::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1395/11/03 -1.20 0.80 4.90 18.30
سرمايه گذاري مشترک گنجينه الماس پايدار 1395/11/02 321 1,001,205 346,035M 63.29 1.80 5.41 10.85 0.00 18.38 73.80 0.02
آتیه ملت 18 3 1395/11/02 1989 1,012,036 362,157M 49.59 0.95 3.38 7.21 16.93 99.29 60.30 0.07
آتیه نوین 19 1 1395/11/02 2504 1,009,204 83,758,022M 100.01 1.64 4.94 10.02 21.16 145.35 43.20 0.02
آرمان کارآفرین 19 1 1395/11/02 2121 1,001,170 15,017,469M 100.51 1.80 5.36 10.72 22.59 126.65 45.30 0.01
ارزش آفرین گلرنگ 1395/11/03 281 1,013,547 185,141M 97.65 1.20 4.52 9.90 16.77 88.60 0.25
ارزش آفرینان دی 20 1 1395/11/02 1947 1,008,822 69,002,589M 99.95 1.58 4.87 9.82 20.84 113.65 49.90 0.03
ارمغان ایرانیان 18 3 1395/11/02 1930 1,025,870 185,083M 91.56 1.63 4.81 9.87 20.88 113.32 47.60 0.02
اعتماد ملل 1395/11/03 121 1,001,876 1,263,614M 99.97 1.89 5.78 9.24 86.00 0.17
افق کارگزاری بانک خاورمیانه 17 1 1395/11/03 602 1,001,019 5,730,661M 97.76 1.66 4.93 10.17 22.01 36.55 76.90 0.02
امین آشنای ایرانیان 20 1 1395/11/02 1745 1,003,992 1,981,619M 99.66 1.87 5.84 12.10 25.18 102.33 45.70 0.04
امین انصار 16 3 1395/11/03 1294 1,001,527 4,825,317M 98.98 1.58 4.75 9.61 19.86 81.15 71.90 0.00
امین سامان 18 1 1395/11/03 1916 1,001,490 2,252,352M 99.99 1.49 4.50 9.26 19.81 106.00 45.90 0.01
اندوخته پایدار سپهر 17 1 1395/11/03 1366 1,001,557 18,017,176M 99.99 1.55 4.66 9.32 19.78 84.26 53.10 0.00
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 18 1 1395/11/03 341 1,008,777 1,313,218M 99.98 1.70 4.86 9.72 18.62 86.20 0.09
اندوخته ملت 18 3 1395/11/02 1798 1,000,984 33,582,147M 56.27 1.50 4.51 9.16 20.24 97.55 66.10 0.00
انديشه زرين پاسارگاد 1395/11/03 296 1,001,583 3,844,728M 100.00 1.64 4.91 9.79 15.93 89.90 0.05
اندیشه فردا 18 1 1395/11/03 1258 1,001,479 22,858,128M 100.00 1.48 4.44 9.04 20.19 67.67 52.90 0.01
با درآمد ثابت کوثریکم 19 1 1395/11/02 464 1,000,003 65,869,580M 88.08 1.57 4.91 9.68 20.63 26.84 81.90 0.04
بانک ایران زمین 20 1 1395/11/02 1823 1,001,014 13,017,693M 98.88 1.65 5.00 9.83 20.69 50.18 33.70 0.01
بانک گردشگری 20 1 1395/11/02 2016 1,001,124 15,764,191M 99.93 1.64 5.02 10.68 22.28 160.78 47.00 0.01
پاداش سرمایه بهگزین 19 12 1395/11/02 412 1,000,682 502,135M 99.95 1.30 4.10 9.07 24.43 27.15 67.20 0.11
پارند پايدار سپهر (ETF) 1395/11/03 175 11,170 1,108,969M 99.98 1.69 5.28 11.70 10.33 85.70 0.00
پیروزان 19 3 1395/11/02 1308 1,018,813 5,060,741M 95.58 1.77 5.10 10.12 21.17 70.43 52.70 0.04
توس ایرانیان 20 3 1395/11/03 1996 1,025,243 59,369M 94.98 1.57 4.60 9.31 19.21 100.35 40.50 0.00
توسعه تعاون صبا 15 1 1395/11/02 436 1,001,346 13,018,431M 98.49 1.64 4.77 9.23 20.85 24.12 78.20 0.01
توسعه سرمایه نیکی 1395/11/02 293 1,255,908 142,028M 99.48 1.78 5.63 12.13 21.14 88.10 0.00
حـامی 1395/11/03 873 1,677,947 1,165,215M 99.97 1.71 5.14 10.63 23.98 66.56 86.40 0.34
درآمد ثابت کاریزما 1395/11/02 769 1,622,951 406,170M 99.64 1.60 5.13 10.57 23.75 60.21 69.60 0.00
