::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1399/04/21 46.40 179.40 344.20 594.90
اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد 0 0 0 1399/04/21 2164 14,313,960 47,090,867M 1.66 70.42 253.03 593.43 706.70 1331.86 0.03 1.18
اختصاصی بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر 0 0 0 1399/04/21 2088 8,571,440 720,172M 0.42 27.99 99.54 205.59 327.78 766.03 -0.03 0.89
اختصاصی بازارگردانی بانک سینا 0 0 0 1399/04/21 1790 9,655,860 1,928,835M 8.22 11.88 93.67 260.63 406.37 845.09 0.08 0.87
اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران 0 0 0 1399/04/21 1456 8,937,542 351,174M 16.86 -0.47 105.37 269.73 382.09 793.80 -0.16 0.95
اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف 0 20 0 1399/04/21 92 1,195,597 171,449M 68.55 6.92 0.00 0.00 0.00 19.57 -0.18 0.27
اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان 0 0 0 1399/04/21 1481 19,627,444 10,566,925M 3.37 45.30 225.82 505.87 574.53 1862.22 0.01 0.86
اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 0 0 0 1399/04/21 2142 7,922,059 764,106M 0.58 14.73 85.10 211.40 338.32 692.51 -0.07 0.76
اختصاصی بازارگردانی مهرگان 0 0 0 1399/04/21 294 3,044,572 1,105,186M 30.04 24.41 94.62 175.11 204.46 -0.28 0.81
بازارگردانی صنعت مس 0 0 0 1399/04/21 1442 14,332,149 1,433,215M 35.72 40.07 125.28 184.76 293.55 1083.76 0.04 0.63
بازارگردانی گسترش صنعت دارو 0 0 0 1399/04/21 2095 7,464,209 524,383M 38.63 9.73 34.73 81.96 127.48 797.99 -0.06 0.51
صندوق بازارگرداني اختصاصی نوين پيشرو 0 0 0 1399/04/21 659 4,537,353 209,630M 79.88 2.51 54.30 53.17 25.77 21.30 -0.90 0.15
صندوق بازارگرداني حکمت ایرانیان یکم 0 0 0 1399/04/21 325 1,091,606 8,893M 99.33 -2.97 4.04 11.20 14.12 -0.92 0.13
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی اميد لوتوس پارسيان 0 0 0 1399/04/21 325 2,568,206 1,043,641M 12.41 63.00 158.13 332.76 298.32 -1.03 1.13
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا 0 0 0 1399/04/21 194 2,442,732 248,199M 0.05 0.76 71.41 157.93 157.04 -1.10 1.28
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار 0 0 0 1399/04/21 277 1,672,693 146,190M 8.74 48.57 103.94 207.39 228.33 -2.38 0.99
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن 0 0 0 1399/04/21 455 8,745,265 125,004M 23.26 10.31 92.15 159.63 222.63 269.04 -1.12 0.70
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش 0 0 0 1399/04/21 2861 1,931,137 256,156M 61.64 12.89 -75.25 -60.73 -37.60 93.11 -0.42 0.35
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 0 0 0 1399/04/21 1707 1,179,197 943,825M 4.90 3.01 2.93 2.88 2.78 17.94 0.00 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا 0 20 0 1399/04/21 749 33,958 169,846M 94.65 10.85 33.99 52.77 106.85 239.61 0.11 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 0 0 0 1399/04/21 905 2,591,119 2,533,327M 15.26 9.57 66.47 117.67 79.48 159.58 -0.31 0.59
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 0 0 1 1399/04/21 1882 3,339,033 4,433,087M 50.79 31.63 50.55 110.06 97.20 283.85 0.06 0.62
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 0 0 0 1399/04/21 1884 10,560,884 528,065M 58.24 34.67 68.53 184.68 339.45 892.52 -0.06 0.72
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 0 0 0 1399/04/21 1891 14,774,664 2,954,933M 3.48 17.70 92.98 197.29 333.98 1340.75 -0.10 0.92
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 0 0 0 1399/04/21 1374 35,651,401 5,252,664M 33.02 63.49 287.28 573.89 679.58 3460.58 0.22 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 0 0 0 1399/04/21 2142 14,814,760 20,918,101M 3.84 99.49 314.03 528.39 773.70 1381.48 0.03 1.17
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 0 0 0 1399/04/21 632 6,090,468 1,578,211M 18.12 30.37 138.04 238.37 386.64 509.13 0.00 0.68
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید 0 0 0 1399/04/21 568 30,320 1,515,988M 11.33 34.49 139.93 200.50 79.07 203.20 0.00 0.68
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان 0 0 0 1399/04/21 496 1,807,648 211,988M 52.06 4.52 -37.53 0.67 35.84 71.48 0.11 0.38
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(Multi - NAV) 0 0 0 1399/04/21 1589 3,183,285 225,654M 21.75 -3.48 34.88 11.47 40.14 218.34 -0.26 0.47
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 0 0 0 1399/04/21 2140 7,804,644 889,300M 11.82 44.39 254.52 407.93 555.13 667.42 0.11 0.78
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس 0 0 0 1399/04/21 309 3,967,499 23,652,135M 8.38 43.28 123.18 206.10 0.00 296.76 -0.01 0.92
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا 0 0 0 1399/04/21 575 2,911,525 1,342,912M 39.37 35.09 74.90 55.16 -34.43 191.16 -0.45 0.47

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.