جدید
   
شاخص کل شاخص 50 شرکت فعال تر
0.32% 0.36%
 
چهارشنبه 3 ارديبهشت 1393   02:57 ب.ظ بازار بسته
   
فهرست صندوقهای سرمایه گذاری


نام صندوق
2 صندوق سرمایه گذاری آپادانا
3 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
3 صندوق سرمایه گذاری آتیه نوین
4 صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش
4 صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان
3 صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
2 صندوق سرمایه گذاری آرین
4 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه
2 صندوق سرمایه گذاری آگاه
3 صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی
2 صندوق سرمایه گذاری ارگ
3 صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان
2 صندوق سرمایه گذاری افق
2 صندوق سرمایه گذاری البرز
2 صندوق سرمایه گذاری اميد ايرانيان
2 صندوق سرمایه گذاری امید توسعه
2 صندوق سرمایه گذاری امید سهم
3 صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
2 صندوق سرمایه گذاری امین آوید
3 صندوق سرمایه گذاری امین انصار
2 صندوق سرمایه گذاری امین سامان
3 صندوق سرمایه گذاری امین سامان
3 صندوق سرمایه گذاری امین شهر
2 صندوق سرمایه گذاری امین کارآفرین
3 صندوق سرمایه گذاری امین ملت
3 صندوق سرمایه گذاری اندیشه فردا
2 صندوق سرمایه گذاری ایساتیس
2 صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین
3 صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین
2 صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
2 صندوق سرمایه گذاری بانک دی
2 صندوق سرمایه گذاری بانک کشاورزی
3 صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری
2 صندوق سرمایه گذاری بانک مسکن
2 صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
2 صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
2 صندوق سرمایه گذاری بورس 24
2 صندوق سرمایه گذاری بورس بیمه
2 صندوق سرمایه گذاری بورسیران
2 صندوق سرمایه گذاری بیمه دی
4 صندوق سرمایه گذاری پارس
4 صندوق سرمایه گذاری پارس گستر
2 صندوق سرمایه گذاری پاسارگاد
2 صندوق سرمایه گذاری پویا
3 صندوق سرمایه گذاری پیروزان
2 صندوق سرمایه گذاری پیشتاز
2 صندوق سرمایه گذاری پیشرو
2 صندوق سرمایه گذاری پیشگام
4 صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان
2 صندوق سرمایه گذاری تدبیرگر سرمایه
2 صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران آگاه
2 صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا
3 صندوق سرمایه گذاری توس ایرانیان
2 صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه
2 صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات
2 صندوق سرمایه گذاری توسعه فردا
2 صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی
2 صندوق سرمایه گذاری حافظ
2 صندوق سرمایه گذاری خاورمیانه
2 صندوق سرمایه گذاری خبرگان
2 صندوق سرمایه گذاری خوارزمی
2 صندوق سرمایه گذاری دماسنج
2 صندوق سرمایه گذاری دیدگاهان
2 صندوق سرمایه گذاری راهنما
2 صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
2 صندوق سرمایه گذاری رضوی
2 صندوق سرمایه گذاری رفاه
2 صندوق سرمایه گذاری سبحـان
3 صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه
2 صندوق سرمایه گذاری سپهر اول صادرات
3 صندوق سرمایه گذاری سپهر تدبیرگران
3 صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری اندوخته ملت
3 صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری ملت ایران زمین
3 صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری نگین رفاه
2 صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
2 صندوق سرمایه گذاری سینا
2 صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین
2 صندوق سرمایه گذاری شاداب
2 صندوق سرمایه گذاری صبا
2 صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن
2 صندوق سرمایه گذاری عقیق
2 صندوق سرمایه گذاری فارابی
2 صندوق سرمایه گذاری فیروزه
3 صندوق سرمایه گذاری کارآفرین
2 صندوق سرمایه گذاری کارآفرینان برتر
2 صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
2 صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک صادرات ایران
2 صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک ملت
2 صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک ملی ایران
2 صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
2 صندوق سرمایه گذاری کاریزما
4 صندوق سرمایه گذاری کوثر
2 صندوق سرمایه گذاری كارگزاری کاسپين مهر ايرانيان
3 صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان
2 صندوق سرمایه گذاری گنجینه بهمن
3 صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان
2 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان
4 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان شهر
2 صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
2 صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ی مهر
2 صندوق سرمایه گذاری ممتاز
2 صندوق سرمایه گذاری مهر ایرانیان
2 صندوق سرمایه گذاری مهر شریعه
2 صندوق سرمایه گذاری نقش جهان
2 صندوق سرمایه گذاری نوانديشان
2 صندوق سرمایه گذاری نوین
3 صندوق سرمایه گذاری نوین بانک مسکن
3 صندوق سرمایه گذاری نوین سامان
2 صندوق سرمایه گذاری نوین نیک
3 صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان
2 صندوق سرمایه گذاری نیکان پارس
4 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری بانک گردشگری
3 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری پرسپولیس
2 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کودک
3 صندوق سرمایه گذاری نینوا
3 صندوق سرمایه گذاری یکم ایرانیان
3 صندوق سرمایه گذاری یکم بانک کشاورزی درآمد ثابت
2 صندوق سرمایه گذاری یکم دانا
2 صندوق سرمایه گذاری یکم سامان
2 صندوق سرمایه گذاری یکم سهام گستران شرق
4 صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه
 
 
جمع کل دارایی های صندوق ها با درآمد ثابت و متغیر

دوره:  
 
بازدهی شاخص کل و شاخص صندوق ها

دوره:  
 
تقسیم دارایی های صندوق ها به تفکیک نوع صندوق

     
   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوری بورس تهران می باشد.
معرفی | خدمات | تماس با ما