نام نماد :

ثقزوي

نام شرکت :

عمران و سازندگی استان قزوین

مدیر عامل:

مهدي سلطانيه

تلفن:

028-33325280

فکس:

028-33325285

آدرس:

قزوین - خیابان عدل - بین تقاطع خیام و بلوار مدرس - پلاک 24- طبقه سوم

وب سایت:

www.qazvindc.com

سال مالی:

06/31

موضوع فعالیت:

توسعه و عمران بخش های مسکن ساختمان عمران شهری و روستایی و فعالیت های صنعتی تولیدی کشاورزی بازرگانی تجاری و صدور خدمات فنی و مهندسی و همچنین در زمینه های صنایع وابسته به آنها فعالیت می نماید.