شاخص کل شاخص 50 شرکت فعال تر
-0.02% -0.07%
 
چهارشنبه 9 مهر 1393   1:21 ب.ظ. بازار بسته
   
فهرست صندوقهای سرمایه گذاری


نام صندوق
2 صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش
1 صندوق سرمایه گذاری صندوق کارگزاری بانک تجارت
1 صندوق سرمایه گذاری آپادانا
3 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
3 صندوق سرمایه گذاری آتیه نوین
3 صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی
1 صندوق سرمایه گذاری ارگ
3 صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
3 صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان
4 صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
2 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه
1 صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم
1 صندوق سرمایه گذاری افق
1 صندوق سرمایه گذاری آگاه
1 صندوق سرمایه گذاری البرز
1 صندوق سرمایه گذاری امید ایرانیان
2 صندوق سرمایه گذاری امید توسعه
3 صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
3 صندوق سرمایه گذاری امین انصار
2 صندوق سرمایه گذاری امین آوید
4 صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا
3 صندوق سرمایه گذاری امین سامان
3 صندوق سرمایه گذاری امین شهر
1 صندوق سرمایه گذاری امین کارآفرین
3 صندوق سرمایه گذاری امین ملت
3 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
1 صندوق سرمایه گذاری اندیشمندان پارس نگر خبره
3 صندوق سرمایه گذاری اندیشه فردا
1 صندوق سرمایه گذاری ایساتیس
1 صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
1 صندوق سرمایه گذاری بانک دی
3 صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری
1 صندوق سرمایه گذاری بانک مسکن
1 صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
1 صندوق سرمایه گذاری بورسیران
2 صندوق سرمایه گذاری پارس
2 صندوق سرمایه گذاری پارس گستر
1 صندوق سرمایه گذاری پویا
3 صندوق سرمایه گذاری پیروزان
1 صندوق سرمایه گذاری پیشتاز
1 صندوق سرمایه گذاری پیشرو
1 صندوق سرمایه گذاری پیشگام
2 صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان
1 صندوق سرمایه گذاری تدبیرگر سرمایه
1 صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران آینده
1 صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا
3 صندوق سرمایه گذاری توس ایرانیان
2 صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه
1 صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات
1 صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی
1 صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
1 صندوق سرمایه گذاری حافظ
3 صندوق سرمایه گذاری حـامی
1 صندوق سرمایه گذاری خاورمیانه
1 صندوق سرمایه گذاری خوارزمی
1 صندوق سرمایه گذاری دماسنج
1 صندوق سرمایه گذاری دیدگاهان
1 صندوق سرمایه گذاری راهنما
1 صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
1 صندوق سرمایه گذاری رضوی
1 صندوق سرمایه گذاری سبحـان
3 صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه
1 صندوق سرمایه گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات
3 صندوق سرمایه گذاری سپهر تدبیرگران
4 صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما
1 صندوق سرمایه گذاری سپهرآتی
3 صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری ملت ایران زمین
1 صندوق سرمایه گذاری سینا
1 صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین
1 صندوق سرمایه گذاری صبا
1 صندوق سرمایه گذاری صندوق ارزش کاوان آینده
1 صندوق سرمایه گذاری صندوق آشنای دی
1 صندوق سرمایه گذاری صندوق بانک اقتصاد نوین
3 صندوق سرمایه گذاری صندوق بانک ایران زمین
1 صندوق سرمایه گذاری صندوق ذوب آهن
1 صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ
1 صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
1 صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
1 صندوق سرمایه گذاری صندوق نیکوکاری رفاه کودک
1 صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن
1 صندوق سرمایه گذاری عقیق
1 صندوق سرمایه گذاری فارابی
1 صندوق سرمایه گذاری فام
1 صندوق سرمایه گذاری فیروزه
3 صندوق سرمایه گذاری کارآفرین
1 صندوق سرمایه گذاری کارآفرینان برتر آینده
1 صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک صادرات
1 صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک کشاورزی
1 صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک ملت
1 صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک ملی ایران
1 صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
1 صندوق سرمایه گذاری کاریزما
1 صندوق سرمایه گذاری کاسپین مهر ایرانیان
2 صندوق سرمایه گذاری کوثر
3 صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان
1 صندوق سرمایه گذاری گنجینه بهمن
1 صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
3 صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان
1 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان
4 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان شهر
2 صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ی مهر
1 صندوق سرمایه گذاری معین بهگزین
1 صندوق سرمایه گذاری مهر شریعه
1 صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان
1 صندوق سرمایه گذاری نقش جهان
3 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
3 صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان
1 صندوق سرمایه گذاری نواندیشان
3 صندوق سرمایه گذاری نوین بانک مسکن
1 صندوق سرمایه گذاری نوین پایدار
3 صندوق سرمایه گذاری نوین سامان
1 صندوق سرمایه گذاری نوین نیک
1 صندوق سرمایه گذاری نیکان پارس
2 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری بانک گردشگری
3 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری پرسپولیس
1 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران
3 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری محبان نینوا
1 صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران
3 صندوق سرمایه گذاری یکم ایرانیان
1 صندوق سرمایه گذاری یکم دانا
1 صندوق سرمایه گذاری یکم سامان
1 صندوق سرمایه گذاری یکم سهام گستران شرق
3 صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
2 صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه
 
 
جمع کل دارایی های صندوق ها با درآمد ثابت و متغیر

دوره:  
 
بازدهی شاخص کل و شاخص صندوق ها

دوره:  
 
تقسیم دارایی های صندوق ها به تفکیک نوع صندوق

     
   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می باشد.
معرفی | خدمات | تماس با ما