::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/05/25 2.60 0.80 5.30 5.00
سرمايه گذاري مشترک گنجينه الماس پايدار 0 0 1 1396/05/27 530 1,015,778 320,638M 45.85 1.78 5.26 10.72 21.64 30.62 82.20 0.00
 مشترک آتیه نوین 0 19 0 1396/05/27 2713 1,006,557 93,863,835M 93.99 1.61 4.92 9.88 20.28 156.96 47.40 0.02
آتیه ملت 0 0 2 1396/05/27 2198 998,303 356,995M 28.25 -0.60 2.30 7.30 12.83 106.89 62.10 0.15
آرمان کارآفرین 0 19 0 1396/05/27 2330 1,015,920 13,758,638M 99.89 1.73 5.19 10.65 21.41 138.90 50.10 0.01
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1396/05/27 490 1,054,704 208,651M 90.71 2.38 7.59 12.32 23.32 31.46 91.60 0.08
ارزش آفرینان دی 0 20 0 1396/05/27 2156 1,006,594 58,431,271M 99.83 1.64 4.91 9.80 19.97 124.91 54.30 0.02
ارمغان ایرانیان 0 18 0 1396/05/23 2139 1,040,227 122,515M 89.39 1.88 4.80 9.81 18.66 123.81 52.20 0.10
اعتماد ملل 0 19 0 1396/05/27 330 1,014,669 1,556,277M 94.03 1.64 5.31 11.04 22.05 92.70 0.02
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 18 0 1396/05/27 29 1,015,884 239,708M 99.86 1.59 1.59 39.30 0.04
امین آشنای ایرانیان 0 20 0 1396/05/27 1954 1,001,205 2,629,435M 94.47 1.91 5.68 11.35 23.61 115.47 51.40 0.03
امین انصار 0 30 1 1396/05/27 1503 1,013,223 3,716,537M 54.33 1.48 4.44 8.95 18.57 91.32 75.30 0.00
امین سامان 0 16 0 1396/05/27 2125 1,013,781 902,989M 100.00 1.53 4.63 9.32 18.60 116.69 50.70 0.01
امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1396/05/27 239 10,154 1,426,574M 29.90 1.74 5.39 10.80 0.00 14.20 95.40 0.09
اندوخته پایدار سپهر 0 17 0 1396/05/27 1575 1,014,795 17,863,735M 100.00 1.62 4.85 9.86 19.19 95.26 58.80 0.01
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 18 0 1396/05/27 550 1,007,599 2,441,914M 100.00 1.85 5.32 9.95 20.07 30.26 90.40 0.04
اندوخته ملت 0 18 1 1396/05/27 2007 1,013,316 6,571,525M 23.30 1.54 4.48 9.06 18.18 107.99 69.00 0.00
انديشه زرين پاسارگاد 0 18 0 1396/05/27 505 1,014,272 934,071M 99.40 1.55 4.47 9.13 18.96 26.48 92.10 0.01
با درآمد ثابت کاریزما 0 0 0 1396/05/27 978 1,847,044 932,826M 99.20 1.95 5.62 11.80 24.15 82.33 75.40 0.00
با درآمد ثابت کوثریکم 0 19 1 1396/05/27 673 1,017,435 41,689,420M 79.33 1.88 5.24 10.50 20.39 38.99 88.50 0.07
بانک ایران زمین 0 18 0 1396/05/27 2032 1,014,879 8,942,912M 93.24 1.57 4.81 9.88 19.89 61.28 40.30 0.03
بانک گردشگری 0 20 0 1396/05/27 2225 1,016,924 17,763,361M 95.38 1.84 5.58 11.35 21.98 173.75 51.90 0.02
پاداش سرمایه بهگزین 0 18 0 1396/05/27 621 1,016,264 556,461M 99.83 1.77 5.19 10.56 17.92 39.36 78.10 0.32
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 0 1396/05/27 384 10,072 1,111,703M 99.97 -0.06 -0.14 -11.21 -1.41 -0.46 90.30 0.01
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1396/05/27 39 10,387 172,414M 78.10 1.41 1.79 42.10 0.21
پیروزان 0 19 0 1396/05/27 1517 1,043,260 3,297,439M 90.48 1.73 5.06 10.16 20.41 82.62 58.70 0.08
توسعه تعاون صبا 0 15 0 1396/05/27 645 1,015,471 19,704,753M 94.48 1.58 4.88 9.80 19.17 35.20 84.50 0.12
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1396/05/27 502 1,433,269 166,871M 98.43 1.91 5.82 12.00 25.83 38.24 92.80 0.00
حکمت آشنا ایرانیان 0 20 0 1396/05/27 2597 1,007,377 107,472M 91.02 1.91 5.57 7.81 7.36 274.43 40.00 1.89
درآمد ثابت سرآمد 0 20 0 1396/05/27 110 1,001,256 420,346M 87.41 2.11 5.87 7.12 91.70 0.19
ره آورد آباد مسکن 0 17 0 1396/05/27 1590 1,006,515 149,346,631M 98.41 1.62 4.88 9.79 20.17 70.98 54.40 0.03
