::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/02/28 4.10 36.20 21.00 123.70
 مشترک آتیه نوین 0 16 1 1398/02/20 3350 1,002,471 94,282,622M 90.42 1.64 4.84 9.83 19.96 190.84 51.20
آرمان کارآفرین 0 17 1 1398/02/20 2967 1,010,679 10,572,432M 93.23 1.71 5.10 10.27 20.59 173.84 53.40
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1398/02/20 1127 1,039,508 501,920M 80.76 1.86 6.43 13.38 24.11 72.86 76.80
ارزش آفرینان دی 0 17.2 1 1398/02/20 2793 1,001,716 45,118,797M 88.91 1.57 4.95 10.18 20.93 159.30 57.10
ارمغان ایرانیان 0 15 3 1398/02/20 2776 1,042,455 109,741M 98.38 1.98 5.33 8.64 23.97 163.46 55.00
اعتماد ملل 0 15 1 1398/02/20 967 1,011,541 1,082,574M 94.49 1.75 5.35 10.47 21.83 58.22 72.70
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 1 1398/02/20 666 1,002,500 28,662,286M 91.94 1.77 5.16 10.19 20.60 37.58 62.30
امین آشنا ایرانیان 0 20 1 1398/02/20 2591 1,016,384 15,478,595M 89.27 1.94 5.79 11.52 22.92 154.83 55.20
امین سامان 0 16 0 1398/02/20 2762 1,010,355 925,379M 88.62 1.56 4.94 9.50 18.44 148.46 54.00
اندوخته پایدار سپهر 0 15 1 1398/02/20 2212 1,010,959 47,643,218M 93.34 1.63 4.88 9.76 18.70 125.25 60.60
انديشه زرين پاسارگاد 0 15 1 1397/12/11 1142 1,025,156 109,994M 100.00 12.80 21.68 1010.01 1018.25 1048.97 77.10
با درآمد ثابت تصمیم 0 17 0 1398/02/20 342 1,010,681 1,484,397M 72.55 1.65 5.05 10.24 21.04 18.06 43.30
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 0 0 1398/02/24 505 13,867 168,080M 92.25 1.09 5.31 9.77 32.84 37.66 58.00
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 1 1398/02/20 1615 1,015,315 3,855,091M 91.65 1.74 5.28 6.76 18.10 142.98 71.20
با درآمد ثابت کمند 0 0 0 1398/02/20 636 10,027 5,112,696M 88.91 1.76 5.33 10.75 21.59 32.88 62.90
بانک ایران زمین 0 16 0 1398/02/20 2669 1,011,507 39,684,507M 93.56 1.70 5.12 10.15 20.57 95.22 46.10
بانک گردشگری 0 0 1 1398/02/20 2862 1,008,877 11,565,321M 86.64 1.70 4.78 9.65 21.44 209.90 54.90
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 0 1398/02/20 1258 1,011,229 4,211,740M 87.44 1.88 5.52 11.16 22.09 76.44 71.40
پارند پايدار سپهر 0 0 0 1398/02/20 1021 10,003 5,000,946M 93.84 1.29 4.87 10.12 20.85 58.70 74.80
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان (ETF) 0 0 0 1398/02/24 557 25,217 324,674M 13.12 4.31 12.85 21.48 116.08 151.26 49.60
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1398/02/20 676 39,041 3,900,179M 4.07 3.93 19.14 15.05 129.99 282.60 55.90
پیروزان 0 17 3 1398/02/20 2154 1,037,346 7,517,690M 85.72 1.73 4.99 10.05 20.94 118.34 60.00
توسعه تعاون صبا 0 15 0 1398/02/20 1282 1,011,271 35,026,959M 93.39 1.54 4.47 8.85 18.04 65.18 74.70
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1398/02/20 1139 2,118,821 65,207M 93.65 1.88 7.13 13.25 22.96 104.37 75.90
توسعه فراز اعتماد 0 18 1 1398/02/20 607 1,002,601 2,935,515M 91.65 1.65 4.94 10.09 20.51 33.47 62.80
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 1 1398/02/20 3234 1,002,936 4,521,625M 82.52 1.99 5.51 11.21 22.99 310.63 45.00
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF) 0 0 0 1398/02/24 472 26,558 998,755M 1.29 3.94 13.18 21.06 122.13 161.06 50.60
دوم اکسیر فارابی 0 20 1 1398/02/20 463 1,002,738 683,636M 88.62 1.95 5.76 11.51 22.15 27.10 51.00
ره آورد آباد مسکن 0 15 1 1398/02/20 2227 1,001,764 145,301,166M 92.89 1.65 5.18 9.73 20.38 104.32 57.40
صندوق س. در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد (ETF) 0 0 0 1398/02/28 333 13,071 1,027,864M 1.07 1.68 7.30 15.10 0.00 30.63 39.00
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 20 1 1398/02/27 1187 1,006,752 15,430,013M 3.00 1.73 5.36 10.80 21.74 67.38 66.00
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1398/02/28 456 10,155 843,229M 0.00 1.66 4.74 9.98 20.02 24.97 66.00
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 0 21 1 1398/02/27 747 1,000,131 14,984,169M 3.00 1.60 5.20 10.59 21.83 44.89 65.10
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید (ETF) 0 0 1 1398/02/28 89 10,181 1,018,051M 16.99 1.96 0.00 0.00 0.00 5.52 18.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1398/02/28 2835 1,017,959 984,654M 41.37 1.94 5.04 10.97 22.43 137.53 64.30
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1398/02/28 2140 1,006,135 19,762,729M 45.14 1.57 4.84 9.61 18.50 122.29 75.90
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1398/02/28 3297 1,001,650 2,284,613M 51.72 1.82 5.35 10.47 21.42 155.86 62.80
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1398/02/28 876 10,152 8,429,356M 45.99 1.80 5.23 10.37 21.09 50.77 82.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1398/02/27 2644 1,013,147 5,633,137M 0.47 1.46 4.43 8.95 18.10 139.39 71.30
