::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
صينا205 968,900
3.98
964,565
3.52
14 2,466 2,379M
صخابر102 890,000
0.94
890,201
0.96
10 1,544 1,374M
صمسكن912 470,140
0.00
478,157
1.71
12 2,593 1,240M
صايپا203 892,999
4.97
892,540
4.91
5 157 140M