش سرمایه بهگزین 19 12 1395/12/03 443 1,001,767 503,992M 99.96 1.72 3.79 8.64 22.87 28.92 67.40 0.19
پارند پايدار سپهر (ETF) 1395/12/03 206 11,356 1,127,402M 99.98 1.67 5.23 10.74 12.17 82.90 0.00
پیروزان 19 3 1395/12/03 1339 1,036,761 5,581,771M 99.17 1.71 5.09 9.97 20.58 72.23 53.10 0.07
توس ایرانیان 20 3 1395/12/03 2027 1,041,068 60,285M 94.88 1.54 4.57 9.15 18.30 101.87 41.00 0.00
توسعه تعاون صبا 15 1 1395/12/03 467 1,002,240 14,873,753M 99.30 1.68 4.88 9.42 19.23 25.80 77.70 0.02
توسعه سرمایه نیکی 1395/12/03 324 1,281,055 135,808M 99.20 2.01 5.71 11.99 28.11 23.56 86.40 0.00
حـامی 1395/12/03 904 1,705,863 1,127,642M 99.98 1.66 5.09 10.64 23.64 69.33 87.50 1.11
درآمد ثابت کاریزما 1395/12/03 800 1,654,139 422,580M 99.52 1.85 5.27 10.81 23.75 63.28 69.60 0.00
ره آورد آباد مسکن 19 1 1395/12/03 1412 1,009,897 148,486,267M 99.53 1.64 4.93 10.06 20.90 61.46 48.40 0.05
سرمایه گذاری اوج ملت 20 3 1395/12/03 1698 1,001,640 47,244,883M 99.10 1.64 4.91 9.92 20.21 91.57 68.80 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1395/12/03 450 1,001,843 14,078,045M 99.55 1.60 4.72 9.43 19.35 23.94 95.80 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 20 1 1395/12/03 2482 1,001,644 3,936,287M 97.21 1.88 5.52 10.94 22.55 108.17 57.00 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 20 1 1395/12/03 689 1,009,725 29,659,935M 99.16 1.62 4.87 9.78 21.04 41.96 101.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر 1395/12/03 571 1,056,612 20,791M 96.55 1.15 3.26 6.32 14.40 29.28 104.00 0.07
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 1395/12/03 352 12,310 1,179,066M 99.99 1.66 4.76 10.03 23.10 21.07 86.30 0.01
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 1395/12/03 670 15,403 5,235,768M 100.00 1.77 5.28 10.84 24.17 50.13 79.10 0.00
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 1395/12/03 67 10,535 567,891M 99.91 1.79 5.35 3.63 77.30 0.00
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 1395/12/03 604 14,469 79,053M 93.79 2.21 5.69 10.76 22.04 43.33 79.40 0.06
گسترش فردای ایرانیان 20 3 1395/12/03 1962 1,047,718 54,747,095M 99.99 1.74 5.04 10.37 19.90 110.77 48.80 0.04
گنجینه آرمان شهر 18 1 1395/12/03 1963 1,000,808 237,277,798M 94.59 1.59 4.88 9.77 19.94 116.34 48.00 0.00
گنجینه امید ایرانیان 17 1 1395/12/03 614 1,009,928 25,671,516M 99.88 1.67 4.82 9.57 20.31 35.66 96.10 0.00
لوتوس پارسیان 19 1 1395/12/03 1598 1,004,407 162,739,496M 100.00 1.65 4.87 9.65 20.02 96.01 53.20 0.04
مشترک سپهر تدبیرگران 20 1 1395/12/03 1122 1,010,771 2,187,920M 99.83 1.79 5.37 11.02 23.08 71.76 58.10 0.05
نگین رفاه 18 1 1395/12/03 1627 1,001,673 22,728,431M 99.40 1.67 5.04 9.63 21.62 89.35 68.90 0.00
نهال سرمایه ایرانیان 1395/12/03 1962 1,010,489 637,701M 99.91 1.73 5.24 10.55 21.96 109.02 48.00 0.03
نوين سامان 19 1 1395/12/03 2600 1,010,288 523,666M 99.67 1.73 5.12 10.14 20.95 145.74 42.60 0.02
نيکوکاري حافظ 20 3 1395/12/03 1055 996,552 4,983M 91.79 0.05 -0.18 2.00 16.23 51.01 43.40 0.04
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 1395/12/03 82 1,002,075 80,920M 99.94 1.45 9.78 9.78 3.63 14.80 2.40
نیکوکاری پرسپولیس 17 3 1395/09/02 1125 1,139,365 5,840M 90.09 1.81 5.38 7.69 38.62 64.27 48.60 0.24
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 17 3 1395/12/03 445 1,032,324 40,469M 99.51 1.51 3.50 6.63 18.94 23.87 70.70 0.04
نیکوکاری دانشگاه الزهرا(س) 14 3 1395/12/03 884 1,025,079 5,132M 99.58 1.05 3.51 7.69 21.03 50.05 60.90 0.11
نیکوکاری ندای امید 15 12 1395/12/03 709 1,024,349 5,227M 4.26 -5.75 -12.31 -8.16 -9.99 11.45 69.10 1.34
يکم ايرانيان 19 1 1395/12/03 2943 1,009,657 6,435,388M 100.18 1.69 5.05 10.19 20.50 248.04 42.20 0.02
کارآفرین 19 1 1395/12/03 1957 1,006,094 15,581,594M 99.06 1.80 5.33 10.62 21.99 121.23 47.20 0.03
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 18 3 1395/12/03 2171 1,001,694 129,509,477M 98.71 1.53 4.49 8.95 19.25 119.96 42.40 0.02

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.