::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
ارفعح 1,723
-3.64
1,707
-4.53
215 1,239,964 2,117M
غشهدابح 646
0.00
648
0.31
66 1,043,472 677M
سدبيرح 300
0.00
300
0.00
28 642,760 193M
دسانكوح 174
-4.92
174
-4.92
5 80,000 14M