نام نماد :

تكنار

نام شرکت :

مجتمع معادن مس تکنار

مدیر عامل:

حبيب رضا هاديان رنساني

تلفن:

021-26652433

فکس:

26652528

آدرس:

خراسان رضوی- شهرستان بردسکن- انابد- روستای کلاته جمعه

وب سایت:

taknarcmc.ir

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

سرمایه گذاری و مشارکت در اکتشاف، استخراج، فرآوری معادن، مدیریت اجرایی واحدهای صنعتی، صادرات و واردات مواد اولیه و محصولات و تجهیزات و ماشین آلات، اخذ نمایندگی شرکتهای تولیدی و صنعتی، اخذ وام از بانکهای داخلی و خارجی، انجام کلیه فعالیتهایی که با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد