شاخص کل شاخص 50 شرکت فعال تر
0.21% 0.27%
 
دوشنبه 4 خرداد 1394   3:43 ب.ظ. بازار بسته
   
فهرست صندوقهای سرمایه گذاری


نام صندوق
2 آرمان اندیش
1 صندوق کارگزاری بانک تجارت
1 آپادانا
3 آتیه ملت
3 آتیه نوین
3 ارزش آفرینان دی
1 ارگ
1 آرمان اعتلاء کشاورزی
3 آرمان کارآفرین
3 ارمغان ایرانیان
4 آسمان آرمانی سهام
2 آسمان خاورمیانه
1 آسمان یکم
1 افق
1 آگاه
1 البرز
1 امید توسعه
1 امید لوتوس پارسیان
3 امین آشنا ایرانیان
3 امین انصار
1 امین آوید
4 امین تدبیرگران فردا
3 امین سامان
2 امین صبار
1 امین کارآفرین
3 امین ملت
3 اندوخته ملت
1 اندیشمندان پارس نگر خبره
3 اندیشه فردا
1 ایساتیس
3 بادرآمد ثابت کاردان
1 بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم
1 بازارگردانی نوین پیشرو
1 بانک اقتصاد نوین
1 بانک توسعه تعاون
1 بانک دی
3 بانک گردشگری
1 بانک مسکن
1 بذر امید آفرین
1 بورسیران
2 پارس
1 پارس گستر
1 پویا
3 پیروزان
1 پیشتاز
1 پیشرو
1 پیشگام
2 تجربه ایرانیان
1 تدبیرگر سرمایه
1 تدبیرگران آینده
1 تدبیرگران فردا
3 توس ایرانیان
2 توسعه پست بانک
1 توسعه صادرات
1 توسعه ملی
1 توسعه ممتاز
1 حافظ
1 خاورمیانه
1 خوارزمی
1 دماسنج
1 دیدگاهان
1 راهنما
1 رشد سامان
1 رضوی
1 زرین پارسیان
1 سبحـان
3 سپهر آگاه
1 سپهر اول کارگزاری بانک صادرات
3 سپهر تدبیرگران
4 سپهر کاریزما
1 سپهرآتی
1 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
3 سرمایه گذاری ملت ایران زمین
1 سهم آشنا
1 سینا
1 شاخصی کارآفرین
1 صبا
1 صندوق ارزش کاوان آینده
1 صندوق آشنای دی
3 صندوق بانک ایران زمین
3 صندوق درآمد ثابت کاریزما
1 صندوق ذوب آهن
1 صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ
2 صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه
3 صندوق سرمایه گذاری حـامی
1 صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
1 صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
1 صندوق کارگزاری بانک سپه
1 صندوق نیکوکاری رفاه کودک
1 صنعت و معدن
1 عقیق
1 فارابی
1 فام
1 فیروزه
3 کارآفرین
1 کارآفرینان برتر آینده
1 کارگزاری بانک صادرات
1 کارگزاری بانک کشاورزی
1 کارگزاری بانک ملت
1 کارگزاری بانک ملی ایران
1 کارگزاری پارسیان
1 کاریزما
2 کوثر
3 گسترش فردای ایرانیان
3 گنجینه آرمان شهر
1 گنجینه بهمن
1 گنجینه رفاه
3 لوتوس پارسیان
1 مشترک آرمان
2 مشترک آرمان شهر
1 مشترک گنجینه ی مهر
1 معین بهگزین
1 مهر شریعه
1 میعاد ایرانیان
1 نقش جهان
3 نگین رفاه
3 نهال سرمایه ایرانیان
1 نواندیشان
3 نوین بانک مسکن
1 نوین پایدار
3 نوین سامان
1 نوین نیک
1 نیکان پارس
3 نیکوکاری الزهرا
2 نیکوکاری ایتام برکت
2 نیکوکاری بانک گردشگری
3 نیکوکاری پرسپولیس
3 نیکوکاری حافظ
1 نیکوکاری دانشگاه تهران
3 نیکوکاری محبان نینوا
1 نیکی گستران
1 یکم آبان
3 یکم ایرانیان
1 یکم دانا
1 یکم سامان
1 یکم سهام گستران شرق
3 یکم کارگزاری بانک کشاورزی
2 یکم نیکوکاری آگاه
 
 
جمع کل دارایی های صندوق ها با درآمد ثابت و متغیر

دوره:  
 
بازدهی شاخص کل و شاخص صندوق ها

دوره:  
 
تقسیم دارایی های صندوق ها به تفکیک نوع صندوق

     
   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می باشد.
معرفی | خدمات | تماس با ما