نام نماد :

فباهنر

نام شرکت :

صنایع مس شهید باهنر

مدیر عامل:

مجيد ضيائي

تلفن:

02182166136

فکس:

02182166939

آدرس:

کرمان کیلومتر 20 جاده باغین

وب سایت:

www.csp.ir

ایمیل:

acc@csp.ir

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

تولید انواع فراورده های مسی وآلیاژی مسی وبرنجی