::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
سمگاح 798
7.55
809
9.03
1,107 15,818,975 12,800M
ومللح 403
-4.05
409
-2.62
301 1,255,515 514M
دسانكوح 1,667
-2.17
1,701
-0.18
26 207,659 353M
بپاسح 1,570
1.75
1,471
-4.67
7 175,307 258M
اتكامح 172
-4.97
172
-4.97
4 200,000 34M
افراح 1,550
1.77
1,543
1.31
7 6,497 10M