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1398/02/28 2513 1,015,342 33,566,918M 35.95 1.63 4.89 9.80 19.77 134.58 72.80
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1398/02/28 1265 1,007,120 39,772,479M 60.74 1.65 4.90 9.67 18.70 65.97 85.80
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1398/02/27 1429 1,000,741 25,778,943M 56.63 1.51 5.53 10.27 20.23 79.18 86.80
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1398/02/28 1250 1,300,238 113,500M 13.30 1.72 6.31 14.48 25.09 25.37 69.80
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1398/02/27 1504 1,014,646 38,434,262M 39.68 1.61 4.84 10.19 20.24 85.00 88.80
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1398/02/27 1310 1,048,041 54,613,759M 64.75 2.27 8.57 11.59 24.49 78.78 81.30
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1398/02/28 1538 10,018 1,011,847M 0.02 1.52 4.81 10.22 18.70 58.43 68.30
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1398/02/28 1719 2,665,147 7,269,550M 8.86 1.80 5.44 10.88 22.99 164.55 84.30
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1398/02/28 3610 1,005,634 137,896M 28.72 3.12 5.96 11.39 21.12 303.53 47.90
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1398/02/28 1167 1,018,086 376,007M 41.44 2.07 5.75 11.18 21.92 68.31 79.40
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1398/02/27 2442 1,014,428 42,430,754M 47.62 1.53 4.81 9.83 20.15 133.03 72.90
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1397/12/27 1386 1,082,874 13,176M 98.37 1.02 3.59 8.06 12.88 61.32 88.20
قابل معامله آرمان آتی کوثر 0 0 0 1398/02/20 1167 19,158 1,166,366M 86.37 1.40 5.36 10.93 22.20 88.66 78.90
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1398/02/24 1485 24,181 12,083,621M 99.95 0.84 3.21 8.86 20.45 135.39 77.70
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین (ETF) 0 0 0 1398/02/24 228 11,749 871,689M 93.48 0.90 4.96 11.08 13.73 32.50
قابل معامله با درآمد ثابت کيان 0 0 0 1398/02/20 882 16,652 4,674,258M 94.88 1.62 4.62 10.48 23.90 63.95 73.00
قابل معامله سپهر خبرگان نفت 0 0 3 1398/02/20 1380 10,344 493,434M 80.82 3.60 6.88 10.56 29.18 77.18 63.50
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1398/02/24 1419 10,035 72,788M 88.34 0.28 7.90 13.41 29.78 99.56 75.80
گسترش فردای ایرانیان 0 20 1 1398/02/20 2777 1,001,145 58,691,387M 96.48 1.67 5.73 11.44 23.10 157.87 56.50
گنجینه الماس بیمه دی 0 0 0 1398/02/24 181 12,226 329,196M 88.82 2.31 6.51 22.26 11.81 12.70
گنجینه زرین شهر 0 15 1 1398/02/20 2778 1,009,577 265,279,803M 83.45 1.66 4.57 9.62 20.16 159.86 55.40
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1398/02/27 755 1,014,470 167,191M 1.61 2.98 6.99 11.44 21.55 45.54 81.90
لوتوس پارسیان 0 17 1 1398/02/20 2413 1,013,371 106,416,441M 93.59 1.56 4.68 9.37 18.75 138.65 60.40
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 1 1398/02/20 1448 1,014,845 15,120,106M 90.13 1.70 5.44 10.69 21.35 83.57 74.90
مشترک اندیشه فردا 0 18 1 1398/02/20 2104 1,032,236 200,256M 99.82 4.66 14.00 14.15 156.79 249.09 61.60
مشترک سپهر تدبیرگران 0 18 1 1398/02/20 1937 1,002,740 4,792,082M 89.16 1.71 5.00 10.16 20.77 117.75 64.80
مشترک صبای هدف 0 15 1 1398/02/20 1030 1,015,764 136,196M 80.13 3.63 13.36 19.38 34.41 57.41 61.30
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 1 1398/02/20 3415 1,002,473 1,511,294M 80.62 1.89 5.39 10.83 23.92 195.00 49.50
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 1 1398/02/22 2772 1,017,075 10,280,458M 92.79 1.71 5.10 10.20 20.49 166.94 54.70
مشترک یکم ایرانیان 0 15 1 1398/02/20 3758 1,002,478 20,798,373M 85.73 1.65 4.85 9.79 19.87 291.40 49.40
نگین سامان 0 16.5 0 1398/02/20 756 1,009,320 1,409,696M 86.89 1.38 4.16 9.58 16.85 35.78 67.70
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 1 1398/02/20 2777 1,002,504 678,077M 83.25 1.90 5.48 10.90 22.66 155.73 55.70
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 3 1398/02/20 897 1,058,263 54,294M 94.60 1.84 6.14 9.36 25.74 50.74 68.80
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 6 1398/02/20 1260 1,148,097 256,623M 83.97 2.18 6.81 16.03 25.89 73.98 71.70
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 3 1398/02/20 1699 1,034,996 54,950M 84.23 0.88 6.10 11.00 21.80 93.66 63.80
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 3 1398/02/20 804 1,036,662 131,620M 85.74 2.38 5.41 11.52 22.83 46.70 67.30
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 0 1398/02/20 1112 1,024,440 88,353M 92.86 2.33 6.58 11.12 24.44 56.45 70.50
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 1 1398/02/20 2986 1,016,742 153,819,951M 91.38 1.76 5.28 8.54 19.86 161.41 50.90

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.