نام نماد :

مفاخر

نام شرکت :

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

مدیر عامل:

محمد داودي

تلفن:

84315115

فکس:

88742139

آدرس:

استان مرکزی- کیلومتر 80 اتوبان تهران ساوه- شهرک صنعتی مامونیه- انتهای خیابان 17- جنب میدان خوارزمی- پلاک 151

وب سایت:

www.kharazmico.com

سال مالی:

09/30

موضوع فعالیت:

طراحی تولید و مونتاژ، خرید و فروش، واردات و صادرات، تدارک ارائه خدمات پشتیبانی و بهره برداری از تمامی زیرساخت های شبکه های کامپیوتری، انواع سخت افزار و تمامی تجهیزات رایانه و بانکی و دستگاه های جانبی رایانه ای، تهیه، تولید و پشتیبانی نرم افزار و هرنوع فعالیت اقتصادی مالی و تجاری مجاز در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و یا خارج از کشور، طراحی تولید و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای