::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/07/24 2.30 7.30 8.80 10.30
سرمايه گذاري مشترک گنجينه الماس پايدار 0 0 1 1396/07/24 589 1,013,634 646,223M 94.62 1.74 5.31 10.53 21.55 34.07 84.50 0.00
 مشترک آتیه نوین 0 19 0 1396/07/24 2772 1,004,535 92,383,634M 93.54 1.57 4.72 9.69 19.97 160.06 48.50 0.01
آتیه ملت 0 0 2 1396/07/24 2257 1,005,852 359,593M 72.91 1.11 0.62 3.27 12.65 107.96 62.70 0.13
آرمان کارآفرین 0 19 0 1396/07/24 2389 1,013,426 11,023,665M 96.80 1.66 5.14 10.31 21.27 142.26 51.30 0.01
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1396/07/24 549 1,019,680 263,822M 79.04 1.97 5.89 12.65 23.42 34.91 92.50 0.14
ارزش آفرینان دی 0 20 0 1396/07/24 2215 1,005,063 48,877,024M 99.69 1.68 5.01 9.91 20.02 128.19 55.60 0.01
ارمغان ایرانیان 0 18 0 1396/07/24 2198 1,022,246 120,296M 91.28 1.78 4.95 9.86 19.08 127.11 53.40 0.07
اعتماد ملل 0 19 0 1396/07/24 389 1,014,687 3,332,983M 92.02 1.84 5.39 10.75 22.10 25.69 93.60 0.00
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 18 0 1396/07/24 88 1,015,351 1,007,284M 89.64 1.51 5.13 5.13 75.90 0.05
امین آشنای ایرانیان 0 20 0 1396/07/24 2013 1,018,629 3,628,158M 92.96 1.86 5.66 11.32 23.23 119.13 52.70 0.03
امین انصار 0 30 1 1396/07/24 1562 1,011,656 10,078,624M 98.81 1.45 4.43 8.84 18.29 94.18 76.40 0.00
امین سامان 0 16 0 1396/07/24 2184 1,012,170 1,756,317M 97.42 1.55 4.65 9.30 18.57 119.78 52.00 0.01
امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1396/07/24 298 10,132 2,026,430M 79.91 1.70 5.24 10.61 0.00 17.64 97.30 0.08
اندوخته پایدار سپهر 0 17 0 1396/07/24 1634 1,010,527 38,267,390M 99.81 1.36 4.60 9.45 19.13 98.15 60.30 0.01
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 18 0 1396/07/24 609 1,004,986 4,286,982M 99.99 1.76 5.34 10.45 20.35 33.70 91.10 0.02
اندوخته ملت 0 18 1 1396/07/24 2066 1,011,179 6,726,859M 92.67 1.42 4.53 8.97 18.19 110.94 70.10 0.00
انديشه زرين پاسارگاد 0 18 0 1396/07/24 564 1,011,962 805,450M 99.99 1.46 4.49 8.86 18.73 29.38 92.90 0.01
با درآمد ثابت کاریزما 0 0 0 1396/07/24 1037 1,913,448 1,319,523M 99.79 1.91 5.67 11.56 24.62 88.88 76.70 0.00
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 0 1396/07/24 58 10,058 502,019M 95.20 -0.05 -0.61 47.40 0.25
با درآمد ثابت کوثریکم 0 19 1 1396/07/24 732 1,011,209 75,485,344M 93.33 1.65 5.13 10.14 20.43 42.11 89.70 0.06
بانک ایران زمین 0 18 0 1396/07/24 2091 1,013,173 19,529,257M 95.73 1.63 4.82 9.75 20.06 64.41 42.00 0.02
بانک گردشگری 0 20 0 1396/07/24 2284 1,014,190 20,848,576M 93.93 1.71 5.41 10.87 21.70 177.27 53.00 0.01
پاداش سرمایه بهگزین 0 18 0 1396/07/24 680 1,015,260 613,372M 100.48 1.78 5.33 10.45 17.89 42.91 79.20 0.30
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 0 1396/07/24 443 10,060 1,709,946M 99.98 0.00 -0.12 -14.13 -4.75 -0.65 90.10 0.03
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1396/07/24 98 10,905 191,916M 27.60 3.64 6.51 6.67 71.10 0.25
پیروزان 0 19 0 1396/07/24 1576 1,023,788 6,806,818M 92.95 1.78 5.20 10.33 20.91 86.11 60.00 0.11
توسعه تعاون صبا 0 15 0 1396/07/24 704 1,012,459 25,761,018M 90.58 1.42 4.49 9.47 19.26 37.99 85.50 0.09
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1396/07/24 561 1,488,653 184,953M 98.23 1.94 5.91 12.04 25.80 43.58 93.20 0.01
توسعه فراز اعتماد 0 18 0 1396/07/24 29 1,023,465 207,676M 99.87 2.35 1.86 82.10 0.05
حکمت آشنا ایرانیان 0 20 0 1396/07/24 2656 1,004,445 311,064M 88.01 1.38 4.98 10.50 7.98 277.46 41.40 1.61
درآمد ثابت سرآمد 0 20 0 1396/07/24 169 1,016,366 2,032,641M 96.52 1.64 5.80 10.81 10.81 94.10 0.06
ره آورد آباد مسکن 0 17 0 1396/07/24 1649 1,004,927 149,739,244M 98.27 1.58 4.82 9.70 19.97 74.06 56.00 0.01
