::: اطلاعات شرکت
نماد: دسبحان
نام شرکت: سبحان دارو
مدیر عامل: دکتر غلامحسين مهرعليان
فکس: 021-66948553
آدرس: رشت شهر صنعتی بلوار صنعت 3 خیابان صنعت 3
آدرس وبسایت:‌ www.sobhandarou.com
ایمیل: info@sobhandarou.com
موضوع فعالیت: موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از: انجام امور مربوط به تحقیق، توسعه، پیشبرد، ساخت محصولات داروئی، آرایشی، بهداشتی یا مواد شیمیائی بطور مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث، تولید، خرید، واردات، فروش، پخش صادرات می باشد
سال مالی: 12/30