میانگین بازده صندوق روزانه

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی‌ها و میانگین بازده کل صندوق‌ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می‌شود. دارایی‌های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می‌باشد. اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق‌های بازارگردان می‌باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی‌های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام721009 22.72-0.50-3.32-5.3610.9823.572703.81
با در آمد ثابت4570469 81.680.38101.21106.0810.4919.11168.72
مختلط16531 48.150.41-1.61-2.7411.449.161842.50
تمام صندوق ها6193429 38.730.5731.1131.2011.647.311307.55