::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1399/01/10 7.90 45.30 67.30 194.40
اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد 0 0 0 1399/01/09 2059 3,433,347 10,922,961M 0.00 11.42 62.42 49.02 127.22 243.45 -0.04 1.22
اختصاصی بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر 0 0 0 1399/01/10 1983 3,641,034 287,059M 9.71 17.43 31.07 53.36 196.49 267.88 0.24 0.66
اختصاصی بازارگردانی بانک سینا 0 0 0 1399/01/09 1685 4,144,103 827,818M 9.13 23.12 63.38 64.03 202.90 305.61 0.16 0.84
اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران 0 0 0 1399/01/09 1351 3,471,252 136,392M 0.27 8.55 49.51 68.92 137.11 247.14 0.06 0.77
اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان 0 0 0 1399/01/10 1376 5,872,483 2,891,077M 8.21 24.87 89.53 94.37 233.02 487.09 0.08 1.03
اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 0 0 0 1399/01/10 2037 3,939,778 380,003M 4.40 20.86 63.35 32.62 193.84 294.13 0.06 0.80
اختصاصی بازارگردانی مهرگان 0 0 0 1399/01/10 189 1,291,098 329,576M 18.55 -6.04 17.84 29.13 29.11 -0.82 1.00
بازارگرداني ملت 0 0 0 1398/12/20 1491 2,960,820 12,763,026M 6.23 1.92 28.31 72.52 156.37 196.08 -0.17 0.86
بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی 0 0 0 1399/01/09 89 1,129,289 81,033M 66.26 4.97 12.93 12.96 -0.01 0.30
بازارگردانی صنعت مس 0 0 0 1399/01/09 1337 5,697,718 569,772M 31.94 -4.72 19.98 41.73 69.68 370.60 -0.05 0.48
بازارگردانی گسترش صنعت دارو 0 0 0 1399/01/09 1990 5,426,027 384,689M 37.07 7.50 31.59 27.84 210.33 552.79 0.20 0.73
صندوق بازارگرداني اختصاصی نوين پيشرو 0 0 0 1399/01/10 554 1,903,713 136,276M 0.93 -0.17 -0.50 -6.97 -20.82 -21.14 -0.81 0.02
صندوق بازارگرداني حکمت ایرانیان یکم 0 0 0 1399/01/10 220 1,007,097 8,413M 99.10 3.85 6.47 7.90 7.96 -0.61 0.16
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی اميد لوتوس پارسيان 0 0 0 1399/01/10 220 1,079,997 404,434M 63.84 11.68 59.96 25.93 54.36 -1.13 0.93
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار 0 0 0 1399/01/10 172 984,034 62,579M 0.05 23.03 34.82 40.55 -1.67 0.84
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن 0 0 0 1399/01/09 350 2,928,101 57,336M 44.59 4.83 18.12 35.71 69.27 -0.75 0.46
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش 0 0 0 1399/01/08 2756 10,363,606 115,647M 53.17 -23.82 117.67 142.07 389.97 936.36 0.07 0.34
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 0 0 0 1399/01/08 1602 1,145,636 829,186M 0.40 -0.02 -0.05 -0.10 -0.64 14.58 0.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا 0 20 0 1399/01/08 644 23,512 117,596M 37.50 -0.40 7.18 23.86 88.73 135.14 0.16 0.28
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 0 0 0 1399/01/08 800 1,353,266 1,244,137M 31.21 -10.11 12.63 18.08 -6.75 35.57 0.03 0.39
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 0 0 1 1399/01/08 1777 1,999,932 1,974,897M 33.07 6.72 26.76 -2.23 33.60 129.91 0.04 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 0 0 0 1399/01/08 1779 5,288,128 264,417M 0.30 4.87 51.56 62.50 260.32 396.98 0.03 0.97
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 0 0 0 1399/01/08 1786 6,063,991 1,212,798M 7.95 0.99 29.61 57.05 130.29 491.33 -0.05 0.87
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 0 0 0 1399/01/08 1269 8,544,714 3,625,813M 8.37 29.68 63.75 34.50 338.28 753.38 0.39 0.58
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 0 0 0 1399/01/08 2037 3,115,149 4,398,519M 0.03 7.80 25.51 33.23 101.71 211.52 -0.10 1.07
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 0 0 0 1399/01/08 527 2,158,263 629,475M 8.05 -1.17 33.02 52.62 142.39 115.86 0.05 0.77
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید 0 0 0 1399/01/08 463 11,726 400,816M 84.81 4.41 17.76 -10.90 6.47 17.26 0.20 0.17
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان 0 0 0 1399/01/08 391 2,698,393 129,906M 43.68 8.50 43.69 64.66 154.75 155.98 0.23 0.60
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(Multi - NAV) 0 0 0 1399/01/08 1484 2,137,326 151,509M 49.91 -1.68 -28.83 -22.91 19.16 113.74 -0.14 0.49
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 0 0 0 1399/01/08 2035 2,113,243 152,388M 28.72 22.96 20.56 47.64 120.60 107.79 0.03 0.45
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس 0 0 0 1399/01/08 204 1,527,822 5,677,663M 16.66 -7.70 28.97 51.59 0.00 52.78 0.11 0.86
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا 0 0 0 1399/01/08 470 1,629,044 583,760M 62.50 -20.98 -16.85 -34.58 -59.81 62.91 -0.32 0.13

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.