اوراق مشارکت بورس

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت‌های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می‌باشد.

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
صعبيد312 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
5 50,000 50,000
صايپا012 1,000,010
0.00
1,000,010
0.00
4 30,000 30,000