نام نماد :

وسمحال

نام شرکت :

سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری

مدیر عامل:

روح الله سلحشوري

تلفن:

03833348388

فکس:

03833332470

آدرس:

وب سایت:

www.investment-chb.ir

سال مالی:

06/31

موضوع فعالیت:

1- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.