::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
كاماح 2,827
-1.64
2,848
-0.90
87 406,790 1,159M
خفنرح 1,379
9.97
1,374
9.57
84 496,681 682M
پرداختح 6,020
2.82
5,987
2.25
156 109,632 656M
ولساپاح 180
0.00
180
0.00
80 3,146,049 566M
خشرقح 1,330
-0.75
1,360
1.49
28 389,001 529M
غشاذرح 1,629
-6.38
1,628
-6.44
79 273,377 445M
شكلرح 2,900
-7.94
2,900
-7.94
2 53,000 154M
سكردح 31
-6.06
31
-6.06
65 2,768,819 86M
كاذرح 184
-9.80
184
-9.80
1 5,000 1M