نام نماد :

اوان

نام شرکت :

مبین وان کیش

مدیر عامل:

سيد صابر امامي

تلفن:

009821-42854594

فکس:

009821-88531072

آدرس:

وب سایت:

www.mobinone.org

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

انجام امور فعالیت ها در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات از جمله: - تامین وتوسعه خدمات ارزش افزوده مخابراتی - بازاریابی و توسعه خدمات داده ها، - ارائه خدمات داده های تلفن همراه و ثابت، - تاسیس و توسعه شبکه های مخابراتی، - تاسیس و توسعه شبکه های رایانه ای بعنوان اپراتور عرضه کننده خدمات مربوطه، - مشاوره، مهندسی، نگهداری و بهره برداری از شبکه های مخابراتی و الکترونیکی در ایران و خارج از کشور