نام نماد :

سمازن

نام شرکت :

سیمان مازندران

مدیر عامل:

ابراهيم معدن پيشه

تلفن:

01134727664

فکس:

02188783378

آدرس:

استان مازندران شهرستان نکا بخش مرکزی دهستان مهروان روستای آبلو محله آبلو کوچه منابع طبیعی خیابان کارخانه سیمان کد پستی 4841113756

سال مالی:

09/30

موضوع فعالیت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 4 اساسنامه، تأسیس و ایجاد کارخانجات سیمان و بهره برداری ازآن و خریدهر نوع وسائل و تأسیسات و مواد و ماشین آلات موردنیاز کارخانه و فروش انواع محصولات آن و ایجاد صنایع وابسته به مصالح ساختمانی خصوصاً مربوط به سیمان و مشارکت و سرمایه گذاری در سایرشرکتهای تولیدی و هر نوع فعالیت مجاز بازرگانی مربوط به موضوع شرکت میباشد.