نام نماد :

لخانه

نام شرکت :

لوازم خانگی پارس

مدیر عامل:

اسماعيل عليپور يگانه

تلفن:

فکس:

88304077

آدرس:

قزوین شهرک صنعتی البرز

وب سایت:

ایمیل:

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

تولید انواع یخچال فریزر یخچال فریزر ماشین لباسشویی کولر