میانگین بازده صندوق روزانه

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی‌ها و میانگین بازده کل صندوق‌ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می‌شود. دارایی‌های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می‌باشد. اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق‌های بازارگردان می‌باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی‌های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام552150 20.650.01-6.52-4.567.6929.543176.78
با در آمد ثابت871370 87.340.130.984.157.9116.65147.69
مختلط8179 47.93-2.84-5.49-0.076.9524.222222.79
تمام صندوق ها1225459 34.38-2.58-5.86-3.36-0.667.731256.73