نام نماد :

گنگين

نام شرکت :

اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

مدیر عامل:

احسان تابش

تلفن:

021-86194911

فکس:

آدرس:

وب سایت:

www.neit.ir

ایمیل:

سال مالی:

09/30

موضوع فعالیت:

مشاوره و سرمایه¬گذاری در شرکت ها، مجتمع ها، طرح¬ها، واحدهای تولیدی، صنعتی و ساخت اماکن گردشگری، احداث و ایجاد کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی و ساختمانی، گردشگری