اوراق مشارکت بورس

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت‌های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می‌باشد.

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
صگل3092 1,000,000
-3.38
1,000,000
-3.38
1 1,000,000 1,000,000
صخود0412 1,000,000
-3.38
1,000,000
-3.38
1 969,736 969,736
صرزم4411 995,500
-0.45
995,503
-0.45
16 150,047 149,372
صغدير504 1,010,000
1.68
1,010,000
1.68
1 40 40