ره آورد آباد مسکن 19 1 1395/11/02 1381 1,009,284 142,277,584M 99.32 1.59 4.99 10.06 21.15 59.79 47.90 0.04
سپهر تدبیرگران 20 1 1395/10/28 1091 1,007,755 2,060,840M 99.84 1.79 5.48 11.23 23.31 69.68 57.80 0.04
سرمایه گذاری اوج ملت 20 3 1395/11/02 1667 1,001,093 48,366,421M 99.45 1.64 4.91 9.79 20.39 89.91 67.70 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1395/11/02 419 1,000,910 13,862,336M 60.50 1.56 4.66 9.43 19.44 22.29 94.80 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 20 1 1395/11/02 2451 1,001,128 4,095,263M 18.56 1.85 5.45 10.86 22.67 106.23 56.20 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 20 1 1395/11/03 658 1,009,769 28,649,556M 99.07 1.62 4.89 9.76 21.30 40.36 99.50 0.00
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 1395/11/03 321 12,109 1,256,672M 100.00 1.50 4.82 9.97 19.17 88.50 0.01
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 1395/11/03 639 15,135 5,144,499M 100.00 1.72 5.26 10.79 24.44 47.51 79.70 0.00
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 1395/11/03 573 14,156 77,340M 93.89 1.62 4.86 9.87 22.15 40.18 80.30 0.04
گسترش فردای ایرانیان 20 3 1395/11/02 1931 1,028,755 53,959,703M 99.14 1.68 5.07 10.14 20.54 108.94 48.50 0.02
گنجینه آرمان شهر 18 1 1395/11/02 1932 1,000,503 227,442,478M 93.41 1.64 4.91 9.80 20.36 114.72 47.70 0.01
گنجینه امید ایرانیان 17 1 1395/11/02 583 1,009,101 23,673,473M 53.15 1.61 4.73 9.51 20.45 33.92 94.70 0.00
لوتوس پارسیان 19 1 1395/11/03 1567 1,004,371 156,182,866M 100.00 1.62 4.81 9.60 20.19 94.37 53.00 0.04
نگین رفاه 18 1 1395/11/02 1596 1,001,071 19,290,640M 70.84 1.67 4.97 9.69 21.92 87.64 66.80 0.00
نهال سرمایه ایرانیان 1395/11/02 1931 1,009,979 804,339M 99.93 1.75 5.27 10.66 22.22 107.26 47.60 0.03
نوين سامان 19 1 1395/11/03 2569 1,010,082 714,032M 99.75 1.72 5.03 10.26 21.55 144.00 42.30 0.02
نيکوکاري حافظ 20 3 1395/11/02 1024 997,284 4,986M 91.15 -0.34 0.04 2.88 23.17 51.09 42.80 0.02
نیکوکاری پرسپولیس 17 3 1395/09/02 1094 1,139,365 5,840M 90.09 1.81 5.38 7.69 38.62 64.27 49.90 0.12
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 17 3 1395/11/03 414 1,016,976 39,769M 99.53 1.23 2.71 7.56 19.54 22.38 71.00 0.02
نیکوکاری دانشگاه الزهرا(س) 14 3 1395/11/03 853 1,014,428 5,078M 99.13 1.34 3.87 8.64 24.48 48.98 60.80 0.04
نیکوکاری ندای امید 15 12 1395/11/03 678 1,086,794 5,546M 3.67 -2.32 -6.62 -1.03 15.57 17.37 69.30 1.27
يکم ايرانيان 19 1 1395/11/03 2912 1,004,963 8,041,245M 100.11 1.18 4.53 9.74 20.29 245.85 41.90 0.02
کارآفرین 19 1 1395/11/02 1926 1,005,254 16,083,843M 100.35 1.77 5.31 10.56 22.14 119.37 46.80 0.00
کيان (ETF) 1395/11/03 36 10,350 366,429M 99.91 1.63 1.83 86.10 0.01
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 18 3 1395/11/02 2140 1,000,915 123,962,104M 98.89 1.56 4.50 8.98 19.52 118.40 42.10 0.00

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.