نام نماد :

وخارزم

نام شرکت :

سرمایه گذاری خوارزمی

مدیر عامل:

خداداد غريب پورجهان آباد

تلفن:

88680772

فکس:

02188569279

آدرس:

-

وب سایت:

www.kharazmi.ir

ایمیل:

info@kharazmi.ir

سال مالی:

03/31

موضوع فعالیت:

شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی درسال 1376 با سرمایه 1.250 میلیارد ریال به صورت سهامی خاص به ثبت رسید و در سال 1384 با هدف توسعه فعالیت‌ها، گسترش مشارکت در انواع طرح‌های سرمایه‌گذاری و ورود به عرصه صنعت سرمایه‌گذاری کشور، به سهامی عام تغییر یافت.