نام نماد :

پدرخش

نام شرکت :

تولیدی و صنعتی درخشان تهران

مدیر عامل:

آقاي سيد ابوالقاسم عسگربيک

تلفن:

982144985097

فکس:

982144985097

آدرس:

تهران-کیلومتر17جاده مخصوص کرج-پلاک519

وب سایت:

ایمیل:

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

تولید،فروش و صادرات انواع فیلم و ورق پی وی سی ساده و چاپدار،مشمع و فیلم پلی اتیلن،ورق فوم پی وی سی،محصولات کشبافی و محصولات پلیمری