درجه بندی عملکرد صندوق ها

در این بخش درجه بندی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری قابل مشاهده می باشد.

توجه داشته باشید :
* درجه بندی عملکرد صندوق ها در سه بازه زمانی 1 ساله، 3 ساله و 5 ساله مورد بررسی و محاسبه قرار گرفته است.
* صندوق هایی که درجه بندی عملکرد آنها تعیین نشده است با مقدار "محاسبه نشده" مشخص شده اند.
* برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به «شیوه نامه درجه بندی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری» در سایت موسسه رتبه بندی اعتباری برهان مراجعه نمایید.
نام صندوقعملکرد 1 سالهعملکرد 3 سالهعملکرد 5 سالهتاریخ بروزرسانی
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
 مشترك آتيه نوين 4 4 4 1400/03/29
آرمان كارآفرين 4 4 4 1400/03/29
آواي سهام كيان 3 3 4 1400/03/29
اختصاصي بازارگردان تجارت ايرانيان اعتماد 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
اختصاصي بازارگرداني بانك سينا 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
اختصاصي بازارگرداني پست بانك ايران 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ايرانيان 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
ارزش آفرين گلرنگ 2 3 3 1400/03/29
ارزش آفرينان دي 4 4 4 1400/03/29
ارزش كاوان آينده 3 2 2 1400/03/29
ارمغان يكم ملل 4 4 0 محاسبه نشده 1400/03/29
اعتبار آفرين ايرانيان 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
اعتبار سهام ايرانيان 1 1 1 1400/03/29
اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران 4 5 3 1400/03/29
اعتماد ملل 2 3 3 1400/03/29
افرا نماد پايدار 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
افق روشن بانك خاورميانه 2 3 3 1400/03/29
الماس كوروش 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
امين آشنا ايرانيان 4 4 5 1400/03/29
امين سامان 2 3 3 1400/03/29
اندوخته آميتيس 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
اندوخته پايدار سپهر 2 2 3 1400/03/29
انديشه خبرگان سهام 3 3 3 1400/03/29
با درآمد ثابت فيروزه آسيا 2 2 2 1400/03/29
با درآمد ثابت كاريزما 4 4 4 1400/03/29
با درآمد ثابت كمند 2 3 2 1400/03/29
باران كارگزاري بانك كشاورزي 4 4 4 1400/03/29
بازارگرداني صنعت مس 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
بازارگرداني گسترش صنعت دارو 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
بانك ايران زمين 2 3 4 1400/03/29
بانك دي 1 1 1 1400/03/29
بانك گردشگري 2 3 4 1400/03/29
پاداش سرمايه بهگزين 5 5 5 1400/03/29
پاداش سرمايه پارس 3 2 3 1400/03/29
پارند پايدار سپهر 3 3 3 1400/03/29
پشتوانه سكه طلاي زرافشان اميد ايرانيان 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
پشتوانه طلاي لوتوس 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
پيروزان 3 3 4 1400/03/29
پيشگامان سرمايه نوآفرين 1 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 1400/03/29
تجربه ايرانيان 3 3 4 1400/03/29
توسعه پست بانك 4 4 3 1400/03/29
توسعه تعاون صبا 4 4 4 1400/03/29
توسعه سرمايه نيكي 1 1 2 1400/03/29
توسعه صادرات 4 3 2 1400/03/29
توسعه فراز اعتماد 4 4 3 1400/03/29
ثروت آفرين پارسيان 1 1 2 1400/03/29
حكمت آشنا ايرانيان 5 5 3 1400/03/29
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
دوم اكسير فارابي 4 4 2 1400/03/29
ذوب آهن نوويرا 2 3 4 1400/03/29
ره آورد آباد مسكن 3 3 3 1400/03/29
زرين پارسيان 2 2 3 1400/03/29
زمرد نو ويرا ذوب آهن 2 1 1 1400/03/29
سپهر اول كارگزاري بانك صادرات 2 2 2 1400/03/29
سپيد دماوند 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
سهم آشنا 4 5 5 1400/03/29
سينا 5 4 3 1400/03/29
شاخصي كارآفرين 2 1 1 1400/03/29
صندوق بازارگرداني اتحاد 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق بازارگرداني اختصاصي تدبيرگران فردا 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري آواي فرداي زاگرس 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان صبانيك 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آسمان زاگرس 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني امين 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توازن كوروش 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه فولاد مباركه 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سينا بهگزين 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تامين 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كيان 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گسترش نوويرا 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ملت 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ميزان داريك 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري اندوخته توسعه صادرات آرماني 1 2 3 1400/03/29
صندوق سرمايه گذاري ثروت آفرين تمدن 2 3 2 1400/03/29
