نام نماد :

زنگان

نام شرکت :

صنعت روی زنگان

مدیر عامل:

حسن احمديان

تلفن:

024-33420628

فکس:

024-33420629

آدرس:

زنجان - کیلو متر 5 جاده بیجار - کیلومتر 10 جاده دندی - جاده اختصاصی شرکت صنعت روی زنگان کد پستی 4537159994- صندوق پستی 1151-45135

وب سایت:

www.zzic.ir

ایمیل:

info@zzic.ir

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

- ایجاد و راه اندازی کلیه کارخانجات صنعتی و صنایع معدنی از جمله خرد کردن، شستشو، دانه بندی، تغلیظ، تصفیه، تکلیس و ذوب مواد - فرآوری انواع کانیها از مرحله استحصال ماده معدنی تا تهیه فلزات.