نام نماد :

تليسه

نام شرکت :

دامداری تلیسه نمونه

مدیر عامل:

حميدرضا اسماعيلي

تلفن:

02165290148

فکس:

02165290149

آدرس:

شهریار میدان نماز بلوار پلیس کیلومتر 2 جاده شهریار تهران قره تپه

وب سایت:

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

انجام کلیه امور مربوط به کشاورزی زراعت دامداری باغداری پرورش طیور زنبور عسل ماهی و هرگونه حیوان دیگر بمنظور استفاده از پشم ، کـرک ، گوشت ، پوست ، شیر وسایر فراورده های پروتئینی و انجام اموریکه بطور مستقیم و غیر مستقیم به موضوعات فوق ارتباط دارد.