صندوق سرمايه گذاري خصوصي ثروت آفرين فيروزه 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرآمد 1 1 2 1400/03/29
صندوق سرمايه گذاري گنجينه زرين شهر 1 1 2 1400/03/29
صندوق سرمايه گذاري گوهر نفيس تمدن 1 2 3 1400/03/29
صندوق سرمايه گذاري مشترك كارگزاري حافظ 4 4 3 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري آتيه ملت 3 3 2 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري آرمان سپهر آشنا 3 3 4 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري آسمان آرماني سهام 5 5 5 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري آهنگ سهام كيان 3 3 3 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انصار 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان تدبير نقش جهان 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر دانا 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني بهمن گستر 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه ملي 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني خليج فارس 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني مفيد 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني هوشمند آبان 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم هامرز 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اعتبار سرمايه نو آفرين 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري افق ملت 4 3 3 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري امين انصار 2 3 3 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري امين ملت 2 3 3 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري امين يكم فردا 3 3 3 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت 3 2 3 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري اوج ملت 4 3 4 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت اميد انصار 3 2 3 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت كاردان 2 2 3 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت كوثر يكم 3 2 3 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت گنجينه اميد ايرانيان 3 2 3 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت مشترك نوين نگر آسيا 3 3 2 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت نگين سامان 3 2 2 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني اكسير سودا 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري بانك توسعه تعاون 2 2 3 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري پاداش سهامداري توسعه يكم 4 2 2 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري تجارت شاخصي كاردان 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري توسعه اندوخته آينده 5 5 5 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري توسعه ممتاز 5 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري ثابت حامي 2 2 3 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري ثابت نامي مفيد 3 0 محاسبه نشده 2 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري ثروت هامرز 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه ستاره برتر 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه فيروزه 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه يكم آرمان آتي 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه يكم دانشگاه تهران 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري سهام بزرگ كاردان 3 3 3 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري شاخص سي شركت بزرگ فيروزه 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري فيروزه موفقيت 4 5 5 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه الماس بيمه دي 3 2 1 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه رفاه 2 3 4 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه يكم آويد 4 3 3 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان اميد 3 2 1 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانه 4 5 5 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان يكم 5 5 5 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك اميد توسعه 3 3 4 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك امين آويد 2 1 1 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك ايساتيس پوياي يزد 1 2 2 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك بانك اقتصاد نوين 3 2 1 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پارس 2 2 2 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پيشتاز 4 4 5 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پيشرو 4 4 4 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك سبحان 1 1 2 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك صبا 2 3 3 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك صنعت و معدن 5 4 2 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كوثر 3 4 3 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه ارمغان الماس 2 1 2 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار 4 4 4 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه مهر 3 3 0 محاسبه نشده 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك مبين سرمايه 2 2 2 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك مدرسه كسب و كار صوفي رازي 3 2 2 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نويد انصار 4 5 4 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نيكوكاري نداي اميد 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم آبان 3 2 1 1400/03/29
