::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
افراح 1,788
-2.83
1,761
-4.29
7 7,863 14M
پخشح 1,478
-4.77
1,486
-4.25
3 8,552 13M
دسانكوح 1,925
-0.72
1,910
-1.50
4 3,053 6M
بپاسح 1,446
0.00
1,446
0.00
1 1,000 1M