نام نماد :

فخوز

نام شرکت :

فولاد خوزستان

مدیر عامل:

علي محمدي

تلفن:

06132294070

فکس:

06132908080

آدرس:

اهواز - کیلومتر 10جاده اهواز بندر امام خمینی (ره)- صندوق پستی 1378 کد پستی 13111-61788

وب سایت:

www.ksc.ir

ایمیل:

info@ksc.ir

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

موضوعات اصلی شامل انجام عملیات ذوب و ریخته گری و نورد فلزات آهن و فولادهای آلیاژی جهت تولید مقاطع هندسی استاندارد. موضوعات فرعی شامل تهیه و تولید قطعات یدکی ، نوسازی و ادارۀ کارخانه ، عملیات بازرگانی ، سرمایه گذاری در شرکتهایی که با موضوع شرکت ارتباط داشته باشند .