صندوق سرمايه‌گذاري نگين رفاه 3 3 4 1400/03/29
طلاي سرخ نو ويرا 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
قابل معامله آتيه درخشان مس 4 4 4 1400/03/29
قابل معامله آرمان آتي كوثر 3 3 3 1400/03/29
قابل معامله آواي معيار 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
قابل معامله ارزش آفرين بيدار 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
قابل معامله ارمغان ايرانيان 5 4 5 1400/03/29
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 3 3 3 1400/03/29
قابل معامله اعتماد داريك 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
قابل معامله امين تدبيرگران فردا 4 3 3 1400/03/29
قابل معامله انديشه ورزان صبا تأمين 3 2 2 1400/03/29
قابل معامله با درآمد ثابت تصميم 3 3 2 1400/03/29
قابل معامله با درآمد ثابت كيان 4 3 3 1400/03/29
قابل معامله بذر اميد آفرين 3 3 3 1400/03/29
قابل معامله پالايشي يكم 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
قابل معامله توازن معيار 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
قابل معامله دارا الگوريتم 2 1 1 1400/03/29
قابل معامله زرين كوروش 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
قابل معامله سپر سرمايه بيدار 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
قابل معامله سپهر انديشه نوين 5 5 3 1400/03/29
قابل معامله سپهر خبرگان نفت 3 3 2 1400/03/29
قابل معامله سپهر كاريزما 4 4 4 1400/03/29
قابل معامله سرو سودمند مدبران 5 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 1400/03/29
قابل معامله فراز داريك 5 4 3 1400/03/29
قابل معامله گنجينه آينده روشن 5 4 4 1400/03/29
قابل معامله هستي بخش آگاه 5 5 5 1400/03/29
قابل معامله واسطه گري مالي يكم 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
قابل معامله ياقوت آگاه 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
كارگزاري پارسيان 3 4 4 1400/03/29
گروه زعفران سحرخيز 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
گسترش فرداي ايرانيان 5 5 5 1400/03/29
لوتوس پارسيان 2 3 3 1400/03/29
مختلط كاريزما 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
مشترك آگاه 3 3 3 1400/03/29
مشترك افق 4 4 3 1400/03/29
مشترك افق كارگزاري بانك خاورميانه 3 4 4 1400/03/29
مشترك البرز 1 1 1 1400/03/29
مشترك انديشه فردا 3 5 5 1400/03/29
مشترك بانك خاورميانه 2 3 4 1400/03/29
مشترك بانك مسكن 3 1 1 1400/03/29
مشترك بورسيران 3 4 4 1400/03/29
مشترك پويا 2 2 2 1400/03/29
مشترك تدبيرگران فردا 3 3 3 1400/03/29
مشترك توسعه ملي 3 4 4 1400/03/29
مشترك رشد سامان 1 2 3 1400/03/29
مشترك سپهر آتي 3 3 0 محاسبه نشده 1400/03/29
مشترك سپهر تدبيرگران 5 5 5 1400/03/29
مشترك صباي هدف 1 2 1 1400/03/29
مشترك عقيق 4 3 3 1400/03/29
مشترك فراز انديش نوين 3 4 4 1400/03/29
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 3 3 3 1400/03/29
مشترك كارگزاري كارآفرين 5 5 5 1400/03/29
مشترك كاريزما 4 4 3 1400/03/29
مشترك كيمياي كاردان 3 2 0 محاسبه نشده 1400/03/29
مشترك مانا الگوريتم 3 3 3 1400/03/29
مشترك نقش جهان 3 4 4 1400/03/29
مشترك نوانديشان  2 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 1400/03/29
مشترك نوين پايدار 2 2 2 1400/03/29
مشترك يكم ايرانيان 3 4 4 1400/03/29
مشترك يكم سامان 1 1 1 1400/03/29
ميعاد ايرانيان 3 2 2 1400/03/29
نهال سرمايه ايرانيان 4 4 4 1400/03/29
نيكوكاري ايتام بركت 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
نيكوكاري جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
نيكوكاري دانشگاه الزهرا 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
نيكوكاري دانشگاه تهران 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
نيكوكاري كشتي ورزش ملي ايران 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
نيكوكاري لوتوس رويان 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
نيكوكاري ميراث ماندگار پاسارگاد 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
نيكي گستران 2 1 1 1400/03/29
هميان سپهر 3 3 3 1400/03/29
يكم اكسير فارابي 3 3 2 1400/03/29
يكم كارگزاري بانك كشاورزي 2 2 2 1400/03/29
يكم نيكوكاري آگاه 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----