نام نماد :

خپويش

نام شرکت :

سازه پویش

مدیر عامل:

ميرغلامرضا مرتضوي

تلفن:

02144545267

فکس:

66504547

آدرس:

شهرک صنعتی اشتهاردکرج فاز1بلوار ابوریحان بلوارحافظ شرقی قطعه286

وب سایت:

www.sazehpouyesh.com

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

تولیدقطعات الکترونیکی خودرو