حق تقدم فرابورس

در این بخش اطلاعات حق تقدم‌های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می‌باشد.

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
ومللح 1,380
-4.50
1,389
-3.88
201 4,556,286 6,326
وگسترح 1,600
0.00
1,579
-1.31
130 1,438,939 2,272
وهامونح 660
-5.98
662
-5.70
85 3,040,373 2,013