توسعه روابط تجاری و تبادل فناوری‌های کشاورزی میان تعاونی‌های ایران وفرانسه - 1395/12/01 20:19:15
pدر راستای اجرایی نمودن تسهیل در امور بازرگانی بین المللی تعاونیها واستفاده بهینه از فضای اقتصادی پسا برجام توسط بخش تعاون کشورهیاتی متشکل از مدیران اتحادیه ها وتعاونیهای معظم کشاورزی کشور فرانسه طی سفری به دعوت سید حمید کلانتری معاون امورتعاون وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی هیاتی متشکل از مدیران اتحادیه ها وتعاونیهای معظم کشاورزی کشور فرانسه طی سفری به کشور عزیزمان نحوه توسعه مراودات بازرگانی وتجاری تعاونیهای دوکشور را بررسی می نمایند. pنوشته a rel="nofollow" href="http://jahaneghtesad.com/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c/"توسعه روابط تجاری و تبادل فناوری‌های کشاورزی میان تعاونی‌های ایران وفرانسه/a اولین بار در a rel="nofollow" href="http://jahaneghtesad.com"روزنامه جهان اقتصاد/a پدیدار شد.
خبرگزاری : ادامه
جلودارزاده در گفتگو با جهان اقتصاد به افزایش اندک حقوق کارگران انتقادکرد:‏ نادیده گرفتن هزینه خانوار در تعیین دستمزد کارگران - 1395/11/29 20:33:31
pتعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال جدید به این ترتیب است که هر ساله، ابتدا جلسات مشورتی با محوریت معاونت وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار می‌شود و پیشنهادات لازم برای حداقل دستمزد در این جلسات مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در نهایت، پیشنهادات در نشست شورای عالی کار متشکل از ۳ نماینده کارگری، ۳ نماینده کارفرمایی و ۴ نماینده دولت تصویب شود.‏ pنوشته a rel="nofollow" href="http://jahaneghtesad.com/%d8%ac%d9%84%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87/"جلودارزاده در گفتگو با جهان اقتصاد به افزایش اندک حقوق کارگران انتقادکرد:‏ نادیده گرفتن هزینه خانوار در تعیین دستمزد کارگران/a اولین بار در a rel="nofollow" href="http://jahaneghtesad.com"روزنامه جهان اقتصاد/a پدیدار شد.
خبرگزاری : ادامه
موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بررسی کرد:‏ نقش کلیدی سیاست‎‌‎های ارزی بر تولید و تجارت ایران - 1395/11/27 21:04:15
pمدیریت بازار ارز برای اقتصاد ایران از جنبه‎‌‎های مختلفی دارای اهمیت مضاعف است. از جمله آنکه اقتصاد ‏‎‌‎ایران طی سال‎‌‎های آتی و در افق بلندمدت ناگزیر باید به اقتصادی باز و رقابتی تبدیل شود تا از این طریق زمینه‎‌‎های متنوع شدن‎ ‎فعالیت‎‌‎های اقتصادی، افزایش تولید، رشد صادرات انبوه کالاها و خدمات غیرنفتی را از طریق هم‎‌‎پیوندی با بازارهای جهانی و بهره‎‌‎مندشدن از جریان‎‌‎های تجارت و مبادلات سرمایه‎‌‎ای بین‎‌‎الملل برای کشور فراهم کند. ‏ pنوشته a rel="nofollow" href="http://jahaneghtesad.com/%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d8%b1/"موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بررسی کرد:‏ نقش کلیدی سیاست‎‌‎های ارزی بر تولید و تجارت ایران/a اولین بار در a rel="nofollow" href="http://jahaneghtesad.com"روزنامه جهان اقتصاد/a پدیدار شد.
خبرگزاری : ادامه
صادرکننده نمونه مبلمان نشان عالی مشتری مداری گرفت - 1395/11/27 20:53:12
pمبـلمان صبـا، برترین صادرکننـده مبلـمان در سال ۹۴ موفق به دریافت نشان عالی مشـتری مداری در اولین اجلاس سراسری رهبران مشـتری مدار شد.اجلاس سراسری رهبران مشـتری مدار دربهمن ماه سال جاری در تهران برگزار شد.مجلس شورای اسلامی،شهرداری تهران،وزارت صنعت،معدن و تجارت و شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی از جمله حامیان و مشارکت کنندگان در این اجـلاس به شمارمی روند. این اجلاس با توجه به سیاستـهای ابلاغی برنامه ششـم توسعه مبنی برتدوین و اجرای سند جامـع و نقشـه راه تحول نظام استانداردسازی کشور در راستای سیاستهای کلان دولت در توانمندسازی اقتصاد ملی و در راستای اقتصاد مقاومتی برگزارشده است. pنوشته a rel="nofollow" href="http://jahaneghtesad.com/%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%a8%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1/"صادرکننده نمونه مبلمان نشان عالی مشتری مداری گرفت/a اولین بار در a rel="nofollow" href="http://jahaneghtesad.com"روزنامه جهان اقتصاد/a پدیدار شد.
خبرگزاری : ادامه