نام نماد :

كترام

نام شرکت :

تولیدی کاشی تکسرام

مدیر عامل:

امين همتي براتي

تلفن:

02122923101

فکس:

031-37608618

آدرس:

اصفهان- شهرک صنعتی اشترجان - خیابان 11 - شرکت تکسرام

وب سایت:

www.takceram.co.ir

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

شرکت تولیدی کاشی تکسرام