نام نماد :

واتي

نام شرکت :

گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند

مدیر عامل:

سعيد فايقي

تلفن:

021-88524216

فکس:

88524226

آدرس:

تهران- خیابان شهید احمد قصیر(بخارست) کوچه ششم پلاک 16

وب سایت:

www.adic.ir

ایمیل:

info@adic.ir

سال مالی:

09/30

موضوع فعالیت:

سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یابه همراه اشخاص تحت کنترل، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر(اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه های صنایع مواد شیمیایی، واسطه گری مالی، لاستیک سازی و نساجی فعالیت کند.