نام نماد :

خاذين

نام شرکت :

سایپا آذین

مدیر عامل:

حسين شهرياري

تلفن:

021-88793265

فکس:

+982144922207

آدرس:

تهران، کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج، چهارراه ایران خودرو، بلوار چیتگر جنوبی خیابان زامیاد خیابان گلستانک، پلاک 35

وب سایت:

www.saipa-azin.com

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

طراحی و ساخت صندلی خودرو