حق تقدم فرابورس

در این بخش اطلاعات حق تقدم‌های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می‌باشد.

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
كتوكاح 3,744
2.32
3,682
0.63
359 1,726,797 6,359
زگلدشتح 6,400
2.73
6,400
2.73
4 82,600 529
دسانكوح 9,670
-4.92
9,670
-4.92
2 2,700 26