سرمایه گذاری اوج ملت 0 0 1 1396/07/24 1935 1,011,836 19,293,552M 93.41 1.51 4.69 9.56 19.68 104.15 72.00 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1396/07/24 687 1,012,448 19,900,089M 98.56 1.55 4.74 9.35 19.02 36.52 95.60 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 0 0 1 1396/07/24 2719 1,013,070 4,107,621M 81.63 1.75 5.32 10.72 21.79 122.40 60.30 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 0 1 1396/07/24 926 1,004,766 40,108,860M 94.77 1.57 4.66 9.47 19.53 54.23 99.50 0.01
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 0 0 0 1396/07/24 1141 1,949,455 2,444,594M 97.66 1.59 5.20 10.67 22.69 93.51 89.10 0.81
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر 0 15 4 1396/07/24 808 1,006,877 19,812M 70.71 1.55 4.57 9.30 16.42 40.71 100.70 0.08
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1396/07/24 589 14,077 741,610M 97.31 1.73 5.53 10.82 22.38 38.55 91.70 0.05
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1396/07/24 907 17,807 8,360,389M 98.62 2.17 5.94 11.68 24.38 73.65 84.80 0.01
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1396/07/24 304 12,102 1,209,065M 94.78 1.75 5.32 10.98 18.88 94.70 0.00
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 0 1396/07/24 802 10,056 50,325M 94.19 -26.53 -20.52 -20.01 -19.56 -0.48 65.90 1.24
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1396/07/24 841 10,114 55,260M 87.54 0.51 0.04 -0.37 -24.78 0.12 84.10 0.14
گسترش فردای ایرانیان 0 20 0 1396/07/24 2199 1,005,599 50,144,441M 99.97 1.89 5.20 9.97 20.54 123.53 54.40 0.12
گنجینه امید ایرانیان 0 0 1 1396/07/24 851 1,004,530 34,074,586M 99.28 1.51 4.69 9.62 19.62 48.41 95.70 0.00
گنجینه زرین شهر 0 20 0 1396/07/24 2200 1,012,203 286,621,744M 94.07 1.63 4.85 9.64 19.51 129.00 53.70 0.02
گنجینه یکم آوید 0 0 1 1396/07/24 177 1,006,969 180,929M 87.16 1.69 5.64 0.00 0.00 10.83 101.10 0.26
لوتوس پارسیان 0 19 0 1396/07/24 1835 1,016,494 151,754,598M 99.98 1.65 4.97 9.90 20.03 108.99 59.30 1.19
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 17 0 1396/07/24 870 1,016,535 7,010,658M 98.40 1.65 5.11 10.26 20.64 51.80 83.30 0.05
مشترک اندیشه فردا 0 16 0 1396/07/24 1526 1,011,836 13,292,859M 99.58 1.46 4.38 8.75 17.79 80.83 60.50 0.01
مشترک سپهر تدبیرگران 20 0 0 1396/07/24 1359 1,005,116 2,243,979M 99.68 1.72 5.14 10.27 21.44 85.35 65.90 0.02
مشترک فراز اندیش نوین 0 19 0 1396/07/24 2837 1,004,481 275,964M 94.90 1.81 5.42 10.57 21.28 159.84 47.00 0.01
مشترک نیکوکاری حافظ 0 20 0 1396/06/31 1292 1,069,118 5,292M 97.15 2.70 4.20 6.96 8.89 58.27 42.00 0.04
مشترک کارگزاری کارآفرین 19 0 0 1396/07/24 2194 1,000,550 10,614,901M 98.93 1.65 5.14 10.30 21.33 134.95 53.00 0.02
مشترک یکم ایرانیان 0 19 0 1396/07/24 3180 1,004,688 24,524,858M 95.83 1.53 4.66 9.56 20.07 260.95 46.60 0.01
نگین رفاه 0 18 1 1396/07/24 1864 1,011,835 50,348,426M 92.82 1.50 4.61 9.48 19.73 102.07 72.30 0.00
نگین سامان 0 18 0 1396/02/17 178 1,018,200 705,700M 99.99 1.82 0.64 8.50 0.00
نگین سامان 0 18 0 1396/07/24 178 1,012,203 2,704,124M 94.24 1.49 4.58 10.12 8.85 91.00 0.24
نهال سرمایه ایرانیان 0 20 0 1396/07/24 2199 1,004,580 293,887M 99.78 1.61 5.06 10.13 20.93 122.15 53.60 0.01
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 0 1396/07/24 319 1,037,263 83,761M 94.48 1.69 5.56 9.97 23.11 16.20 87.10 0.40
نیکوکاری پرسپولیس 0 17 0 1395/09/02 1362 1,139,365 5,840M 90.09 1.81 5.38 7.69 38.62 64.27 40.10 0.19
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 0 1396/07/24 682 1,080,400 63,506M 91.89 1.53 5.42 9.88 18.17 36.85 81.40 0.08
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 14 0 1396/07/24 1121 1,010,919 5,061M 66.26 2.19 4.86 8.47 16.50 61.31 67.10 0.05
نیکوکاری لوتوس رویان 0 19 0 1396/07/22 226 1,014,566 45,704M 95.07 2.16 5.07 10.11 12.60 89.80 0.02
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 18 0 1396/07/24 2408 1,011,509 201,438,913M 94.87 1.55 4.36 8.72 18.02 131.82 48.30 0.00

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.