سرمایه گذاری اوج ملت 0 0 1 1396/05/27 1876 1,014,795 18,301,615M 51.74 1.62 4.88 9.88 19.79 101.15 71.00 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1396/05/27 628 1,014,433 15,789,030M 68.18 1.57 4.68 9.57 18.95 33.37 94.90 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 0 0 1 1396/05/27 2660 1,014,691 2,975,213M 34.59 1.74 5.22 10.82 21.73 118.87 59.40 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 0 1 1396/05/27 867 1,005,765 35,454,120M 60.84 1.48 4.68 9.51 19.61 51.18 99.10 0.00
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 0 0 0 1396/05/27 1082 1,888,393 1,516,022M 1.61 1.82 5.38 10.83 22.95 87.45 88.40 0.72
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر 0 15 4 1396/05/27 749 1,070,994 21,074M 91.93 1.31 4.37 8.30 13.92 37.39 100.40 0.07
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1396/05/27 530 13,580 578,277M 99.90 1.76 5.17 10.51 21.83 33.73 91.10 0.05
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1396/05/27 848 17,116 5,463,550M 99.79 1.77 5.40 11.25 23.65 66.92 83.70 0.00
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1396/05/27 245 11,701 1,116,313M 98.82 1.77 5.38 11.24 15.20 94.30 0.00
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 0 1396/05/27 743 13,210 66,110M 67.49 3.83 2.49 7.42 4.87 30.83 64.40 0.69
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1396/05/27 782 10,073 55,035M 88.05 -0.57 -0.45 -30.33 -22.74 -0.18 83.50 0.08
گسترش فردای ایرانیان 0 20 0 1396/05/27 2140 1,006,681 38,594,253M 99.97 1.60 4.67 9.30 20.11 120.07 53.20 0.15
گنجینه امید ایرانیان 0 0 1 1396/05/27 792 1,006,342 29,114,246M 51.44 1.61 4.86 9.78 19.67 45.38 94.90 0.00
گنجینه زرین شهر 0 20 0 1396/05/27 2141 1,013,481 291,318,324M 93.92 1.58 4.70 9.66 19.41 125.80 52.50 0.03
لوتوس پارسیان 0 19 0 1396/05/27 1776 1,001,078 120,716,962M 99.99 1.67 4.96 9.86 19.92 105.78 57.90 1.30
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 17 0 1396/05/27 811 1,001,165 5,949,114M 100.76 1.73 5.18 10.51 20.67 48.53 82.20 0.03
مشترک اندیشه فردا 0 16 0 1396/05/27 1467 1,013,315 15,854,177M 99.94 1.46 4.38 8.87 17.72 77.92 58.90 0.01
مشترک سپهر تدبیرگران 20 0 0 1396/05/27 1300 1,006,829 1,884,316M 99.72 1.71 5.13 10.38 21.79 82.00 64.40 0.03
مشترک نیکوکاری حافظ 0 20 0 1396/05/27 1233 1,038,936 5,143M 95.10 0.94 1.77 4.30 6.20 55.25 42.10 0.08
مشترک کارگزاری کارآفرین 19 0 0 1396/05/27 2135 1,002,349 13,576,679M 100.33 1.75 5.22 10.48 21.42 131.62 51.80 0.04
مشترک یکم ایرانیان 0 19 0 1396/05/27 3121 1,006,510 22,979,731M 99.98 1.64 4.94 10.03 20.58 257.98 45.60 0.01
نگین رفاه 0 18 1 1396/05/27 1805 1,014,479 44,532,845M 64.96 1.60 4.84 9.96 19.57 99.10 71.20 0.00
نگین سامان 0 18 0 1396/02/17 119 1,018,200 705,700M 99.99 1.82 0.64 12.70 0.00
نگین سامان 0 18 0 1396/05/27 119 1,011,848 1,125,653M 94.97 1.32 4.30 5.63 86.40 0.32
نهال سرمایه ایرانیان 0 20 0 1396/05/27 2140 1,006,793 306,516M 99.83 1.82 5.20 10.32 21.25 119.04 52.40 0.02
نوين سامان 0 19 0 1396/05/27 2778 1,006,677 244,351M 93.57 1.81 5.22 10.60 21.07 156.27 46.20 0.02
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 0 1396/05/27 260 1,045,515 84,427M 94.17 1.54 4.40 9.42 19.08 12.40 84.60 0.46
نیکوکاری پرسپولیس 0 17 0 1395/09/02 1303 1,139,365 5,840M 90.09 1.81 5.38 7.69 38.62 64.27 41.90 0.16
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 0 1396/05/27 623 1,041,035 61,192M 94.63 1.52 4.30 9.24 16.80 33.03 79.70 0.12
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 14 0 1396/05/27 1062 1,004,554 5,029M 84.32 -0.50 1.79 5.65 13.57 55.78 65.70 0.05
نیکوکاری لوتوس رویان 0 19 0 1396/05/27 167 1,067,586 48,050M 94.86 1.20 4.51 12.62 8.79 90.40 0.19
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 18 0 1396/05/27 2349 1,012,684 151,140,778M 94.22 1.42 4.36 9.04 17.92 128.91 47.00 0.00

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.