::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/09/24 10.10 10.50 42.50 105.40
اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد 0 0 0 1398/09/23 1954 2,048,303 6,444,199M 1.17 6.05 5.91 10.86 64.69 104.90 44.70 1.08
اختصاصی بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر 0 0 0 1398/09/23 1878 2,738,481 137,384M 63.09 23.76 13.21 46.67 172.95 176.69 45.90 0.54
اختصاصی بازارگردانی بانک سینا 0 0 0 1398/09/23 1580 2,375,804 474,586M 27.00 10.74 1.32 29.72 95.40 132.54 54.10 0.75
اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران 0 0 0 1398/09/23 1246 2,038,001 50,950M 9.18 10.08 0.04 19.66 69.20 103.81 63.60 0.41
اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان 0 0 0 1398/09/23 1271 2,830,734 1,393,596M 29.68 7.98 -4.88 12.00 56.83 183.00 51.20 0.84
اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 0 0 0 1398/09/23 1932 2,484,677 239,655M 0.13 2.55 -6.07 56.10 89.94 148.56 44.70 0.59
بازارگرداني ملت 0 0 0 1398/09/23 1386 2,297,308 8,752,556M 1.77 12.71 33.71 35.44 131.14 129.73 58.70 0.82
بازارگردانی صنعت مس 0 0 0 1398/09/23 1232 4,538,228 453,823M 35.05 13.60 17.15 30.10 46.63 274.83 53.70 0.45
بازارگردانی گسترش صنعت دارو 0 0 0 1398/09/23 1885 4,039,976 288,394M 56.64 12.69 7.90 32.23 162.79 386.04 50.70 0.72
صندوق بازارگرداني اختصاصی نوين پيشرو 0 0 0 1398/09/23 449 1,480,169 137,057M 3.23 -0.90 -17.10 -17.90 -20.89 -20.69 245.70 0.27
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش 0 0 0 1398/09/24 2651 4,649,393 142,439M 45.13 10.40 8.16 24.86 1.33 364.94 58.90 0.39
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 0 0 0 1398/09/23 1497 1,146,333 829,691M 0.54 -0.02 -0.05 -0.10 -0.81 14.65 66.10 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر ت 0 0 0 1398/09/24 1379 2,910,513 96,705M 34.80 16.86 5.89 27.16 84.91 191.06 61.60 0.50
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر د 0 20 0 1398/09/24 539 19,630 98,184M 63.97 3.85 11.85 24.36 58.52 96.32 34.30 0.28
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین 0 0 0 1398/09/23 695 1,140,298 1,073,366M 31.62 5.63 2.29 -24.91 -16.08 14.24 37.60 0.22
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانی 0 0 1 1398/09/24 1672 1,536,376 1,479,305M 18.92 13.61 -23.36 -11.16 7.27 76.62 72.20 0.64
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 0 0 0 1398/09/24 1674 3,449,078 172,461M 2.87 15.84 7.20 49.76 149.90 224.15 55.00 0.96
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 0 0 0 1398/09/24 1681 4,270,600 854,120M 16.51 11.61 15.03 38.50 85.59 316.45 64.70 0.87
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 0 0 0 1398/09/23 1164 5,266,368 2,205,513M 4.00 9.10 -22.41 88.80 175.60 425.96 54.60 0.39
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر 0 0 0 1398/09/24 1932 2,358,689 3,330,414M 0.27 13.41 18.02 38.04 63.67 135.87 65.30 0.93
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امی 0 0 0 1398/09/24 422 1,490,883 457,691M 9.14 11.04 11.69 39.19 55.33 49.11 22.00 0.84
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید 0 0 0 1398/09/24 358 9,857 114,799M 84.50 10.55 -39.05 -41.12 0.00 -1.43 26.30 0.12
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان 0 0 0 1398/09/24 286 1,603,781 65,402M 37.34 5.04 2.46 22.57 0.00 52.14 17.50 0.50
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 0 0 0 1398/09/24 1930 1,653,550 90,110M 49.97 4.48 24.28 45.81 80.57 62.59 48.00 0.25
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس 0 0 0 1398/09/24 99 1,093,450 2,227,500M 12.56 6.46 9.37 0.00 0.00 9.35 22.20 0.64
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا 0 0 0 1398/09/23 365 1,864,569 567,925M 68.35 4.34 -23.73 -57.35 0.00 86.46 20.60 0.65

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.