نام نماد :

بتك

نام شرکت :

کارخانجات کابل سازی تک

مدیر عامل:

رضا کشتي آراي

تلفن:

66705031

فکس:

66702188

آدرس:

اراک - بلوار منابع طبیعی - جنب صدا و سیما

وب سایت:

www.takcable.com

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

تولید انواع سیم و کابل برق و مخابرات ، ابزار دقیق و کنترل