::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
ثپرديسح 205
-4.65
205
-4.65
96 1,642,813 337M
بساماح 2,200
-2.78
2,318
2.43
21 133,681 310M