::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد 0 0 0 1398/11/15 2017 2,815,866 9,388,643M 2.43 44.65 43.84 61.73 87.61 181.68 0.38
اختصاصی بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر 0 0 0 1398/11/26 1941 3,005,285 165,687M 45.10 6.64 31.20 46.18 183.84 203.65 0.08
اختصاصی بازارگردانی بانک سینا 0 0 0 1398/11/26 1643 3,028,007 604,869M 17.57 5.10 48.17 41.08 133.09 196.37 0.06
اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران 0 0 0 1398/11/26 1309 2,445,633 61,141M 3.19 1.50 37.34 31.75 71.14 144.57 0.03
اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان 0 0 0 1398/11/26 1334 4,471,040 2,201,133M 19.02 31.67 78.16 52.86 158.58 346.99 0.17
اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 0 0 0 1398/11/26 1995 3,101,695 299,168M 4.54 19.17 30.84 45.52 148.03 210.29 0.09
اختصاصی بازارگردانی مهرگان 0 0 0 1398/11/26 147 1,268,746 271,160M 33.52 13.27 32.16 26.88 0.03
بازارگرداني ملت 0 0 0 1398/11/26 1449 2,841,937 12,250,565M 6.22 15.66 41.16 65.89 180.57 184.19 0.11
بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی 0 0 0 1398/11/26 47 1,045,823 26,152M 32.63 2.69 4.61 0.03
بازارگردانی صنعت مس 0 0 0 1398/11/26 1295 5,391,949 539,195M 30.26 4.58 34.40 49.56 82.55 345.35 0.08
بازارگردانی گسترش صنعت دارو 0 0 0 1398/11/26 1948 4,485,283 318,168M 37.76 6.64 27.04 37.00 179.05 439.61 0.12
صندوق بازارگرداني اختصاصی نوين پيشرو 0 0 0 1398/11/26 512 1,792,743 136,608M 0.99 -0.17 -1.20 -16.88 -20.84 -20.95 0.02
صندوق بازارگرداني حکمت ایرانیان یکم 0 0 0 1398/11/26 178 995,229 8,156M 99.08 2.01 4.23 4.66 0.03
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی اميد لوتوس پارسيان 0 0 0 1398/11/26 178 1,418,454 364,646M 49.56 38.85 63.88 39.17 0.00
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار 0 0 0 1398/11/26 130 859,738 44,476M 0.30 -6.46 0.24 -0.11 0.00
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن 0 0 0 1398/11/26 308 6,821,649 51,996M 48.49 5.76 27.41 33.03 53.51 0.04
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش 0 0 0 1398/11/27 2714 13,178,381 109,288M 59.73 166.22 208.69 297.47 543.78 1217.84 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 0 0 0 1398/11/27 1560 1,145,904 829,380M 0.39 -0.02 -0.05 -0.10 -0.38 14.61 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا 0 0 0 1398/11/27 1442 1,992,971 141,276M 26.82 -31.40 -16.83 -18.01 21.18 99.30 0.08
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا 0 20 0 1398/11/27 602 22,955 114,812M 74.26 0.96 21.55 41.21 90.23 129.57 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 0 0 0 1398/11/27 758 1,332,137 1,224,712M 29.71 9.95 23.57 22.17 2.06 33.45 0.04
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 0 0 1 1398/11/27 1735 1,788,054 1,721,633M 22.72 12.39 35.15 -1.74 31.14 105.55 0.11
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 0 0 0 1398/11/27 1737 4,350,480 217,533M 2.15 8.76 51.33 55.60 218.28 308.86 0.16
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 0 0 0 1398/11/27 1744 5,499,863 1,099,973M 9.23 10.56 47.91 68.77 141.89 436.32 0.14
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 0 0 0 1398/11/27 1227 5,995,411 2,544,057M 3.21 6.35 33.71 19.55 182.74 498.77 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 0 0 0 1398/11/27 1995 2,758,766 3,895,314M 0.52 17.03 32.41 69.78 84.56 175.88 0.16
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 0 0 0 1398/11/27 485 2,130,218 611,860M 8.92 20.21 61.77 75.50 159.41 113.05 0.14
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید 0 0 0 1398/11/27 421 11,111 130,663M 38.33 7.55 24.19 -35.56 9.30 11.11 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان 0 0 0 1398/11/27 349 2,314,713 94,394M 48.84 23.32 61.60 51.52 0.00 119.58 0.09
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 0 0 0 1398/11/27 1993 1,682,585 121,333M 24.20 10.84 6.98 31.17 80.86 65.45 0.04
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس 0 0 0 1398/11/27 162 1,459,117 4,920,858M 11.22 11.31 43.00 0.00 0.00 45.91 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا 0 0 0 1398/11/27 428 1,989,419 712,898M 72.75 5.22 11.31 -54.80 92.55 98.95 0.05

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.