::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/04/02 10.80 32.50 51.30 117.10
اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد 0 0 0 1398/03/31 1779 1,817,434 4,996,533M 12.39 2.18 20.29 42.65 193.72 81.80 0.64
اختصاصی بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر 0 0 0 1398/04/02 1703 1,885,937 177,401M 1.86 23.84 63.02 89.57 213.40 90.55 0.33
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان 0 0 0 1398/04/02 1783 1,490,392 506,432M 23.63 14.25 34.66 38.74 52.04 49.21 0.41
اختصاصی بازارگردانی بانک سینا 0 0 0 1398/04/02 1405 1,766,182 352,809M 44.48 13.30 30.95 39.74 83.53 72.87 0.38
اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران 0 0 0 1398/04/02 1071 1,725,550 43,139M 54.31 6.48 18.68 38.07 119.63 72.56 0.24
اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 0 0 0 1398/04/02 1742 846,629 223,894M 96.84 0.87 5.28 6.96 -4.45 -15.27 0.04
اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان 0 0 0 1398/04/02 1096 2,459,491 1,210,830M 36.47 16.69 38.82 36.27 125.41 145.88 0.65
اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 0 0 0 1398/04/02 1757 1,587,239 153,094M 66.58 10.30 20.81 22.63 42.36 58.78 0.14
بازارگرداني ملت 0 0 0 1398/04/02 1211 1,698,373 4,806,932M 15.75 20.21 40.47 61.37 254.31 69.84 0.45
بازارگردانی صنعت مس 0 0 0 1398/04/02 1057 3,558,684 355,868M 54.50 4.13 6.15 17.51 35.30 193.93 0.62
بازارگردانی گسترش صنعت دارو 0 0 0 1398/04/02 1710 2,938,019 214,020M 12.12 17.02 71.23 95.05 158.04 253.46 0.37
بازارگردانی نوین پیشرو 0 0 0 1398/04/02 1818 1,759,880 538,442M 13.02 2.77 15.95 12.31 31.76 75.93 0.11
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1398/04/02 1155 1,793,643 484,237M 12.90 2.84 10.59 8.53 60.18 77.21 50.00 0.60
سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 0 0 0 1398/04/02 247 1,084,863 225,633M 26.42 5.14 22.35 28.02 0.00 8.50 17.40 0.78
صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 0 0 0 1398/04/02 1755 1,108,302 60,397M 54.53 8.28 16.90 18.03 13.25 8.98 50.30 0.22
صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 0 0 0 1398/04/02 190 4,392,242 260,513M 94.87 2.69 8.47 337.48 0.00 339.24 20.00 1.63
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر د 0 20 0 1398/04/02 364 16,014 80,096M 42.76 12.10 30.05 27.62 0.00 60.16 39.60 0.14
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین 0 0 0 1398/04/02 520 1,498,171 351,540M 41.56 -0.99 4.34 11.01 39.73 50.09 43.10 0.33
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید 0 0 0 1398/04/02 183 16,808 84,099M 99.81 1.91 53.46 68.15 0.00 68.08 27.90 0.18
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان 0 0 0 1398/04/02 111 1,326,968 38,022M 39.40 2.26 25.35 0.00 0.00 25.88 5.40 0.08
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش 0 0 0 1398/04/02 2476 3,581,576 106,591M 24.48 31.17 71.35 23.77 38.86 258.16 61.10 0.28
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 0 0 0 1398/03/20 1322 1,147,556 604,028M 0.44 0.41 -0.06 -0.71 1.17 14.77 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر ت 0 0 0 1398/04/02 1204 2,208,770 55,219M 35.54 5.77 22.74 38.86 60.59 120.89 0.15
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانی 0 0 1 1398/04/02 1497 1,736,532 423,582M 16.08 9.04 15.68 22.84 34.73 99.63 0.24
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 0 0 0 1398/04/02 1499 2,267,171 113,363M 0.06 15.25 59.30 67.21 104.03 113.07 0.64
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 0 0 0 1398/04/02 1506 3,363,201 672,640M 13.44 15.38 30.34 49.66 83.73 227.96 0.91
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 0 0 0 1398/04/02 989 3,270,913 1,369,832M 3.32 33.31 66.15 60.02 170.50 226.67 0.28
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر 0 0 0 1398/04/02 1757 1,724,726 2,435,273M 0.02 2.09 11.67 1.96 79.07 72.47 0.64
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و 0 0 0 1398/04/02 600 2,519,975 730,752M 1.53 59.72 104.41 154.40 170.78 156.69 0.56
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان 0 0 0 1398/04/02 1540 30,922 355,865M 5.10 9.78 31.68 48.70 110.10 193.13 67.70 0.73
قابل معامله سپهر کاریزما 0 0 0 1398/03/20 2086 31,729 891,724M 6.05 9.96 35.90 41.43 156.77 213.87 54.00 0.93

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.