::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/07/23 2.20 25.20 51.20 71.10
اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد 0 0 0 1398/07/23 1894 2,001,173 6,610,547M 8.91 3.48 13.27 5.02 92.97 100.18 45.50 1.12
اختصاصی بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر 0 0 0 1398/07/23 1818 2,095,795 142,126M 0.60 -13.36 13.09 63.15 129.48 111.75 46.30 0.54
اختصاصی بازارگردانی بانک سینا 0 0 0 1398/07/23 1520 2,137,355 426,954M 31.83 -8.85 17.55 47.39 55.00 109.20 55.30 0.73
اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران 0 0 0 1398/07/23 1186 1,950,111 48,753M 56.03 -4.28 11.28 31.82 60.60 95.02 65.40 0.33
اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان 0 0 0 1398/07/23 1211 2,788,641 1,372,873M 31.68 -6.02 4.19 48.89 69.73 178.79 52.60 0.85
اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 0 0 0 1398/07/23 1872 2,077,635 200,394M 0.17 -21.46 9.85 46.89 56.26 107.84 45.30 0.57
بازارگرداني ملت 0 0 0 1398/07/22 1326 2,301,264 6,513,301M 0.00 34.01 34.85 84.25 134.58 130.13 60.40 0.78
بازارگردانی صنعت مس 0 0 0 1398/07/23 1172 4,000,808 400,081M 53.20 3.28 10.49 17.38 22.82 230.45 55.40 0.53
بازارگردانی گسترش صنعت دارو 0 0 0 1398/07/23 1825 3,679,071 263,359M 32.79 -1.74 19.52 83.99 147.56 342.62 51.50 0.68
بازارگردانی نوین پیشرو 0 0 0 1398/07/23 1933 1,975,226 987,376M 13.43 -6.31 10.67 28.64 35.28 97.46 57.00 0.50
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش 0 0 0 1398/07/23 2591 4,224,450 129,555M 12.37 -3.81 36.89 88.39 -10.56 322.45 59.50 0.29
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 0 0 0 1398/07/23 1437 1,146,734 829,981M 0.57 -0.02 -0.05 -0.38 -1.12 14.69 68.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر ت 0 0 0 1398/07/23 1319 2,526,034 83,930M 35.79 -5.74 13.60 31.27 71.10 152.61 63.10 0.39
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر د 0 20 0 1398/07/23 479 18,701 93,534M 60.53 8.78 17.09 43.89 48.46 87.03 36.00 0.22
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین 0 0 0 1398/07/23 635 1,097,816 1,050,534M 36.72 -1.53 -25.08 -26.61 -19.31 9.98 39.30 0.22
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانی 0 0 1 1398/07/23 1612 1,931,473 585,847M 27.11 -4.42 11.16 19.63 42.66 122.04 74.20 0.46
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 0 0 0 1398/07/23 1614 2,777,332 138,872M 2.13 -11.91 21.68 66.80 104.14 161.02 55.80 0.88
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 0 0 0 1398/07/23 1621 3,588,476 717,695M 12.23 -0.66 6.17 29.80 52.65 249.93 66.00 0.80
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 0 0 0 1398/07/23 1104 5,728,440 2,399,025M 6.75 -15.61 8.15 192.63 196.32 472.11 56.70 0.30
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر 0 0 0 1398/07/23 1872 2,109,607 2,978,716M 0.48 10.68 20.14 36.68 50.22 110.96 66.50 1.04
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امی 0 0 0 1398/07/23 362 1,313,154 392,805M 11.28 -1.62 10.93 35.03 0.00 31.33 20.20 0.86
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید 0 0 0 1398/07/23 298 9,288 78,907M 43.63 -42.57 -45.30 -25.25 0.00 -7.12 26.30 0.09
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان 0 0 0 1398/07/23 226 1,672,398 56,494M 21.45 10.06 22.11 57.22 0.00 58.65 15.60 0.52
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 0 0 0 1398/07/23 1870 1,542,196 84,042M 66.06 16.53 30.86 51.72 58.06 51.64 48.70 0.23
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس 0 0 0 1398/07/23 39 1,012,007 1,162,377M 22.69 1.22 0.00 0.00 0.00 1.20 13.20 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا 0 0 0 1398/07/23 305 2,466,412 481,952M 87.66 0.89 -44.46 -40.25 0.00 146.65 21.10 0.71

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.